Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Till dig som är äldre

Här hittar du information kring det nya coronaviruset covid-19. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

Kvinna lyssnar på musik i hörlurar.

Till: Samlad information om coronaviruset

Till: Tips på länkar och kontakter

70 år och äldre

Studier av covid-19 visar att hög ålder är den viktigaste riskfaktorn. De som har störst risk att bli svårt sjuka är personer som är 70 år och äldre, särskilt om de har en eller flera av dessa sjukdomar:

 • Högt blodtryck
 • Hjärt- kärlsjukdom
 • Lungsjukdom (ej astma)
 • Kraftig fetma
 • Diabetes

Fikaring – nytt initiativ för ökad gemenskap

För att upprätthålla sociala kontakter under pågående coronapandemi har vi startat en aktivitet som vi kallar fikaring inom kommunens träffpunkter för äldre.

Vill du också prova att fikaringa? Samla ihop en lite grupp som vill fika tillsammans över telefon.

Klicka här för att läsa mer om fikaringar

Informationsblad till äldre och anhöriga

Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har tagit fram ett informationsblad riktat till äldre och anhöriga. Syftet är att förstärka Folkhälsomyndighetens rekommendationer till äldre. Skriv gärna ut informationsbladet och sprid till äldre och anhöriga du känner. Informationen sprids bland annat via kommunens äldreombudsman till föreningar och organisationer. 

Ladda hem: Informationsblad för äldre och anhöriga

Viktiga kontakter

 • Stödinsatser, råd och hjälp (även för anhöriga): Allt från hemtjänst, inköp till andra stödinsatser av olika slag. Mottagningsenheten på Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje nås på telefon 0176–714 17 eller e-post bistandsavdelningen@norrtalje.se. Öppen vardagar, måndag - fredag, mellan klockan 9.00–12.00 och 13.00–15.00.  Dag före röd dag, 9.00 - 12.00.

 • Frivilliginsatser - hjälp med exempelvis att handla eller hämta medicin från apoteket: norrtäljehjälper.se
 • Allmänna frågor om covid-19: 113 13

 • Sjukvårdsrådgivning: 1177.se eller ring 1177, linjen är öppen dygnet runt.

 • För dig över 65, som mår psykiskt dåligt eller som bara behöver någon att prata med: Äldrelinjen, 020-22 22 33. Vardagar 8-19, helger 10-16.

 • För dig som vill minska din oro: Röda korsets stödtelefon, 0771 – 900 800. Vardagar 12–16.

Viktig information

Ringhjälpen kontakar äldre över 70 år

I samband med corona-pandemin är risken för ensamhet och isolering stor hos många äldre. Därför kontaktar vi nu, med initiativet Ringhjälpen, alla i kommunen som är över 70 år och som inta har några omsorgsinsatser, för att höra hur de mår och om de behöver hjälp med något.

Klicka här för att läsa mer om Ringhjälpen

Så söker du vård i sommar

Sjukvården är till för alla, men i år är det extra hög belastning på sjukvården på grund av covid-19. 

Klicka här för att läsa mer om hur sjukvården fungerar i sommar

Restriktionerna för 70 år och äldre kvarstår

Folkhälsomyndigheten ändrar i nuläget inte åldersgränsen på 70 år för när äldre personer anses vara en särskild riskgrupp, restriktionerna kvarstår därmed tills vidare. Folkhälsomyndighetens baserar sitt beslut  på en studie där man ställt sjukdomsfall mot ålder, resultatet bekräftar att åldersgränsen fortfarande ligger ”ganska rätt”.

Samtidigt kommer nya råd till de äldre. De ska fortfarande undvika kontakt med andra, men risken för smittspridning utomhus är dock påtagligt lägre. Exempelvis tillåts sociala aktiviteter utomhus där det finns en möjlighet att hålla avstånd, till exempel att träffa barn och barnbarn samt utföra olika aktiviteter där man lätt kan håll avstånd mellan varandra.

Inga garantier till kunder med omsorgsinsatser som tillfälligt vistas i Norrtälje kommun

Kunder med tillfällig vistelse inom Norrtälje kommun kan inte garanteras omsorgsinsatser. Detta på grund av mycket hög risk för smittspridning av Coronaviruset och att personalbrist inom vård och omsorg uppstår som en följd av det. Kunder med tillfälliga vistelser i exempelvis fritidshus i Norrtälje, men som är folkbokförda i annan kommun, kommer därför inte att kunna garanteras omsorgsinsatser

Klicka här för att läsa mer i nyheten från Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Planerade vårdbesök skjuts upp

Vårdbolaget Tiohundra har vidtagit ytterligare åtgärder för att frigöra resurser och minska risken för smittspridning. Planerad vård som inte är nödvändig skjuts upp. Såväl operationer som inbokade besök på mottagningar och vårdcentraler berörs.

Klicka här för att läsa mer på tiohundras hemsida

Besöksförbud

På samtliga äldreboenden i kommunen har besöksförbud införts när det gäller att ta emot besök. Detta gäller även gruppboenden inom LSS samt vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus.

Åtgärderna sker för att skydda boende, patienter och brukare från smitta. Det är extra viktigt att skydda dessa grupper eftersom de i många fall har ett nedsatt immunförsvar. 

Genom att besöka aktörernas webbplatser eller kontakta dem via telefon eller e-post kan du få mer information om vad som gäller om en specifik verksamhet.

Läs mer om regeringens beslut på krisinformation.se

Äldreboenden i Norrtälje kommun
Norrtälje sjukhus och LSS

Evenemang och aktiviteter

Aktiv senior är inställt och Träffpunkterna har stängt tills vidare. Alla anhöriggrupper för äldre är också inställda tills vidare.

Äldreombudsman i Norrtälje kommun

Äldreombudsmannen i Norrtälje kommun är oberoende och har till uppgift att stärka inflytandet för dig som är 65 år eller äldre, är invånare med behov av tillgänglighet eller tillhör en nationell minoritet.

Äldreombudsmannens nyhetsbrev
Kommunens äldreombudsman ger ut nyhetsbrev med anledning av coronapandemin. Nyhetsbrevet vänder sig till äldre och anhöriga och skickas ut via olika råd och föreningar.

Klicka här för att läsa mer om äldreombudsmannen och se nyhetsbreven

För dig som är anhörig

Klicka här för att läsa mer om stöd och information till dig som är anhörig

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.