Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidigare nulägesbilder - dag för dag

Varje dag klockan 16 uppdateras nulägesbilden om arbetet med det nya coronaviruset. Här samlar vi tidigare nulägesbilder.

Till: Samlad information om coronaviruset

Nulägesbild 22 maj klockan 16.00 

Tillträde till Hallstavik utomhusbad regleras på plats

Den 23 maj öppnar Hallstavik utomhusbad och på grund av den rådande situationen med fortsatt risk för spridning av coronaviruset finns det inga garantier för att samtliga besökare släpps in samtidigt. Personal på plats kommer att jobba för att minska risken för smittspridning. Norrtälje kommun ber om alla besökares respekt för att detta arbete kan inkräkta på önskemålet att släppas in på badet.

Offentliga arrangemang fortsatt inställda

Som kommunen tidigare meddelat ställer kultur- och fritidskontoret in alla offentliga arrangemang som kommunen är med och arrangerar. Nu är tiden förlängd och omfattar planerade arrangemang till och med den 30 september 2020. Däremot finns det digitala lösningar för vissa arrangemang och det görs guidningar och visningar utomhus. Mitt Lov kommer i år delvis att genomföras digitalt.

Läs mer om vad som gäller för kultur- och fritidsaktiviteter

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 89 bekräftade covid-19-fall fram till midnatt mellan 17 och 18 maj, vilket motsvarar 14 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Här kan du läsa mer om antal personer med covid-19 per kommundel eller stadsdel

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 32 809, varav 11 020 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 22 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 20 maj klockan 16.00 

Det blir coronaanpassat studentfirande för kommunens studenter

På onsdagen kom kommunens barn- och utbildningskontor och skolledningen på Rodengymnasiet överens med elevrepresentanter om en lösning kring ett alternativt firande av studenten.Det firande som nu planeras innebär att den 8-12 juni blir en studentvecka då fyra avgångsklasser per dag mellan måndag och torsdag kommer att samlas klassvis utomhus vid skolan, där det kommer att finnas partytält och bord som gör det möjligt att hålla avstånd. Tilltugg och dryck kommer att serveras.

Veckan avslutas på fredagen den 12 juni med en digital studentceremoni. Studentfirandet kommer även att livestreamas för de som inte kan delta. Det gäller exempelvis elever i riskgrupper eller som har symptom och därför bör hålla sig hemma.

Läs mer om studentfirandet här

Ny vägledning om smittfrihet efter covid-19

Kunskapen om smittsamhet vid covid-19 är fortfarande begränsad, men flera studier talar för att den är störst i anslutning till insjuknandet och början av sjukdomsförloppet. Men hur länge man smittar efter en bekräftad covid-19 har varit oklart. Därför har Folkhälsomyndigheten tillsammans med en expertgrupp tagit fram en vägledning för hur smittfrihet kan bedömas. Vägledningen kommer att uppdateras allteftersom ny kunskap om SARS-CoV-2 tillkommer.

Här kan du läsa om kriterierna och vägledning för smittfrihet vid covid-19

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 89 bekräftade covid-19-fall fram till midnatt mellan 17 och 18 maj, vilket motsvarar 14 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Här kan du läsa mer om antal personer med covid-19 per kommundel eller stadsdel

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 30 799, varav 10 783 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 20 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 19 maj klockan 16.00 

Fira med avstånd och omtanke under kommande högtider

Varje år radar vårens högtider upp sig: ramadan med id al-fitr, valborgsmässoafton, första maj och Kristi himmelsfärd med flera. I år kan dessa högtider inte firas som vanligt.

För att minska smittspridningen och rädda liv är det viktigt att vi firar med avstånd och omtanke. Istället för att hyra lokaler, gå till moskén eller kyrkan, är uppmaningen att istället fira hemma med dina nära och kära.

Regeringen har med anledning av coronaviruset, covid-19 förbjudit folksamlingar över 50 personer. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att också undvika privata fester. Vidare avråds från onödiga resor, även inom landet. Socialstyrelsens riktmärke är att det är bäst att inte resa två timmar från sitt hem.

8 råd som hjälper dig att rädda liv

Genom att följa dessa råd kan du minska spridningen av det nya coronaviruset.

 1. Stanna hemma om du har symtom.
  2. Arbeta hemifrån om du kan.
  3. Besök inte äldre personer.
  4.Tvätta händerna ofta, med tvål.
  5. Håll avståndet till andra.
  6. Undvik folksamlingar och fester.
  7. Undvik alla onödiga resor.
  8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

Förskolor hittar kreativa lösningar i coronatider

För att minska smittspridning uppmanas vi alla att hålla två meters avstånd till varandra, vilket innebär en utmaning på förskolorna. Detta då barnen är i behov av närhet och stöd i aktiviteter, men det går att hitta kreativa lösningar. En åtgärd har varit att dela in barnen i mindre grupper och låta lek och undervisning ske utomhus.

Ett exempel är förskolan Körsbäret i Norrtälje stad där pedagogerna genom kreativa lösningar har hittat sätt att få barnen att tänka till kring avstånd och hygien. De har gjort alltifrån att sjunga när de tvättar händerna och att rita teckningar som visar på avstånd mellan varandra, till att göra så kallade coronabollar. Genom att involvera barnen skapar de tillsammans kreativa lösningar så att de lättare kan ta till sig myndigheternas riktlinjer.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 30 799, varav 10 668 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 19 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 18 maj klockan 16.00 

Fortsatt krislägesavtal för IVA-verksamheter

Det krislägesavtal som gäller för IVA-verksamheter inom Region Stockholm kommer att behöva fortsätta att gälla så länge krisläget kvarstår. Även om sjukvårdsbehovet har minskat något är det fortfarande på en mycket hög nivå. För intensivvården är det mer än dubbelt så många patienter som normalt. Det går inte att säga om sjukvårdsbehovet kommer att fortsätta att minska och inte heller i vilken takt. Alla patienter i behov av intensivvård måste kunna få vård även under sommaren.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete med att slutföra semesterplaneringen för att vårdens medarbetare ska få tid för vila och återhämtning under sommarmånaderna. Inom IVA-verksamheterna har medarbetarna arbetat i flera månader med många och långa pass under tuffa arbetsförhållanden. Medarbetarna måste nu få möjlighet till välförtjänt och fyra veckors lagstadgad semester under sommarperioden, vilket ger möjlighet till såväl vila som återhämtning. Samtidigt fortsätter ett intensivt arbete med att tillföra ytterligare personalresurser med både vikarier och medarbetare från de privata vårdgivarna.

Region Stockholm uppmanar alla att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att sjukvårdsbehovet ska minska ytterligare.

Kommunens badstränder har öppnat för säsongen

Från och med den 15 maj är kommunens badstränder öppna för säsongen. Eftersom det här inte är en vanlig vår har badplatserna försetts med tydliga informationsskyltar, som informerar om vikten av att hålla avstånd. Norrtälje kommun har 33 offentliga badplatser runt om i kommunen dit invånare och gäster är välkommen att bada och simma.

På badplatserna finns det offentliga toaletter som får extra tillsyn. Torrdassen utrustas även med våtservetter. WC-anläggningar kommer att ha tvål och vatten. Kommunen har även löpande städning av toaletterna via sin underentreprenör Green.

Lördagen den 23 maj öppnar även Hallstaviks utomhusbad. Här kommer kommunen att tillämpa begränsat antal besökare, för att minska smittspridningen. Personalen kommer också att ha koll på att det inte bli för många besökare samtidigt. Dock gäller även det egna ansvaret att följa myndigheternas råd.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 30 377, varav 10 549 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 18 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 15 maj klockan 16.00 

Regeringen justerar råden något för resor inom landet

Avrådan om icke-nödvändiga resor inom landet kvarstår men justeras något, nu tillåts resor som motsvarar 1-2 timmar med bil från hemorten. Detta meddelades under torsdagen av statsminister Stefan Löfven. Resorna måste genomföras med ”sunt förnuft och stor försiktighet, samt tillsammans med familj eller personer nära familjen som man umgås med dagligen. Det betyder inte att faran är över, understryker statsministern.

Sjukvård för de som bor på äldreboenden

Alla som är i behov av vård ska erbjudas likvärdig vård – oavsett ålder eller var personen bor i Region Stockholm. Med anledning av covid-19 har det diskuterats vilken sjukvård de som bor på äldreboenden bör få. De som bor på äldreboenden är sköra personer. Det är personer som på grund av ålder och/eller sjukdom inte klarar av att bo kvar i sitt tidigare hem utan har flyttat in i ett äldreboende. De riskerar ett mycket allvarligt sjukdomsförlopp om de drabbas av covid-19.

I samband med covid-19 epidemin har Region Stockholm därför stärkt möjligheten att flytta sjukvården från sjukhuset till patienten på äldreboendet. Detta  för att undvika att patienten ska behöva flyttas från hemmet på äldreboendet till geriatriska slutenvården eller ett akutsjukhus. Avancerad sjukvård i hemmet har nu fått ett utökat uppdrag för att förstärka och stödja basal hemsjukvård och läkarinsatser i äldreboenden. Husläkarmottagningarna ska också kunna öka kapaciteten i hemsjukvården.

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring sjukvård på äldreboenden

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 29 207, varav
10 311 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 15 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 14 maj klockan 16.00 

Förbjudet att åka på studentflak

Från och med 15 maj är det förbjudet att åka på studentflak. Det har Transportstyrelsen beslutat på begäran av Folkhälsomyndigheten. Att färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande är inte tillåtet, enligt Transportstyrelsens föreskrift.

Förbudet gäller till och med 31 december 2020.

Läs mer om Transportstyrelsens beslut på begäran av Folkhälsomyndigheten

Europeisk webbundersökning om covid-19 och narkotikaanvändning

Just nu pågår en europeisk webbundersökning om hur covid-19 och de restriktioner som införts, har påverkat användningsmönstren av narkotika, skador och tillgång till vårdinsatser.

Undersökningen utförs av EU:s narkotikabyrå EMCDDA och Folkhälsomyndigheten hjälper till med att sprida den svenska versionen av enkäten i Sverige. Enkäten syftar till att öka kunskapen om hur narkotikaanvändningen, tillgången till vård- och stödinsatser och om narkotikamarknaden kan ha ändrats i Europa under coronapandemin. Svaren kommer att bidra med viktig kunskap om konsekvenserna av covid-19 för till exempel vårdinsatser och narkotikarelaterade skador, som i sin tur kan bidra till bättre åtgärder framöver.

Här kan du läsa mer om den europeiska webbundersökningen

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 28 582, varav
10 188 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 14 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 13 maj klockan 16.00 

Ny mätning från MSB visar på ändrat beteende

Sifo undersöker på MSB:s uppdrag löpande bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Den senaste undersökningen visar nu att listan över vad människor är mest oroliga för är stabil och det finns en tendens till sjunkande oro över tid, men färre anger att de ändrat sina beteenden. Det visar den senaste undersökningen från Kantar Sifo. De orosmoment i undersökningen som toppar är att arbetslösheten ska öka samt att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem. Drygt  5 000 personer svarat på frågorna i enkäten.

Läs mer om mätningen och listan över vilka frågor som ställts här

Nytt stöd för att möta ökat behov av rehabilitering efter covid-19

Många som vårdats för covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att kunna komma tillbaka efter sjukdomen. Patienter som har vårdats för covid-19 kan vara kraftigt medtagna. Särskilt intensivvård kan bli både långvarig och tuff, speciellt för de som måste vårdas i respirator. Det finns risk att musklerna försvagas, även de som används för att andas, man blir undernärd och en del får även neurologiska och psykiska besvär.

Socialstyrelsen har, som en del i planeringen tagit fram ett verktyg där regioner och kommuner själva kan beräkna hur stort behovet av rehabilitering kan komma att bli. Det kan till exempel handla om att man inför mobila rehabteam.

Läs mer om rehabiliteringen efter covid-19 här

Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige

Resultaten från den första undersökningen av förekomsten av covid-19 på nationell nivå, med totalt 2 573 deltagare, är nu klara. De visar att uppskattningsvis 0,9 procent av befolkningen hade en pågående infektion med covid-19 när proverna samlades in under perioden 21–24 april.

Resultaten från de 679 deltagare i undersökningen som är hemmahörande i Stockholm visade att totalt 2,3 procent av befolkningen där hade en aktiv infektion med covid-19 under 21–24 april. Det är ungefär samma andel som vid en tidigare mätning som genomfördes i månadsskiftet mars–april. Resultaten från undersökningen kommer bland annat användas som underlag för de modelleringar av smittspridning som Folkhälsomyndigheten gör.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens nationella undersökning av covid-19 här

Intensivt arbete att säkerställa tillgång till läkemedel

Det rådande läget i Sverige och omvärlden har inneburit svårigheter med att få tillgång till vissa läkemedel. Bland annat finns brist på läkemedlet propofol som används i stora mängder till patienter som intensivvårdas för covid-19. Tack vare ett nära och intensivt samarbete mellan regionerna, läkemedelsföretag, distributörer, apoteksaktörer, myndigheter och regeringen har akuta bristsituationer kunnat hanteras. Under kommande vecka väntas leveranser av propofol komma till Sverige bland annat från den norska hälso- och sjukvården som kommer att fördelas mellan regionerna utifrån behov. De extra leveranserna från Norge väntas täcka omkring en veckas behov. Utöver detta, görs många insatser för att säkerställa tillgången på propofol inom intensivvården.

Här kan du läsa mer om arbetet med att säkra tillgång till läkemedel

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 27 909, varav
9 998 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 13 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 12 maj klockan 16.00 

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymptom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 80 bekräftade covid-19-fall fram till midnatt mellan 10 och 11 maj, vilket motsvarar 13 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Nya e-tjänster för orosanmälan och ansökan om personligt stöd vid våld i nära relation

I samband med utbrottet av covid-19 har socialkontoret skapat e-tjänster för att göra det enklare att anmäla sin oro för barn. Det finns även en e-tjänst för att ansöka om stöd om man är utsatt för någon form av våld av sin partner. Du kan även lämna anmälan om du är orolig över att en närstående till dig missbrukar.

Via den här länken hittar du de olika e-tjänsterna

Samtliga som flyttar in på SÄBO provtas för covid-19

Efter önskemål om provtagning för covid-19 för personer som flyttar in på SÄBO har Region Stockholms särskilda sjukvårdsledning tagit beslut om att samtliga personer som flyttar in på ett SÄBO ska provtas för covid-19.

Samtliga patienter som inte testats positivt för covid-19 och som skrivs ut från slutenvården till ett SÄBO provtas inför utskrivningen. Provet tas helst dagen före utskrivningen och senast samma dag som patienten lämnar slutenvården. Svar på provet behöver inte inväntas och ska inte fördröja utskrivningen. Om svaret inte anlänt när patienten lämnar slutenvården, ska ansvarig läkare inom SÄBO-läkarorganisationen bevaka provsvaret.

Läs mer om beslutet av provtagning innan flytt till SÄBO här

Krisberedskapsveckan 2020

Krisberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj som genomförs 11-17 maj, har i år anpassats till den pågående coronapandemin. MSB tar därför en ledande roll i genomförandet av Krisberedskapsveckan och ser till att budskapen når ut. MSB har i år valt inriktningen och budskapet – När det behövs som mest hjälps vi åt som bäst.

Här kan du läsa mer om vad som sker under krisberedskapsveckan

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 27 272, varav
9 829 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 12 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 11 maj klockan 16.00 

Klartecken för successiv uppstart av screening

Som en följd av covid-19-pandemin beslutade Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) den 18 mars 2020 att tillfälligt pausa screening för bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer samt för bråck på stora kroppspulsådern i magen. Skälet var bland annat risken för smittspridning.

Inom RSSL görs löpande en analys av vilken vård som kan återgå, efter att ha fått stå tillbaka under den akuta fasen av pandemin. Den samlade bedömningen är att det nu är möjligt för Region Stockholm att successivt starta screeningprogrammet igen. Därför kommer invånare i Region Stockholm återigen att börja kallas till en undersökning.

Här kan du läsa mer om vilka cancerdiagnoser som omfattas

Planerad vård skjuts upp till efter sommaren

Behovet av vård för covid-19 bedöms vara fortsatt stort under sommarperioden. Därför har Region Stockholm beslutat att planerad vård som kan vänta utan allvarliga medicinska konsekvenser fortsatt skjuts upp till och med den 31 augusti. Även sjukvårdspersonal från privata vårdgivare som lånats ut förlängs under sommarperioden.

Under covid-19 pandemin har vårdgivare inom Region Stockholm behövt hantera en helt ny vårdsituation. Hälso- och sjukvården har ställts om mer under de senaste två månaderna än under de senaste tio åren. För att kunna ge god akut och nödvändig sjukvård till de som är i behov av det har Region Stockholm behövt ställa om vården vilket påverkar både vårdutbud och vårdformer.

Här kan du läsa mer om sommarplanering av vård

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 26 670, varav
9 607 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 11 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 10 maj klockan 16.00 

Grundläggande hygienrutiner är viktigast för att skydda äldre inom omsorgen

Covid-19-viruset är nytt, men det finns sedan tidigare god och välgrundad kunskap om hur dropp- och kontaktsmitta ska förebyggas generellt inom vård och omsorg. Det innebär att varje verksamhet ska följa de basala hygienrutiner som Socialstyrelsen tagit fram, I rutinerna står det klart att personal behöver både kunskap och materiel för att inte riskera att sprida smitta.

Folkhälsomyndigheten har nu granskat det vetenskapliga kunskapsläget när det gäller frågan om munskydd och visir kan stoppa smitta från personal som har covid-19-viruset men ännu inte har några tydliga symtom. Det är en viktig faktor då olika moment ofta utföras med fysisk närhet mellan personalen och personen som tas omhand. Folkhälsomyndighetens genomgång är ännu inte helt sammanställd, utan kommer att publiceras inom de närmaste dagarna.

Här kan du läsa mer om folkhälsomyndighetens granskning

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 26 322, varav
9 536 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 10 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 9 maj klockan 16.00 

Grundläggande hygienrutiner är viktigast för att skydda äldre inom omsorgen

Covid-19-viruset är nytt, men det finns sedan tidigare god och välgrundad kunskap om hur dropp- och kontaktsmitta ska förebyggas generellt inom vård och omsorg. Det innebär att varje verksamhet ska följa de basala hygienrutiner som Socialstyrelsen tagit fram, I rutinerna står det klart att personal behöver både kunskap och materiel för att inte riskera att sprida smitta.

Folkhälsomyndigheten har nu granskat det vetenskapliga kunskapsläget när det gäller frågan om munskydd och visir kan stoppa smitta från personal som har covid-19-viruset men ännu inte har några tydliga symtom. Det är en viktig faktor då olika moment ofta utföras med fysisk närhet mellan personalen och personen som tas omhand. Folkhälsomyndighetens genomgång är ännu inte helt sammanställd, utan kommer att publiceras inom de närmaste dagarna.

Här kan du läsa mer om folkhälsomyndighetens granskning

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 25 921, varav
9 461 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 8 maj klockan 16.00 

Grundläggande hygienrutiner är viktigast för att skydda äldre inom omsorgen

Covid-19-viruset är nytt, men det finns sedan tidigare god och välgrundad kunskap om hur dropp- och kontaktsmitta ska förebyggas generellt inom vård och omsorg. Det innebär att varje verksamhet ska följa de basala hygienrutiner som Socialstyrelsen tagit fram, I rutinerna står det klart att personal behöver både kunskap och materiel för att inte riskera att sprida smitta.

Folkhälsomyndigheten har nu granskat det vetenskapliga kunskapsläget när det gäller frågan om munskydd och visir kan stoppa smitta från personal som har covid-19-viruset men ännu inte har några tydliga symtom. Det är en viktig faktor då olika moment ofta utföras med fysisk närhet mellan personalen och personen som tas omhand. Folkhälsomyndighetens genomgång är ännu inte helt sammanställd, utan kommer att publiceras inom de närmaste dagarna.

Här kan du läsa mer om folkhälsomyndighetens granskning

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 25 265, varav
9 227 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 8 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 7 maj klockan 16.00 

Ny statistik om smittade och avlidna i covid-19 bland äldre

Socialstyrelsen har nu börjat ta fram statistik om smittade och avlidna i covid-19 som är 70 år och äldre. Statistiken visar att av de som är 70 år och äldre och som avlidit av covid-19, bodde cirka hälften på särskilt boende, och en fjärdedel av målgruppen hade hemtjänst.

Siffrorna visar att av totalt 19 430 bekräftat smittade med covid-19 i Sverige den 28 april var knappt 40 procent 70 år och äldre. Ser man till antalet avlidna baserat på inkomna dödsorsaksintyg fram till den 28 april var 90 procent 70 år och äldre, vilket motsvarade 1 877 personer. Statistiken kommer att publiceras på myndighetens webbplats onsdagar och fredagar.

Läs mer om Socialstyrelsens nya statistik för smittade och avlidna i covid-19 här 

Norrtäljemodellen säkrar skyddsutrustning till vård och omsorg

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som ansvarar för att det finns en sammanhållen vård och omsorg I Norrtälje kommun, har under coronapandemin tagit initiativ till en förstärkt samverkan mellan alla vård- och omsorgsutförare i Norrtälje.

Tiohundra AB har därför fått i uppdrag av KSON att upprätta en central operativ lagerfunktion för Norrtälje sjukhus samt för övriga sjukvårds- och omsorgsverksamheter i kommunen. Tillsammans med Norrtälje kommun planerar vi för bland annat logistiken kring transporten av skyddsmaterial till utförarna. Tack vare detta är tillgången av nödvändig skyddsutrustning i nuläget säkrad.

Här kan du läsa mer om Norrtäljemodellens  arbetet med skyddsutrustning

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 24 623, varav
9 027 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 7 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 6 maj klockan 16.00 

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymptom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 74 covid-19-fall fram till midnatt mellan 3 och 4 maj, vilket motsvarar 12 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstår från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor.

Här kan du läsa mer om antal per kommun eller stadsdel

Vård- och omsorgspersonal skriver historia

Just nu pågår en insamling av berättelser från vård- och omsorgspersonal kallad #icoronatider,
på initiativ av Stockholms läns museum och Stockholms stadsmuseum.

Syftet är att samla in vittnesmål från människor som arbetar mitt i den pågående krissituationen med covid-19. Berättelserna ska bevaras som ett tidsdokument till eftervärlden. Materialet ska bevaras för framtida generationer och kan komma att användas i utställningar, publikationer och till forskning.

Hjälp gärna till att sprida länken så att vi kan samla in så många berättelser som möjligt!

Länk till Stockholms läns museums frågeformulär

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 23 918, varav
8 836 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 6 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 5 maj klockan 16.00 

Aktuellt kunskapsläge om immunitet och antikroppssvar för covid-19

Folkhälsomyndigheten har publicerat ett kunskapsunderlag som sammanfattar det aktuella kunskapsläget om antikroppssvar och immunitet för sjukdomen covid-19.

Trots att kunskapsläget inte är fullständigt klart är det angeläget att tidigt sammanställa den kunskap som finns om sjukdomen när det gäller immunitet och serologi – det vill säga antikroppar i blodet. Antikroppar visar att immunförsvaret känner igen covid-19-viruset.

Det har nu gått drygt fyra månader sedan de första fallen av covid-19 rapporterades från Kina. Under dessa fyra månader har en enorm kunskapsutveckling om sjukdomen skett.

Syftet med kunskapsunderlaget är att ge ett stöd för beslut om hur pandemin fortsatt ska hanteras avseende påvisning av antikroppar och immunitet. Publikationen visar också de kunskapsluckor som fortsatt behöver utredas närmare. Den som har haft covid-19 och som exponeras för viruset igen har skydd mot att insjukna, helt eller delvis. Skyddet tros minska gradvis under första året, och på längre sikt varierar det sannolikt mellan olika individer.

Läs mer om kunskapssammanställningen här

Viktigt att förebygga och stoppa smitta på särskilda boenden för äldre

Personer över 70 år löper störst risk att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Därför är det av största vikt att smittspridning inom äldreomsorgen förebyggs och stoppas. Folkhälsomyndigheten har därför tagit initiativ till att samordna projekt som rör smittspridning av covid-19 inom äldreomsorgen.

Folkhälsomyndighetens roll är att stötta med kunskap och expertis. Andra myndigheter bär också viktiga delar, som Socialstyrelsen som ansvarar för föreskrifter om basal hygien och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsyn.

Läs mer om projektet här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 22 721, varav
8 536 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 5 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 4 maj klockan 16.00 

Möjligt söka extra pengar till kultur och idrott

Kultur- och idrottsutövare har drabbats hårt av den pågående coronapandemin, och därför har regering och riksdag beslutat om ett extra stöd på en miljard kronor.

Stödet som man ansöker om ska gå till verksamheter som förlorat intäkter till följd av situationen med coronaviruset. Det finns tre olika typer av stöd, till enskilda kulturskapare och konstnärer, stöd till filmverksamhet samt stöd till övrig kulturverksamhet.

Här kan du läsa mer om stödet samt hur du ansöker

Kunskaper från enkät ska minska smittspridning på äldreboenden

Verksamhetsansvariga på 227 äldreboenden har svarat på enkäten samt beskrivit de åtgärder de vidtagit. De har också delat med sig av de brister de ser och vill förbättra. Kunskaperna ska nu användas som ett underlag för att ta fram ännu mer effektiva åtgärder.

Verksamhetsansvariga på 227 äldreboenden har svarat på enkäten samt beskrivit de åtgärder de vidtagit för att minska smittspridningen. De har också delat med sig av de brister de ser och vad de vill förbättra. Kartläggningen ska nu användas som ett underlag för att ta fram ännu mer effektiva åtgärder för att skydda de äldre.

En utmaning som många äldreboenden pekar på är svårigheten att skapa säkra avstånd mellan de boende, vilket gäller både äldreboenden med och utan smittade. I enkäten ställdes också frågan om tillgång till skyddsutrustning och av svaren framgår att det fanns tillgång till skyddsutrustning vid nästan samtliga äldreboenden vid tidpunkten för enkätsvaret.

På frågan om medarbetare har arbetat trots luftvägssymptom och/eller feber visar svaren att det förekommit oftare vid de äldreboenden som hade konstaterad smitta. I sammanställningen av enkäten finns också en beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att undvika att få in smittan i fler boenden samt att begränsa smittspridningen på äldreboenden.

Här kan du läsa mer om resultatet från enkäten

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 22 721, varav
8 536 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 4 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 3 maj klockan 16.00 

Så kan du som vuxen hjälpa till under helgen

Valborg och Första maj är en riskhelg i kommunen då många ungdomar vistas på stan och flera provar alkohol för första gången. Därför kommer kommunens fältarbetare att samarbeta med fritidsledarna för att stärka upp arbetet ute på stan. Fältarbetarna och fritidsledarna kommer också att samarbeta med ordningsvakter och polisen.

Här kan även du som vuxen hjälpa till. Under långhelgen är det ett bra tillfälle för både föräldrar och andra vuxna att vara ute på stan och träffa ungdomarna.

Ta en promenad med eller utan ungdomar, promenera med andra tonårsföräldrar i Norrtälje. Vill du komma i kontakt med personal som jobbar under helgen,  ring fältsamordnarna på
tel: 076-6996053.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 22 317, varav 8 405 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 3 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 2 maj klockan 16.00 

Så kan du som vuxen hjälpa till under helgen

Valborg och Första maj är en riskhelg i kommunen då många ungdomar vistas på stan och flera provar alkohol för första gången. Därför kommer kommunens fältarbetare att samarbeta med fritidsledarna för att stärka upp arbetet ute på stan. Fältarbetarna och fritidsledarna kommer också att samarbeta med ordningsvakter och polisen.

Här kan även du som vuxen hjälpa till. Under långhelgen är det ett bra tillfälle för både föräldrar och andra vuxna att vara ute på stan och träffa ungdomarna.

Ta en promenad med eller utan ungdomar, promenera med andra tonårsföräldrar i Norrtälje. Vill du komma i kontakt med personal som jobbar under helgen,  ring fältsamordnarna på
tel: 076-6996053.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra

Studenten i Norrtälje kommun 2020

Alla gymnasieskolor i Norrtälje kommun har med anledning av covid-19 gemensamt beslutat att ställa in det traditionella studentfirandet med utspring, flak med korteger och middagar i gymnasieskolans regi. På de olika gymnasieskolorna kommer det endast bli betygsutdelning i mindre elevgrupper på olika tider.

Det är sedan tidigare klart att det inte blir något traditionellt firande i juni vare sig i Stockholms län eller i Uppsala. Orsaken är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om social distansering. Beslutet att stoppa utspring, även i mindre grupper, är grundat på en bedömning att det skulle innebära en förhöjd smittorisk eftersom det kan bildas större folksamlingar utanför skolorna eller efteråt ute i kommunen. Det olika gymnasieskolornas skolchefer och rektorer säkerställer och arbetar nu för att samverka med de berörda avgångsklasserna om en eventuell senareläggning av studentfirandet.

Läs mer om årets studentfirande här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 22 082, varav 8 334 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 1 maj klockan 16.00 

Så kan du som vuxen hjälpa till under helgen

Valborg och Första maj är en riskhelg i kommunen då många ungdomar vistas på stan och flera provar alkohol för första gången. Därför kommer kommunens fältarbetare att samarbeta med fritidsledarna för att stärka upp arbetet ute på stan. Fältarbetarna och fritidsledarna kommer också att samarbeta med ordningsvakter och polisen.

Här kan även du som vuxen hjälpa till. Under långhelgen är det ett bra tillfälle för både föräldrar och andra vuxna att vara ute på stan och träffa ungdomarna.

Ta en promenad med eller utan ungdomar, promenera med andra tonårsföräldrar i Norrtälje. Vill du komma i kontakt med personal som jobbar under helgen,  ring fältsamordnarna på
tel: 076-6996053.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra

Studenten i Norrtälje kommun 2020

Alla gymnasieskolor i Norrtälje kommun har med anledning av covid-19 gemensamt beslutat att ställa in det traditionella studentfirandet med utspring, flak med korteger och middagar i gymnasieskolans regi. På de olika gymnasieskolorna kommer det endast bli betygsutdelning i mindre elevgrupper på olika tider.

Det är sedan tidigare klart att det inte blir något traditionellt firande i juni vare sig i Stockholms län eller i Uppsala. Orsaken är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om social distansering. Beslutet att stoppa utspring, även i mindre grupper, är grundat på en bedömning att det skulle innebära en förhöjd smittorisk eftersom det kan bildas större folksamlingar utanför skolorna eller efteråt ute i kommunen. Det olika gymnasieskolornas skolchefer och rektorer säkerställer och arbetar nu för att samverka med de berörda avgångsklasserna om en eventuell senareläggning av studentfirandet.

Läs mer om årets studentfirande här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 21 520, varav 8 205 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 1 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 30 april klockan 16.00 

Så kan du som vuxen hjälpa till under helgen

Valborg och Första maj är en riskhelg i kommunen då många ungdomar vistas på stan och flera provar alkohol för första gången. Därför kommer kommunens fältarbetare att samarbeta med fritidsledarna för att stärka upp arbetet ute på stan. Fältarbetarna och fritidsledarna kommer också att samarbeta med ordningsvakter och polisen.

Här kan även du som vuxen hjälpa till. Under långhelgen är det ett bra tillfälle för både föräldrar och andra vuxna att vara ute på stan och träffa ungdomarna.

Ta en promenad med eller utan ungdomar, promenera med andra tonårsföräldrar i Norrtälje. Vill du komma i kontakt med personal som jobbar under helgen,  ring fältsamordnarna på
tel: 076-6996053.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra

Studenten i Norrtälje kommun 2020

Alla gymnasieskolor i Norrtälje kommun har med anledning av covid-19 gemensamt beslutat att ställa in det traditionella studentfirandet med utspring, flak med korteger och middagar i gymnasieskolans regi. På de olika gymnasieskolorna kommer det endast bli betygsutdelning i mindre elevgrupper på olika tider.

Det är sedan tidigare klart att det inte blir något traditionellt firande i juni vare sig i Stockholms län eller i Uppsala. Orsaken är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om social distansering. Beslutet att stoppa utspring, även i mindre grupper, är grundat på en bedömning att det skulle innebära en förhöjd smittorisk eftersom det kan bildas större folksamlingar utanför skolorna eller efteråt ute i kommunen. Det olika gymnasieskolornas skolchefer och rektorer säkerställer och arbetar nu för att samverka med de berörda avgångsklasserna om en eventuell senareläggning av studentfirandet.

Läs mer om årets studentfirande här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 21092, varav 8033 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 30 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 29 april klockan 16.00 

Sommarlovsaktiviteten Kulturkollo flyttas fram

Norrtälje kommun flyttar den populära sommarlovsaktiviteten Kulturkollo från sommarlovet till höstlovet, med anledning av det nya coronaviruset,covid-19. Dessutom ställer kultur- och fritidskontoret in alla offentliga arrangemang som kommunen är med och arrangerar.
Detta gäller till och med den 31 maj 2020.

Gravida med riskfaktorer rekommenderas att vara extra försiktiga

Kunskapen om graviditet och covid-19 är fortfarande under utveckling. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att gravida som har riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och fetma att rådgöra med sin barnmorska eller läkare samt begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Gravida kvinnor generellt verkar inte ha högre risk än andra att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Både WHO och Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa frågan om graviditet och covid-19 noggrant.

Här kan du läsa mer om rekommendationen för gravida

Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägsymptom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 64 covid-19-fall till och den 21 april, vilket motsvarar 10 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstår från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor.

Ny undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten genomför nu en andra nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. En likadan nationell undersökning pågår för närvarande, resultat från den väntas vara klara nästa vecka. Det är samma deltagare i den pågående undersökningen som tillfrågas om deltagande även i den kommande.

Analysen av proverna visar om det finns en pågående infektion, men inte om personen har haft covid-19 tidigare. Undersökningen görs bland cirka 4 000 personer som är slumpvis utvalda från en deltagarpanel. Resultaten väntas vara klara i början av juni.

Här kan du läsa mer om undersökningen 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 20302, varav 7835 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 29 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 28 april klockan 16.00 

Självprovtagning för covid-19 för medarbetare

Chefer inom prioriterade verksamheter inom vård och omsorg kan nu erbjuda medarbetare som är sjuka med hosta, snuva eller feber självprovtagning för covid-19. Är provresultatet negativt kan medarbetaren återvända till arbetsplatsen så snart hen är symtomfri. Det finns i dagsläget kapacitet för 300 provtagningar per dygn.

Läs mer om vilka verksamheter som omfattas på vårdgivarguiden 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 19621, varav 7 622 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 28 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 27 april klockan 16.00 

Självprovtagning för covid-19 för medarbetare

Chefer inom prioriterade verksamheter inom vård och omsorg kan nu erbjuda medarbetare som är sjuka med hosta, snuva eller feber självprovtagning för covid-19. Är provresultatet negativt kan medarbetaren återvända till arbetsplatsen så snart hen är symtomfri. Det finns i dagsläget kapacitet för 300 provtagningar per dygn.

Läs mer om vilka verksamheter som omfattas på vårdgivarguiden 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 19621, varav 7 622 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 28 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 27 april klockan 16.00 

Annorlunda valborg under pandemin

I år måste vi alla hjälpas åt att bromsa spridningen av covid-19. Det innebär att valborgsfirandet måste se annorlunda ut. Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Den som känner sig minsta förkyld ska hålla sig undan andra helt och hållet. 

Samma begränsningar för antalet personer som samlas gäller även för andra högtider under våren, som ramadan med eid al-fitr. Moskéerna har tagit sitt ansvar och håller stängt av smittskyddsskäl, precis som kyrkorna gjorde under påsken och synagogorna under pesach.

Här kan du läsa mer om vad som gäller under Valborg

Håll avståndet både inomhus och utomhus

Under helgen som passerat tog smittskyddsläkaren i Region Stockholm beslut om att stänga verksamheter som trots tidigare påpekanden inte följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

På uteserveringar gäller samma regler som inomhus, och även gästerna måste bidra till att reglerna efterlevs. Att undvika trängsel är något som alla måste tänka på i olika situationer, till exempel när vi handlar mat och i kollektivtrafiken.

Läs mer om smittskyddsläkarens beslut här 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 18 926, varav 7 378 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 27 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 26 april klockan 16.00 

Fikaring – nytt initiativ för ökad gemenskap

För att upprätthålla sociala kontakter under pågående coronapandemi har vi börjat med fikaring inom kommunens träffpunkter för äldre.

Läs mer om aktiviteten fikaring

Extra viktigt hålla avståndet

Det är helg, många har fått lön – och våren är här. Det kan skapa en känsla av att faran är över, men så är det inte. Nu är det extra viktigt att ta eget ansvar, att göra allt man själv kan för att fortsätta minska risken för att coronaviruset ska spridas. 

När du rör dig bland andra människor, oavsett om det är inomhus eller utomhus, är det extra viktigt att du själv tar eget ansvar för att hålla ett avstånd till andra på minst två meter. Därmed skyddar du dig själv och andra, och på samma gång bidrar du till att butiker, restauranger och serveringar kan upprätthålla gällande riktlinjer. Hjälp även till genom att påminna andra om att ta samma ansvar.

Läs mer här: Ta ansvar – håll avstånd

Hjälp till att sprida de viktiga åtta punkterna, för din egen, dina nära och käras – och framförallt för riskgruppernas skull:

 1. Stanna hemma om du har symtom
 2. Arbeta hemifrån om du kan
 3. Besök inte äldre personer
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål
 5. Håll avståndet till andra
 6. Undvik folksamlingar och fester
 7. Undvik alla onödiga resor
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker

 

Tack för att du är med och bidrar!

Samlade nummer till hjälp och stöd

Behöver du stöd i din nuvarande situation? Norrtälje kommun har samlat alla viktiga nummer på ett ställe och här hittar du alla vägar till hjälp, oavsett vilken typ av hjälp du behöver. Känner du oro för din ekonomi? Känner du dig ensam och vill prata med en medmänniska? Klicka här för alla kontaktuppgifter som kan ge stöd till just dig.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 18 640, varav 7 290 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 26 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 25 april klockan 16.00 

Extra viktigt hålla avståndet

Det är helg, många har fått lön – och våren är här. Det kan skapa en känsla av att faran är över, men så är det inte. Nu är det extra viktigt att ta eget ansvar, att göra allt man själv kan för att fortsätta minska risken för att coronaviruset ska spridas. Vården är hårt belastad, och genom att följa myndigheternas råd kan du bidra till att inte situationen blir värre.

När du rör dig bland andra människor, oavsett om det är inomhus eller utomhus, är det extra viktigt att du själv tar eget ansvar för att hålla ett avstånd till andra på minst två meter. Därmed skyddar du dig själv och andra, och på samma gång bidrar du till att butiker, restauranger och serveringar kan upprätthålla gällande riktlinjer. Hjälp även till genom att påminna andra om att ta samma ansvar.

Hjälp till att sprida de viktiga åtta punkterna, för din egen, dina nära och käras – och framförallt för riskgruppernas skull:

 1. Stanna hemma om du har symtom
 2. Arbeta hemifrån om du kan
 3. Besök inte äldre personer
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål
 5. Håll avståndet till andra
 6. Undvik folksamlingar och fester
 7. Undvik alla onödiga resor
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker

 

Tack för att du är med och bidrar!

Samlade nummer till hjälp och stöd

Behöver du stöd i din nuvarande situation? Norrtälje kommun har samlat alla viktiga nummer på ett ställe och här hittar du alla vägar till hjälp, oavsett vilken typ av hjälp du behöver. Känner du oro för din ekonomi? Känner du dig ensam och vill prata med en medmänniska? Klicka här för alla kontaktuppgifter som kan ge stöd till just dig.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 18 177, varav 7 148 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 25 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 24 april klockan 16.00 

Extra viktigt hålla avståndet

Det är helg, många har fått lön – och våren är här. Det kan skapa en känsla av att faran är över, men så är det inte. Nu är det extra viktigt att ta eget ansvar, att göra allt man själv kan för att fortsätta minska risken för att coronaviruset ska spridas. Vården är hårt belastad, och genom att följa myndigheternas råd kan du bidra till att inte situationen blir värre.

När du rör dig bland andra människor, oavsett om det är inomhus eller utomhus, är det extra viktigt att du själv tar eget ansvar för att hålla ett avstånd till andra på minst två meter. Därmed skyddar du dig själv och andra, och på samma gång bidrar du till att butiker, restauranger och serveringar kan upprätthålla gällande riktlinjer. Hjälp även till genom att påminna andra om att ta samma ansvar.

Hjälp till att sprida de viktiga åtta punkterna, för din egen, dina nära och käras – och framförallt för riskgruppernas skull:

 1. Stanna hemma om du har symtom
 2. Arbeta hemifrån om du kan
 3. Besök inte äldre personer
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål
 5. Håll avståndet till andra
 6. Undvik folksamlingar och fester
 7. Undvik alla onödiga resor
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker

 

Tack för att du är med och bidrar!

 

Samlade nummer till hjälp och stöd

Behöver du stöd i din nuvarande situation? Norrtälje kommun har samlat alla viktiga nummer på ett ställe och här hittar du alla vägar till hjälp, oavsett vilken typ av hjälp du behöver. Känner du oro för din ekonomi? Känner du dig ensam och vill prata med en medmänniska? Klicka här för alla kontaktuppgifter som kan ge stöd till just dig.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 17567, varav 6967 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 24 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 23 april klockan 16.00 

Så följer Norrtäljeborna de åtta råden

En ny undersökning visar att Norrtäljeborna i mycket hög grad följer de åtta råd som myndigheterna tagit fram för att minska smittspridningen av coronaviruset. Det gäller speciellt råden att stanna hemma vid symptom, att undvika att besöka äldre och att undvika onödiga resor. Att undvika folksamlingar och köer samt att hålla avstånd till andra är de två råden där lägst andel följer dem i mycket hög grad, men det är få som inte alls följer dem. Läs mer här.

Bra gensvar på Norrtälje hjälper

Norrtälje kommuns satsning på ”Norrtälje hjälper” har fått ett positivt gensvar. Frivilliga som vill hjälpa till samt hjälpbehövande fortsätter att höra av sig. Behöver du hjälp under den rådande coronasituationen kan du anmäla dig via hemsidan www.norrtäljehjälper.se eller via kommunens kontaktcenter på 0176-71000.

Samlade nummer till hjälp och stöd

Behöver du stöd i din nuvarande situation? Norrtälje kommun har samlat alla viktiga nummer på ett ställe och här hittar du alla vägar till hjälp, oavsett vilken typ av hjälp du behöver. Känner du oro för din ekonomi? Känner du dig ensam och vill prata med en medmänniska? Klicka här för alla kontaktuppgifter som kan ge stöd till just dig.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 16755, varav 6681 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 23 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 22 april klockan 16.00 

Träna bra och träna säkert med kommunens rörelsepepp

Norrtälje kommun och RF-SISU Uppland har tillsammans skapat ett dagligt rörelsepeppande träningspass med tips om hur invånare på ett bra sätt håller kropp och knopp igång, samtidigt som de håller lägsta möjliga risk för spridning av coronaviruset.

Programmet och riktar sig generellt till vuxna, men fungerar mycket bra också för barnfamiljer och för äldre som på grund av coronaviruset inte kan delta i kommunens hälsosatsning Aktiv Senior. Övningarna är tänkta att ge en god daglig motion, oavsett ålder och förutsättningar, med god fysisk marginal enligt de avstånd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar gällande social kontakt.

Här kan du läsa mer om  kommunens rörelseapp

Politiska möten på distans i Norrtälje kommun

Gruppledarna i kommunfullmäktige har skrivit under en gemensam överenskommelse om distansdeltagande och minskad närvaro under fullmäktige och nämnder. Överenskommelsen innebär att mötesnärvaron på plats ska vara så liten som möjligt och ändå beslutsför, det vill säga, 31 tjänstgörande ledamöter på fullmäktige och nio tjänstgörande på nämnder. Vilka ledamöter som närvarar bestäms inom partierna.

Först ut är bygg- och miljönämnden och kultur- och fritidsnämnden i morgon, torsdag. Guider och instruktioner finns utlagda på webben för de förtroendevalda och de informeras även via e-post. Distansmöten i Norrtälje kommun kommer att ske genom en kombination av videosamtal genom Microsoft Teams och kommunfullmäktiges mötessystem Plenum.norrtalje.se.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 16004, varav 6401 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 22 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 21 april klockan 16.00 

Så hjälper vi varandra i utsatta tider

Under den pågående coronakrisen har antalet anmälningar till socialtjänsten i Norrtälje kommun om oro för att barn far illa minskat. Det är ett klassiskt mönster som känns igen under liknande kriser, att orosanmälningar går ned under den akuta fasen, och ökar sedan igen när faran lagt sig.

Därför är viktigt att vi alla fortsätter att lyfta blicken och hjälpas åt så att vi tillsammans kan fånga upp behov av stöd och hjälp. Via länken nedan finns tips på hur du kan bidra.

Läs mer om hur du kan hjälpa till här

Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägsymptom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 54 covid-19-fall till och den 21 april, vilket motsvarar 9 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstår från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor.

Här kan du läsa mer om veckans rapport från Smittskydd Stockholm

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 15322, varav 6189 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 21 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 20 april klockan 16.00

Rapport från undersökning av förekomsten av covid-19 i region Stockholm

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Försvarsmakten genomfört en undersökning av förekomsten av covid-19 i region Stockholm. Resultaten från undersökningen är nu sammanställda. Folkhälsomyndighetens slutsats är att det är mycket viktigt att stanna hemma också vid mycket milda symtom på sjukdom.

Undersökningen omfattade 738 inbjudna deltagare i åldrarna 2 till 86 år som utförde egenprovtagning i hemmet samt återgav eventuella symtom via en enkät. Symtomen kunde vara mycket lindriga. En liknande undersökning bland deltagare i hela Sverige kommer att genomföras där prover insamlas mellan 21–24 april 2020. Den undersökningen omfattar betydligt fler deltagare vilket ger ökad möjlighet att statistisk säkerställa skillnader i symtom mellan positiva och negativa individer.

Läs mer om resultaten från undersökningen här

Fortsatt mycket hög anslutning till barnvaccinationsprogrammet

Den 20 april inleds WHO:s vaccinationsvecka. Det saknas ännu vaccin mot covid-19, men i Sverige fortsätter det allmänna barnvaccinationsprogrammet att ge ett gott skydd mot spridning av andra smittsamma sjukdomar.

Barn och ungdomar kan vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet även under den pågående pandemin med covid-19, men vaccinationen skjuts upp om barnet skulle ha symtom på sjukdom.

Lär mer om vaccinprogrammet här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 14 385, varav 5 826 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 20 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 19 april klockan 16.00

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 14 385, varav 5 826 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 19 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 18 april klockan 16.00

Nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19

Folkhälsomyndigheten presenterar nu den första versionen av nationella strategin för utökad provtagning för covid-19 i Sverige. Uppdraget som kommer från regeringen innebär att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19.

Provtagning och diagnostik gäller i första hand för personer i sjukvård, äldreomsorg och institutionsboende, i andra hand för sjukvårds- och omsorgspersonal och i ett tredje steg även för personer verksamma inom övriga samhällsviktiga funktioner.

För att nå målbilden behöver analyskapaciteten för covid-19 i ett första steg ökas till totalt 150 000 prov per vecka, bedömer Folkhälsomyndigheten. I nuläget finns en nationell kapacitet för diagnostik på cirka 50 000 prov i veckan.

Läs mer om strategin för provtagning av covid-19 här.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 13 822, varav 5 651 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 18 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 17 april kl. 16

Ändring av de allmänna råden om matcher och tävlingar för barn och unga

Efter dialog med Riksidrottsförbundet och olika idrottsförbund har Folkhälsomyndigheten ändrat de allmänna råden och tydliggjort att matchspel inom barn- och ungdomsidrotten kan genomföras förutsatt att:

 • alla som deltar i aktiviteterna är symtomfria
 • det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • ingen trängsel uppstår

Arrangören ska säkerställa att förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer följs. Detta gäller både inomhus och utomhus. Med barn- och ungdomsidrott avses idrott för barn och ungdomar födda 2002 eller senare

Läs mer om de ändrade allmänna råden här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 13216, varav 5387 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 17 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 16 april kl. 16

Extra vårdplatser klara att tas i bruk vid behov

Antalet patienter på Norrtälje sjukhus med bekräftad och misstänkt covid-19 har de senaste veckorna, som förväntat, blivit allt fler. Sjukhusets intensivvårdskapacitet har utökats, och ett stort antal vårdplatser har reserverats för att kunna vårda covid-19-patienter isolerat.

Tiohundra AB och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har i samverkan därför tagit beslut om att färdigställa en vårdavdelning på Roslagens sjukhus i Norrtälje. Avdelningen får inledningsvis tio vårdplatser och står klar att tas i bruk om behov uppstår.

De extra vårdplatserna på Roslagens sjukhus ska användas för att vårda patienter som har behov av omhändertagande på sjukhus. Patienter med covid-19 kommer i första hand att vårdas på Norrtälje sjukhus. Avdelningen kommer att bemannas av personal från Tiohundras verksamheter. Även privata vårdgivare i kommunen kan komma att bidra med personal vid behov.

Läs mer om de extra vårdplatserna här

Förtydligande gällande orosfrånvaro i grundskolan

Vid Coronautbrottets tidiga skede tillämpade Norrtälje kommun principen om
giltig frånvaro på grund av oro i grundskolan. Utifrån nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten förändrar vi nu våra rutiner för att upprätthålla skolplikten, där endast oro inte kommer att anses som tillräckligt skäl för ledighet.

Om en elev är sjuk görs som tidigare en sjukanmälan. I de fall vårdnadshavare eller elev har oro kopplat till specifik hälso-, livs- eller skolsituation och Coronaviruset ansöker man om ledighet. En ansökan kan beviljas i högst 10 dagar eller avslås, beroende på elevens situation. Om situationen kvarstår görs en ny ansökan efter 10 dagar.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 12540, varav 5206 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 16 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 15 april kl. 16

Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägsymptom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 40 covid-19-fall till och den  13 april kl.11.30, vilket motsvarar 6 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstår från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor.

Läs mer om veckans rapport från smittskydd Stockholm

Region Stockholm öppnar fond för pengagåvor

Många företag och privatpersoner vill stödja arbetet med covid-19. Det kan till exempel handla om att bidra med arbetskraft och skyddsutrustning. Allt fler vill också skänka pengar.  Då Region Stockholm är en skattefinansierad verksamhet finns normalt en restriktiv hållning till penninggåvor, men med den speciella situation som nu råder har regionstyrelsen beslutat att inrätta en fond även för pengagåvor.

Läs mer om Region Stockholms fond

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 11927, varav 4990 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 15 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 14 april kl. 16

Längre resor minskade kraftigt under påsken

Resandet under årets påskhelg minskade kraftigt jämfört med tidigare år. Det var dock främst de längre resorna som minskade, resor inom länen hade inte minskat lika mycket. Det visar en analys av data från mobiloperatören Telia.

Läs mer om Telias analys här

Inget traditionellt studentfirande i Norrtälje kommun 2020 

Det gemensamma beslutet har fattats av alla kommuner som ingår i den regionala gymnasieregionen och omfattar både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

Under nästa vecka kommer Rodengymnasiet i Norrtälje kommun att samverka med representanter för elevrådet och de klasser som i år tar studenten för att se vilka möjliga alternativ till ett vanligt studentfirande som kan finnas, till exempel ett senarelagt utspring eller en digital ceremoni. Barn- och utbildningskontoret kommer även att tala med de fristående gymnasieskolorna i kommunen för att se om det är möjligt att alla gymnasier i kommunen agerar likadant.

Läs mer om årets studentfirande här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 11445, varav 4 806 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 14 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 13 april kl. 16

Förtydligande om skydd mot smitta

Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen har i ett gemensamt uttalande tydliggjort det gemensamma arbetet för att patienter, brukare och medarbetare i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning ska, enligt de fyra expertmyndigheterna, vara underlag för regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) välkomnar att expertmyndigheterna är tydliga om en gemensam syn för skydd mot smitta på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Lär mer om nyheten på SKR:s webbsajt

Fritidsgårdar håller öppet under påsklovet

Risken för smittspridning medför att påsklovets aktiviteter för ungdomar anordnade av Norrtäljes kommun kommer begränsas. Fritidsgårdarna håller däremot fortfarande öppet och kommer göra det så pass länge som det finns förutsättningar att erbjuda en trygg miljö.

Mer om fritidsgårdarna och deras öppettider

Stödtelefon för skolelever öppnar

I coronavirusets framfart ökar riskerna för psykisk ohälsa och behov av stöd hos skolelever. Därför öppnas nu Elevhälsans stödlinje, en stödtelefon som är öppen alla helgfria vardagar, inklusive skollov.

Läs om elevhälsans stödlinje här

8 råd som hjälper dig att rädda liv:

 1. Stanna hemma om du har symtom.
 2. Arbeta hemifrån om du kan.
 3. Besök inte äldre personer.
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål.
 5. Håll avståndet till andra.
 6. Undvik folksamlingar och fester.
 7. Undvik alla onödiga resor.
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

 

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning

Information på andra språk

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 10 948, varav 4 575 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 13 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 12 april kl. 16

Förtydligande om skydd mot smitta

Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen har i ett gemensamt uttalande tydliggjort det gemensamma arbetet för att patienter, brukare och medarbetare i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning ska, enligt de fyra expertmyndigheterna, vara underlag för regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) välkomnar att expertmyndigheterna är tydliga om en gemensam syn för skydd mot smitta på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Lär mer om nyheten på SKR:s webbsajt

Fritidsgårdar håller öppet under påsklovet

Risken för smittspridning medför att påsklovets aktiviteter för ungdomar anordnade av Norrtäljes kommun kommer begränsas. Fritidsgårdarna håller däremot fortfarande öppet och kommer göra det så pass länge som det finns förutsättningar att erbjuda en trygg miljö.

Mer om fritidsgårdarna och deras öppettider

Stödtelefon för skolelever öppnar

I coronavirusets framfart ökar riskerna för psykisk ohälsa och behov av stöd hos skolelever. Därför öppnas nu Elevhälsans stödlinje, en stödtelefon som är öppen alla helgfria vardagar, inklusive skollov.

Läs om elevhälsans stödlinje här

Resultat av undersökning, förekomst covid-19 i region Stockholm

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Försvarsmakten genomfört en undersökning för att ta reda på förekomsten av covid-19 i region Stockholm. Av de totalt 1 100 inbjudna individerna mellan 2 och 86 år valde 738 att delta i undersökningen. Proverna analyserades sedan vid Folkhälsomyndighetens laboratorium för att se om proverna innehöll SARS-CoV-2 som är det virus som orsakar covid-19.

Baserat på resultatet uppskattas att 2,5 procent av befolkningen i region Stockholm bar på SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna mellan 27:e mars och 3:e april (95 % konfidensintervall 1,4 – 4,2 %). Undersökningen är en av de metoder som myndigheten använder för att uppskatta hur många som är smittade med covid-19 i samhället.

Läs mer om undersökning här

I år firar vi självklart påsken fast lite annorlunda

Nu har vi många högtider framför oss: påsk, ramadan med eid al-fitr, pesach och flera andra. I år blir det inte som vanligt. Istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning. Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre, som riskerar att bli svårt sjuka, mot covid-19. Genom att följa de åtta råden kan du minska spridningen av det nya coronaviruset.

8 råd som hjälper dig att rädda liv:

 1. Stanna hemma om du har symtom.
 2. Arbeta hemifrån om du kan.
 3. Besök inte äldre personer.
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål.
 5. Håll avståndet till andra.
 6. Undvik folksamlingar och fester.
 7. Undvik alla onödiga resor.
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

 

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning

Information på andra språk

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 10 483, varav 4 397 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 12 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 11 april kl. 16

Fritidsgårdar håller öppet under påsklovet

Risken för smittspridning medför att påsklovets aktiviteter för ungdomar anordnade av Norrtäljes kommun kommer begränsas. Fritidsgårdarna håller däremot fortfarande öppet och kommer göra det så pass länge som det finns förutsättningar att erbjuda en trygg miljö.

Mer om fritidsgårdarna och deras öppettider

Stödtelefon för skolelever öppnar

I coronavirusets framfart ökar riskerna för psykisk ohälsa och behov av stöd hos skolelever. Därför öppnas nu Elevhälsans stödlinje, en stödtelefon som är öppen alla helgfria vardagar, inklusive skollov.

Läs om elevhälsans stödlinje här

Resultat av undersökning, förekomst covid-19 i region Stockholm

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Försvarsmakten genomfört en undersökning för att ta reda på förekomsten av covid-19 i region Stockholm. Av de totalt 1 100 inbjudna individerna mellan 2 och 86 år valde 738 att delta i undersökningen. Proverna analyserades sedan vid Folkhälsomyndighetens laboratorium för att se om proverna innehöll SARS-CoV-2 som är det virus som orsakar covid-19.

Baserat på resultatet uppskattas att 2,5 procent av befolkningen i region Stockholm bar på SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna mellan 27:e mars och 3:e april (95 % konfidensintervall 1,4 – 4,2 %). Undersökningen är en av de metoder som myndigheten använder för att uppskatta hur många som är smittade med covid-19 i samhället.

Läs mer om undersökning här

I år firar vi självklart påsken fast lite annorlunda

Nu har vi många högtider framför oss: påsk, ramadan med eid al-fitr, pesach och flera andra. I år blir det inte som vanligt. Istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning. Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre, som riskerar att bli svårt sjuka, mot covid-19. Genom att följa de åtta råden kan du minska spridningen av det nya coronaviruset.

8 råd som hjälper dig att rädda liv:

 1. Stanna hemma om du har symtom.
 2. Arbeta hemifrån om du kan.
 3. Besök inte äldre personer.
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål.
 5. Håll avståndet till andra.
 6. Undvik folksamlingar och fester.
 7. Undvik alla onödiga resor.
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

 

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning

Information på andra språk

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 10 151, varav 4205 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 11 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 10 april kl. 16

Stödtelefon för skolelever öppnar

I coronavirusets framfart ökar riskerna för psykisk ohälsa och behov av stöd hos skolelever. Därför öppnas nu Elevhälsans stödlinje, en stödtelefon som är öppen alla helgfria vardagar, inklusive skollov.

Läs om elevhälsans stödlinje här

Resultat av undersökning, förekomst covid-19 i region Stockholm

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Försvarsmakten genomfört en undersökning för att ta reda på förekomsten av covid-19 i region Stockholm. Av de totalt 1 100 inbjudna individerna mellan 2 och 86 år valde 738 att delta i undersökningen. Proverna analyserades sedan vid Folkhälsomyndighetens laboratorium för att se om proverna innehöll SARS-CoV-2 som är det virus som orsakar covid-19.

Baserat på resultatet uppskattas att 2,5 procent av befolkningen i region Stockholm bar på SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna mellan 27:e mars och 3:e april (95 % konfidensintervall 1,4 – 4,2 %). Undersökningen är en av de metoder som myndigheten använder för att uppskatta hur många som är smittade med covid-19 i samhället.

Läs mer om undersökning här

I år firar vi självklart påsken fast lite annorlunda

Nu har vi många högtider framför oss: påsk, ramadan med eid al-fitr, pesach och flera andra. I år blir det inte som vanligt. Istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning. Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre, som riskerar att bli svårt sjuka, mot covid-19. Genom att följa de åtta råden kan du minska spridningen av det nya coronaviruset.

8 råd som hjälper dig att rädda liv:

 1. Stanna hemma om du har symtom.
 2. Arbeta hemifrån om du kan.
 3. Besök inte äldre personer.
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål.
 5. Håll avståndet till andra.
 6. Undvik folksamlingar och fester.
 7. Undvik alla onödiga resor.
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

 

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning

Information på andra språk

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 9 685, varav 4 061 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 10 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 9 april kl. 16

Handlare får hjälp att sprida viktiga råd om hur man handlar säkert


Det är viktigt att hålla avståndet i dessa coronatider. Några som behöver hjälp med att sprida detta budskap är kommunens handlare. Därför har Norrtälje kommun tagit fram affischer med syfte att förtydliga budskapet till alla som handlar att inte handla om man är sjuk, att hålla avstånd samt att äldre över 70 stannar hemma och istället tar hjälpa med att handla.

Under den senaste veckan har Norrtälje kommun ökat informationstakten för att förmedla de åtta skarpa råd som Folkhälsomyndigheten gått ut med, allt i syfte att minska spridningen av det nya coronaviruset.  Att följa dessa åtta råd är ett sätt för alla invånare att dra sitt strå till stacken och minska smittspridningen, och via sociala medier kan kommuninvånarna dela med sig av hur de själva bidrar.

Läs mer om Norrtälje hjälper 

I år firar vi självklart påsken fast lite annorlunda

Nu har vi många högtider framför oss: påsk, ramadan med eid al-fitr, pesach och flera andra. I år blir det inte som vanligt. Istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning. Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre, som riskerar att bli svårt sjuka, mot covid-19. Genom att följa de åtta råden kan du minska spridningen av det nya coronaviruset.

8 råd som hjälper dig att rädda liv:

 1. Stanna hemma om du har symtom.
  2. Arbeta hemifrån om du kan.
  3. Besök inte äldre personer.
  4.Tvätta händerna ofta, med tvål.
  5. Håll avståndet till andra.
  6. Undvik folksamlingar och fester.
  7. Undvik alla onödiga resor.
  8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

 

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning

Information på andra språk

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 9141, varav 3831 fall i Stockholmsregionen. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Är du intresserad av äldre nulägesbilder?

Skicka e-post till kontaktcenter@norrtalje.se

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.