Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidigare nulägesbilder - dag för dag

Varje dag klockan 16:00 uppdateras nulägesbilden om arbetet med det nya coronaviruset. Här samlar vi tidigare nulägesbilder.

Till: Samlad information om coronaviruset

Dagens nulägesbild 19 oktober 2020

Norrtälje sjukhus ner till stabsläge

Norrtälje sjukhus beslutade idag, måndagen den 19 oktober att lämna förstärkningsläget och gå tillbaka till stabsläge. Sjukhus har varit i förstärkningsläge sedan fredagen den 16 oktober på grund av hög personalfrånvaro. I sjukhusets så kallade covidflöde vårdades på måndagsförmiddagen tre patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19. Patienterna vårdas isolerat. Planerade, icke-akuta operationer som kräver inläggning är uppskjutna till och med tisdag. Med början på onsdag, den 21 oktober, återupptas vissa planerade operationer.

Läs mer på Tiohundras webbplats

Nationell lägesbild från MSB

Den nationella lägesbilden togs fram den 15 oktober 2020

 • MSB bedömer att situationen är fortsatt allvarlig. Smittspridningen har under den senaste tiden ökat på flera platser, men det finns fortsatt skillnader över landet. Den ökande smittspridningen sammanfaller med vissa rapporterade brister i efterlevnad av rekommendationerna.
 •  Det finns fortsatt en risk för att lokala och regionala utbrott av covid-19 ytterligare ökar belastningen på redan högt belastad verksamhet som vård och omsorg.
 • Utvecklingen framöver är osäker gällande konsekvenser för fler lokala utbrott, hög belastning på personal, och förekomsten av andra sjukdomar med liknande symptom som covid-19.
 • Ansvarsfullt resande och fysisk distansering för att minska trängsel är fortsatt viktigt.

Läs mer den nationella lägesbilden på MSBs webbplats

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 103 200 varav 28 592 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag och torsdag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 16 oktober 2020 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 16 oktober 2020

Hör kommunstyrelsens ordförande, Bino Drummond (M), berätta om det nuvarande läget med anledning av coronapandemin.

 

Mobil teststation har nu öppnat i Norrtälje

Inför starten på den mobila provtagningsstationen i Norrtälje gjordes uppskattning att cirka 70 tester skulle kunna genomföras första dagen. På eftermiddagen kunde man konstatera att  90 personer idag fått hjälp med covid-tester på plats och verksamheten flöt smidigt uppe på parkeringen vid Norrtälje sportcentrum.

Såhär går det till när du ska testa dig:

 • Du bokar tid via appen Alltid öppet och 1177.se.
 • Kör till provtagningsstationen vid parkeringen bredvid Sportcentrum i Norrtälje.
 • Provet tas enbart på personer som sitter i egen bil. Du måste anlända till provtagningsplatsen i bil. Du kan alltså inte gå eller cykla till provtagningsstationen.
 • På plats får du ett provtagningskit samt instruktioner av personal. Du provtar dig själv i bilen och lämnar provet till personalen.
 • Provtagningserbjudandet är personligt. Du kan inte beställa åt någon annan.

Läs mer om hur provtagningen på teststationen går till

Desinformationspampanj för att sprida rädsla

Den brittiska tidningen The Times rapporterar om att en rysk desinformationskampanj har skapats för att sprida rädsla kring det coronavaccin som testas vid Oxford-universitetet i Storbritannien, och som Astra Zeneca planerar att kunna distribuera om det godkänns.I både bilder och filmklipp uppger desinformationskampanjen att de som tar vaccinkandidaten kommer att förvandlas till apor, eftersom virus från chimpanser används i vaccinet. Tidningen skriver också att Ryssland sprider desinformationen till länder där man planerat att sälja det egna ”Sputnik V”-vaccinet.

Pascal Soirot, vd på Astra Zeneca menar är den här typen av desinformation är en uppenbar risk mot folkhälsan. Han vädjar till alla att använda trovärdiga informationskällor, att lita på reglerande myndigheter och att komma ihåg hur vaccin och mediciner hjälper mänskligheten

Källa Aftonbladet  och The Times idag kl 07:30av Nivette Dawod

Tre klasser på Rodengymnasiet övergår till distansundervisning efter coronasmitta

Under torsdagen den 15 oktober konstaterades att det finns tre elever på Rodengymnasiet som testats positivt för Covid-19 . Dessa elever återfinns inom två av gymnasieprogrammen i tre olika klasser. Det som skiljer dessa tre nya fall mot ett tidigare känt fall är att de tre eleverna befunnit sig i skolmiljön i samband med insjuknandet. De tre klasserna får till att börja med distansundervisning under kommande vecka men en ny bedömning av läget och eventuellt nya åtgärder beslutas under måndag den 19 oktober.

Här kan du läsa mer om kommunens beslut om distansundervisning för tre klasser på Rodengymnasiet

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 103 200 varav 28 592 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 16 oktober 2020 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 15 oktober 2020

Minskning av äldre som fått hemtjänst under pandemin. Under coronaviruset, covid-19 har betydligt färre äldre än vanligt fått en hemtjänstinsats utförd för första gången. Den analysen har Socialstyrelsen gjort. Mellan mars och maj minskade andelen med 45 procent bland personer från 70 år och uppåt. Rädsla för att bli smittad kan vara en förklaring.

Minskningen var som tydligast mellan mars och maj i år – från 328 personer 70 år eller äldre till 205 personer per 100 000 invånare. Störst minskning syns bland äldre från 80 år och uppåt. Antalet började öka igen från och med juni, men ligger fortfarande på en lägre nivå än 2014–2019.

Enligt Michaela Prochazka, Socialstyrelsen kan det får allvarliga konsekvenser för hälsa och välmående om personer låter bli att ansöka om hjälp trots att de inte längre klarar sig själva. Även närstående, som kanske hjälper den äldre istället, kan belastas hårt. Det är därför viktigt att söka hemtjänst om man behöver det.

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens analys

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 26 bekräftade covid-19-fall vecka 41, vilket motsvarar 4 smittade per 10 000 invånare. Totalt antal sjukdomsfall i Norrtälje är 347.

Folkhälsomyndighetens påminner om vikten av att fortsatt följa rådande rekommendationer att hålla avstånd, tvätta händerna ofta samt stanna hemma om du är sjuk. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor

Spridning av felaktig information via digitala plattformar

YouTube meddelade den 14 oktober 2020 att de kommer att ta bort och blockera filmklipp som sprider felaktig information om coronaviruset. Enligt YouTube har det bland annat förekommit filmer som hävdar att ett vaccin är dödligt eller kommer att leda till infertilitet, samt att microchips kommer att planteras i kroppen på de personer som tar emot vaccinet.

Enligt Reuters kommer även filmer som motsäger den konsensus som finns bland hälsomyndigheter och Världshälsoorganisationen, kring bland annat vaccin, att tas bort. Detta som ett led i plattformens utvidgning av regler mot konspirationsteorier kring pandemin. YouTube uppger vidare att man sedan i februari redan har tagit bort över 200 000 videos med falsk och farlig information om covid-19.
Källa: Aftonbladet  och Reuters 201014 coronainformation 15:27

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 102 346 varav 28 346 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 15 oktober 2020 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 14 oktober 2020

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 101 332 varav 27 942 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 14 oktober 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Dagens nulägesbild 13 oktober 2020

Lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19

För att underlätta bekämpningen av lokala utbrott av covid-19 har Folkhälsomyndigheten nu tagit beslut om ett antal allmänna råd som börjar gälla från och med 19 oktober 2020. Det är Folkhälsomyndigheten som i samråd med regionens smittskyddsläkare kan besluta att de lokala allmänna råden ska börja gälla i regionen eller i en del av en region som har en större lokal smittspridning. Exempel på lokala råd är att personer i det berörda området bör undvika att resa med kollektivtrafik, avstå från att resa, avstå från att besöka personer i riskgrupper och i särskilda boendeformer för äldre, avstå från att besöka restauranger, gym eller andra inomhusmiljöer där människor samlas och om det är möjligt, undvika fysisk kontakt med personer som man inte bor med.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd

Granskning av vården av boende på särskilda boenden under pandemin

I början av mars fick covid-19 smittan samhällsspridning och kom tidigt in på många av länets äldreboenden, SÄBO. För att begränsa smittspridningen togs det beslut om hur vården vid äldreboenden skulle göras för att säkerställa att de boende fick bästa möjliga vård med minsta möjliga smittrisk. Utgångspunkten för all vård under pandemin var att varje person som är i behov av vård ska erbjudas den vård som bäst gynnar patienten – oavsett ålder eller var personen bor i Region Stockholm.

Under pandemin har färre läkarbesök skett på plats och ersatts med distanskontakter.  I syfte att minska smittrisk är detta något som ses inom flera områden. I vilken mån det utökade uppdraget för Avancerad sjukvård i hemmet, husläkare och jourläkarbilar för att bistå äldreboenden har påverkat antalet läkarbesök ska utvärderas i efterhand. Utvärderingarna ska också påvisa om det varit en förändrad vårdkvalitet under pandemin.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO genomför nu nationella granskningar av verksamheter inom äldreomsorgen med anledning av covid-19. IVO har genomfört en tillsyn av förutsättningar för individuell vård och behandling på landets samtliga 1700 särskilda boenden för äldre. Av dessa finns 313 i Stockholms län. Utifrån resultatet har IVO beslutat att gå vidare med en fördjupad granskning av cirka 90 särskilda boenden, varav 13 i Stockholms län.

Här kan du läsa mer om vården av boende på SÄBO samt granskningen som IVO utför

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 100 654 varav 27 821 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 13 oktober 2020 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 12 oktober 2020

Mobil provtagningsstation för covid-19-tester till Norrtälje

På fredag 16 oktober öppnar en mobil teststation för Covid-19-tester vid Sportcentrum i Norrtälje vilket gör det möjligt för fler att testa om de har symptom på Covid-19. Den mobila teststationen kommer att finnas på parkeringen vid Norrtälje Sportcentrum (vid Friskis & Svettis) och man kan enbart komma och testa sig med bil efter att man bokat tid. Bokning av provtagning görs i appen Alltid öppet och via 1177.se.

Här kan du läsa mer om den mobila teststationen 

Nu införs hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person

Förberedelserna inom Region Stockholm har pågått ett par veckor och nu införs de nya rutinerna. Den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det innebär att alla som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola eller universitet och som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar. Dagarna räknas från att den person som är smittad blev provtagen. Den smittsamma perioden sträcker sig vanligtvis från en dag före de första symtomen och minst sju dagar framåt.

Barn som går i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola får fortsätta gå till sina skolor som vanligt även om de bor med någon som har covid-19. Förutsättningen är att de själva är friska. Barnen och ungdomarna ska under den här perioden träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter. De behöver heller inte ta något PCR-prov om de mår bra. Om de får symtom ska de provtas.

De flesta blir bara lite sjuka och klarar sig med egenvård i hemmet, vilket framförallt innebär vila, vätska och febernedsättande. Försök hålla ett avstånd, så stort som möjligt till dem du bor med om det är möjligt, genom att:

 • vara i ett eget rum
 • inte äta tillsammans med andra
 • inte dela badrum
 • använda egen handduk
 • rengöra/desinficera ytor, till exempel vattenkranar och dörrhandtag, som man rör vid ofta i hemmet
 • vara noggrann med att tvätta händerna
 • alltid hosta/nysa i armvecket eller i en näsduk.

Läs mer om vad som gäller vid hemisolering hos folkhälsomyndigheten

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 98 451 varav 27 161 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 oktober 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Dagens nulägesbild 9 oktober 2020

Antalet smittade med covid-19 ökar bland studenter och unga

Antalet bekräftat smittade ökar i Sverige och störst ökning sker bland unga i åldrarna 20-29 år. Detta meddelade regeringen på dagens pressträff. Flera lokala utbrott är starkt kopplade till universitet och högskolor. Så många som åtta regioner har haft utbrott. Det har oftast inte skett i samband med studier, utan vanligen vid fester, insparkar och partytält och över 200 studenter har smittats under hösten. Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, betonar att alla nu måste ta ansvar då läget i Sverige är bättre än i många länder i Europa, men att situationen börjar bli bekymmersam även i Sverige. Ministern för högre studier och forskning, Matilda Ernkrans poängterar dock att många studenter sköter sig men att det tyvärr är för många som inte gör det.

Redan i dag kan en lokal smittskyddsläkare med universitetsledningen stänga universitet och högskolor om smittan blir för omfattande. Folkhälsomyndigheten meddelar dock att de inte riktigt är vid den punkten där man vill stänga ner all utbildning.

Nytt stödpaket för vuxenutbildning och föreningar med anledning av coronapandemin

Coronapandemin har djupgående effekter på stora delar av samhället. Några av alla som har drabbats hårt är de lokala föreningarna som i normalfallet hyr ut sina lokaler och nu står utan intäkter. Det är dessutom fler söker sig till komvux, detta i spåren av en försämrad arbetsmarknad.

För att möjliggöra föreningssatsningen har alliansen tagit beslut om ett stödpaket vilket innebär att den redan anslagna budgeten för samlingslokalhållande föreningar utökas med ytterligare en halv miljon kronor, så att totalt cirka 2 450 000 kronor kommer att kunna fördelas. Föreningar som inte kunnat ansöka om statligt stöd kommer att kunna ta del av stödet, baserat på de beskrivningar de har till följd av pandemin

Till höstens första utbildningsstart var det 30 procent fler sökande än ifjol vid samma tid. Riksdagen har därför  beslutat om ett tilläggsuppdrag som innebär att vuxenutbildningen från den 1 juli 2020 ska arbeta mer med kompetensförsörjning och yrkesväxling. Det nya kommunala stödpaketet innebär att ytterligare ca 50 personer kommer att kunna antas till yrkesutbildningar inom Komvux (yrkesvux), med ökad hänsyn till arbetsmarknadens behov. Yrkesutbildningarna genomförs av de skolor som bedriver vuxenutbildning på uppdrag av Norrtälje kommun. Antagningen till yrkesstudierna beslutas av Norrtälje kommuns vuxenutbildningsorganisation. De nya antagningsreglerna kommer att gälla från den 1 juli 2021 och det kommer att vara möjligt att ansöka under våren 2021. Men redan till vårterminen 2021 kommer fler platser möjliggöras.

Läs mer om alliansens stödpaket här

Hör kommunstyrelsens ordförande, Bino Drummond (M), berätta om det nuvarande läget med anledning av coronasituationen och covid-19.

 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 98 451 varav 27 161 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 oktober 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Dagens nulägesbild 6 oktober 2020

Viktigt att du söker vård vid symtom på cancersjukdom

Nya siffror visar att det fortfarande upptäcks 22 procent färre cancerfall även i augusti månad på grund av att för få söker vård för symtom på cancersjukdom. Därför vädjar nu regionalt cancercentrum till alla i Stockholms län och Norrtälje att söka vård när det behövs.

Under pandemin pausades screeningprogrammen som en akut åtgärd för att minska smittspridning och frigöra resurser till covid-vården. I samband med restriktioner i samhället minskade antalet besök i vården men nu ökar de igen. Regionalt cancercentrums egna analyser visar att 24 procent färre cancerfall upptäcktes i regionen under perioden april till augusti jämfört med vad som varit normalt de senaste åren. Förhoppningen var att siffrorna skulle förbättrats under augusti men även då upptäcktes 22 procent färre fall.

Läs mer om symtom på cancer hos Region Stockhom

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Vi påminner nu om några viktiga saker vi alla göra så att vi tillsammans bromsar smittspridningen i höst!

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att få information om hur du gör för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 30 sekunder. Har du inte tillgång till tvål och vatten sprita då om möjligt händerna.
 • Håll avstånd överallt och alltid och gärna 2 meter både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, undvik kollektivtrafiken, gå, cykla eller välj annat färdsätt där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.Håll avstånd till andra på bussen, pendlar du till Stockholm håll avstånd på tunnelbanan eller spårvagnen.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 96145varav 26 306 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 6 oktober 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Veckans lägesbild 21-25 september 

Flera utbrott av covid-19 inom idrottslag och i samband med tävlingar

Under de senaste veckorna har smittskyddsenheter upptäckt ett flertal utbrott av covid-19 inom lagidrotter. Utbrotten av covid-19 har skett på både elit- och amatörnivå. Den som arrangerar träningar och tävlingar ska bland annat göra en riskbedömning, se till att trängsel i samband med arrangemanget undviks och att det finns goda möjligheter till handhygien. Då närkontakt på planen inom flera idrotter är oundviklig är det extra viktigt att utövare stannar hemma även vid milda symtom som hör ihop med covid-19.

Folkhälsomyndigheten påminner och understryker nu vikten av att följa de allmänna råd och de rekommendationer som finns för hur arrangemang kan genomföras säkert – så att vi tillsammans bromsar smittan i höst.

Här kan du läsa mer om upptäckten av utbrott av covid-19 i samband med tävlingar

Tiden för ersättning till riskgrupper förlängs

Riskgrupper samt anhöriga och föräldrar till vissa allvarligt sjuka barn kan ansöka om ersättning till och med den 31 december 2020.

De åtgärder som förlängs är:

 • Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen allvarligt sjuka barn
 • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
 • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper.

Läs hela nyheten på regeringen.se

Hävd reseavrådan för Finland och Slovakien

Utrikesdepartementet, UD, tar bort avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien. Beslutet började gälla den 21 september. Beslutet grundar sig bland annat på lättade restriktioner för svenska resenärer som genomförts i länderna. Finland har ändrat landets gränsvärden för smittspridning, vilket medför att resenärer från Sverige för närvarande tillåts inresa. Vid resor till Slovakien omfattas svenska resenärer inte längre av krav på karantän och covid-19-test.

Mer information hos utrikesdepartementet

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 12 bekräftade covid-19-fall vecka 38, vilket motsvarar 2 smittade per 10 000 invånare. Totalt är 46 smittade per 10 000 invånare. Totalt antal sjukdomsfall i Norrtälje är 288.

Folkhälsomyndighetens påminner om vikten av att fortsatt följa rådande rekommendationer att hålla avstånd, tvätta händerna ofta samt stanna hemma om du är sjuk. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 90 923 varav 24 594 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 25 september 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Lägesbild 14-18 september

Norrtälje kommun öppnar upp för evenemang i egen regi

Kultur- och fritidskontoret har tagit beslut om att från och med 1 oktober återigen genomföra offentliga evenemang​ i egen regi. Folkhälsomyndighetens regler och riktlinjer kommer att följas och riskbedömningar kommer att genomföras inför varje evenemang.

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober

Regeringen meddelade den 15 september att  besöksförbudet på särskilda äldreboenden upphör från och med den1 oktober. Beslutet grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället samt de åtgärder som tidigare har vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter. Som stöd för både boenden och besökare har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett dokument med rekommendationer kring bland annat besöksrutiner, avstånd och hygien. Stöden och föreskrifterna börjar gälla från den1 oktober 2020. Verksamheterna har dock fortsatt ansvar för att skapa säkra besök. Utöver det är det viktigt att de som besöker boenden tar eget ansvar för att fortsatt följa rådande rekommendationer samt avstå från besök vid minsta symtom.

Läs mer om regeringens beslut här

Provtagning av covid-19

Just nu är intresset för att ta test för pågående covid-19 mycket stort. Tiderna för provtagning har och fortsätter utökas med fler nya tider men just nu är det väntetider både för att boka drive-in provtagning och hemtest. att barn under sex år inte behöver provtas om inte läkare eller.

Viktigt att tänka på:

 • Beställ endast provtagning vid symtom.
 • Avboka bokad tid om du har tillfrisknat och inte tänker gå. På så sätt får någon annan med symtom snabbare sin provtagning.
 • Barn under sex år inte behöver provtas om inte läkare eller sjuksköterska rekommenderar det.

Läs mer om provtagning på 1177

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 4 bekräftade covid-19-fall vecka 37, vilket motsvarar 1 smittade per 10 000 invånare. Totalt är 44 smittade per 10 000 invånare. Totalt antal sjukdomsfall i Norrtälje är 276.

Folkhälsomyndighetens påminner om vikten av att fortsatt följa rådande rekommendationer att hålla avstånd, tvätta händerna ofta samt stanna hemma om du är sjuk. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Här kan du ta del av Smittskydd Stockholms veckorapport gällande antal med covid-19 kommun/stadsdel

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 88 237 varav 23 739 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 18 september 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 4 september

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 7 bekräftade covid-19-fall vecka 35, vilket motsvarar 1 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Här kan du ta del av Smittskydd Stockholms veckorapport gällande antal med covid-19 kommun/stadsdel

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 84 985 varav 23 089 fall i Stockholmsregionen.

Observera att Folkhälsomyndigheten har korrigerat data med start den 27 augusti 2020. Data kan även komma att justeras något några dagar framåt. Läs mer här.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2 september 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 3 september 2020

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 84 729 varav 23 046 fall i Stockholmsregionen.

Observera att Folkhälsomyndigheten har korrigerat data med start den 27 augusti 2020. Data kan även komma att justeras något några dagar framåt. Läs mer här.

Källa: Folkhälsomyndigheten 3 september 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 2 september 2020

Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas testning

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga. I vägledningen rekommenderar man att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Äldre och riskgrupper bör vaccineras först

Personer som är 70 år och äldre, övriga riskgrupper samt personal inom vård och omsorg bör prioriteras när ett godkänt vaccin mot covid-19 finns att tillgå i Sverige. Det framgår av den delredovisning för nationell plan för vaccinationer mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten nu lämnat in till regeringen. I begreppet vård- och omsorgspersonal ingår personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19. Detta är en första delredovisning och enligt Folkhälsomyndigheten kommer faktorer som typ av vaccin samt vilket skydd vaccinet ger vägas i den slutliga bedömningen. Det finns ännu inga uppgifter om när vi kan ha ett godkänt vaccin i Sverige.

Läs mer om vaccinering här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 84 532 varav 23 014 fall i Stockholmsregionen.

Observera att Folkhälsomyndigheten har korrigerat data med start den 27 augusti 2020. Data kan även komma att justeras något några dagar framåt. Läs mer här.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2 september 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 28 augusti

Folkhälsomyndigheten fortsätter att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige

Nu genomförs en fjärde nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Den första nationella undersökningen genomfördes i slutet av april 2020, den andra i slutet av maj och den tredje i slutet av augusti. Undersökningen görs bland cirka 4 000 personer som är slumpvis utvalda från en deltagarpanel. Deltagarna får ta prov på sig själva från näsa, svalg samt saliv. Analysen av proverna visar om det finns en pågående infektion, men inte om personen har haft covid-19 tidigare. Resultaten väntas vara klara i början av oktober.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 83 958  varav 22 941 fall i Stockholmsregionen.

Observera att Folkhälsomyndigheten har korrigerat data den 27 augusti 2020. Data kan även komma att justeras något några dagar framåt. Läs mer här.

Källa: Folkhälsomyndigheten 28 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 27 augusti

Förlängning av inreseförbudet till Sverige

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till Sverige från länder utanför EU till och med den 31 oktober 2020. Förbudet syftar till att minska effekterna av coronavirusets spridning och rör inresor till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Läs mer om regeringens frågor och svar om inreseförbudet

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 83 898  varav 22 942 fall i Stockholmsregionen.

Observera att Folkhälsomyndigheten har korrigerat data den 27 augusti 2020. Data kan även komma att justeras något under  följande dagar. Läs mer här.

Källa: Folkhälsomyndigheten 27 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 26 augusti

UD häver reseavrådan för Bulgarien, Nederländerna och Rumänien

Utrikesdepartementet häver nu avrådan från icke nödvändiga resor till Bulgarien, Nederländerna och Rumänien. Detta från och med  torsdagen den 27 augusti 2020. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 9 september 2020.

Samtidigt förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 15 november 2020.

Mer information hos Utrikesdepartementet

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt  87072 varav 24 619 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 26 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 25 augusti

Bristande prestanda i test har gett falskt positiva provsvar om covid-19

Två svenska laboratorier har upptäckt brister i ett CE-märkt test-kit för att påvisa pågående infektion med covid-19. Det rör sig om ett CE-märkt kommersiellt test-kit tillverkat i Kina av BGI Genomics som felaktigt har gett positiva provsvar i PCR-tester för pågående infektion med covid-19. På grund av felet har testmetoden inte kunnat skilja mellan låga nivåer av covid-19-virus och negativt prov. Båda laboratorierna har med hjälp av Folkhälsomyndigheten samt de regioner som berörs utrett bristerna samt vidtagit åtgärder Samtliga prover analyserade efter den 15 augusti är korrekta. Testerna har använts i Stockholm, Västra Götaland, Gävleborg, Västerbotten, Västmanland, Dalarna, Västernorrland, Sörmland och Blekinge.

Hos Folkhälsomyndigheten  kan du få mer information om de åtgärder som vidtas

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt  86 891 varav 24 565 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 25 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 24 augusti

Försäkringskassan öppnar för ansökan om ersättning för riskgrupper

Från och med idag kan du som tillhör en riskgrupp och måste avstå från arbete för covid-19, ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Ersättningen kan sökas retroaktivt för perioden 1 juli fram till den 30 september. Du ansöker om ersättning via Försäkringskassans webbplats. Du som ansöker måste kunna visa ett läkarintyg som visar att du tillhör någon av de riskgrupper för covid-19 som kan ha rätt till ersättning.

Läs mer om vad som gäller och hur du ansöker via försäkringskassan

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt  86 721 varav 24 528 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 24 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 21 augusti

Regeringen utreder undantag från 50-regeln

Regeringen har startat en utredning kring möjligheter till lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Gränsen på 50 deltagare kommer dock fortfarande att gälla som huvudregel. De undantag som utreds avser serveringsställen, till exempel kaféer och restauranger som har levande musik. Det andra förslaget handlar om att förbereda för att göra undantag för vissa arrangemang med sittande publik. Detta gäller till exempel idrott och föreställningar av olika slag.

Här kan du läsa mer om regeringens utredning och vad den innebär

Sverige ingår EU-avtal om covid-19-vaccin

Regeringen har tagit beslut om att Sverige ska delta i ett avtal mellan EU-kommissionen och Astra Zeneca om köp av covid-19-vaccin. Enligt avtalet får varje land tillgång till ett antal doser utifrån folkmängd. För Sveriges del handlar det om ungefär 6 miljoner doser. Den 31 augusti kommer den nationella vaccinationsplanen att presenteras.

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs

Regeringen har tagit beslut om att förlänga besöksförbudet på äldreboenden till och med den 30 september. Samtidigt kommer Regeringen att ge Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att se över om det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden ska fortsätta att gälla efter den 30 september. Kommer myndigheterna fram till att det tillfälliga besöksförbudet kan upphöra efter den 30 september kommer de även att presentera andra åtgärder som kan förhindra smittspridning på äldreboenden. Besöksförbudet innebär dock inte att de äldre själva kan gå ut.

Via länken kan du läsa mer om bakgrunden till Regeringens beslut

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 86 058 varav 24 387 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 21 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 20 augusti

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 4 bekräftade covid-19-fall vecka 33, vilket motsvarar 1 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Här kan du ta del av Smittskydd Stockholms veckorapport gällande antal med covid-19 kommun/stadsdel

Lägesrapport från Tiohundra om covid-19

Sammanfattningen av veckans lägesrapport är den 20:e i ordningen.

 • 1 patient vårdas för konstaterad covid-19 på vårdavdelning på Norrtälje sjukhus.
 • Ingen patient med covid-19 är inlagd på intensivvårdsavdelningen på Norrtälje sjukhus.
 • Inga bekräftade fall av covid-19 i Tiohundras omsorgsverksamheter.

Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 85 810 varav 24 335 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 20 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 19 augusti

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 85 411 varav 24 233 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 19 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 18 augusti

Höstterminen startar på skola och förskola

Onsdag den 19 augusti startar höstterminen på skolor och förskolor runt om i Norrtälje kommun. Utgångspunkten under hösten är bedriva undervisning inom skola och förskola på plats i verksamheternas lokaler. En rad åtgärder genomförs för att skapa en sådan trygg skolmiljö som möjligt samtidigt som hänsyn tas till kraven på lagstadgad undervisningstid.  För elever som är i riskgrupp eller som uppvisar symptom kommer skolan  ta fram digitala lösningar som gör det möjligt att fortsätta undervisa på distans. Inför höstterminen har Regeringen även gett större handlingsutrymme och flexibilitet till kommuner för att göra det möjligt med lokala anpassningar utifrån lokala förutsättningar, om det skulle behövas.

Detta kan du göra för att bidra till en trygg skolmiljö

Som förälder

 • Prata med ditt barn och påminn dem om varje individs ansvar
 • Hjälp dem att undvika kollektivtrafiken om det är möjligt
 • Förklara vikten av att hålla avstånd
 • Hjälp dem att stanna hemma vid symptom
 • Påminn om att tvätta händerna, både hemma och i skolan

Som elev

 • Undvika kramar och annan närkontakt
 • Tvätta händerna ofta, både hemma och i skolan
 • Cykla eller gå till skolan om du kan
 • Stanna hemma om du mår krassligt
 • Håll avstånd

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 85 219 varav 24 209 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 18 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 17 augusti

Mår du dåligt och behöver hjälp?

På grund av covid-19 har en stor del av den planerade vården skjutits upp då vårdens resurser har behövts för att ta hand om svårt sjuka patienter med covid-19. Däremot har den psykiatriska vården tillgänglig i stort sett hela tiden. Ta kontakt med din vårdcentral, de har i uppgift att erbjuda både kroppslig och psykologisk bedömning samt behandling. Där finns kurator och psykologer. Du kan även ringa 1177 för att få råd och vägledning. Om du föredrar digitala kontakter finns en rad möjligheter att få hjälp inom psykiatrin.

Är du i akut behov av vård finns elva mottagningar med psykiatriska jourteam som kan ge råd, stöd och bedömning vid akuta problem. sjukhus öppen dygnet runt och året om. Har du självmordstankar kontakta den psykiatriska akutmottagningen, eller ring 112. Har du redan en vårdkontakt inom psykiatrin, kontakta denne. 

För unga finns barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som erbjuder stöd, utredning och behandling för den som är under 18 år. Det finns 20 BUP-mottagningar i Stockholm till vilka både unga och föräldrar kan vända sig. 

Via länken får du mer information om vården samt kontaktvägar till olika mottagningar

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 85 045 varav 24 176 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 17 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 14 augusti

Det här görs för att minska trängseln i kollektivtrafiken

Nu återgår många till vardagen och skolorna startar. I samband med det väntas fler resa med SL-trafiken. För att minska risken för smittspridning genomför SL/Trafikförvaltningen de insatser som är möjliga för att minska trängsel på bland annat bussar. Från och med 17 augusti går dessutom trafiken enligt ordinarie tidtabell vilket innebär fler avgångar jämfört med under sommaren. Det planeras  även för förstärkningar i trafiken, bland annat på linje 676, där SL/Trafikförvaltningen under våren kunde se att det fanns risk för trängsel.

Fortsatt gäller också Folkhälsomyndighetens allmänna råd vilket innebär att vi alla i första hand ska gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafiken. Om det blir fullt på en bussavgång kan föraren stänga dörrarna och skylta om bussen som fullsatt. Kundvärdar kommer att finnas på plats för att hjälpa till vid större hållplatser, bytespunkter och stationer.

Viktiga råd till dig som resenär:

 • Res inte med oss om du känner dig sjuk.
 • Avstå från att resa om du till exempel kan jobba hemifrån eller ta dig fram på annat sätt.
 • Försöka resa utanför rusningstid, om du absolut måste resa.
 • Håll avstånd från dina medresenärer på stationer, hållplatser och vid på- och avstigning
 • Respektera en fullsatt avgång. Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du måste åka med kollektivtrafiken

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 84 294 varav 24 019 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 14 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 13 augusti

Körer får rekommendationer om mer smittsäker verksamhet

Många i Sverige har körsång som fritidsaktivitet. Samtidigt har det visat sig under pandemin med covid-19 att körsång kan sprida smitta mellan deltagarna. För att körrepetitioner och övningar ska kunna bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt så har Folkhälsomyndigheten nu tagit fram rekommendationer till personer och verksamheter, som deltar i och anordnar körsång. Det gäller både på professionellt som på amatörnivå.

Folkhälsomyndigheten lyfter bland annat vikten av att deltagarna håller avstånd till varandra, minst två meter mellan varje person rekommenderas. För personer som är 70 år och äldre, eller som ingår i någon annan riskgrupp, finns särskilda rekommendationer.

Här finner du rekommendationerna för körverksamhet under covid-19

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 83 852 varav 23 935 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 12 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 12 augusti

Viktigt att testa sig vid symtom på covid-19

Misstänker du att du har eller har haft covid-19? Då är det viktigt att du testar dig. Det gör du enkelt genom att boka tid för provtagning via 1177.se. Just nu finns det gott om lediga tider i hela Stockholms län. Du kan även ringa till 1177 för att få råd och hjälp.

Här kan du läsa mer  om hur du bokar antikroppstest 

Här finner du all information om provtagning för covid-19

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 83 455 varav 23 848 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 12 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 11 augusti

Visa hänsyn till andra badgäster och räddningsfordon

Det fortsätter att vara varmt ute och många söker sig därför till olika badplatser att bada på. Då är det extra viktigt att parkera så att räddningsfordon vid behov kan ta sig fram så nära badplatsen som möjligt.

Tänk också på att Covid-19 inte tar semester. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd till alla andra sällskap: två meter gäller, både på stranden och i vattnet. Utöver det finns det flera trivselregler för att alla ska få en så trevlig badupplevelse som möjligt

Här är några exempel på vad du göra för att hjälpa till:

 • Parkera inte på ställen som kan hindra framkomligheten
 • Ställ dig aldrig framför räddningsvägar eller bommar som leder mot en badplats
 • Ställ bilen långt ut på körbanans kant, så att det blir gott om plats för ambulans och räddningstjänst att komma fram
 • Parkera helst på samma sida som tidigare parkerade bilar
 • Parkera innanför linjerna på parkeringsplatsen
 • Undvik att parkera nära utfarter och infarter
 • Håll rent och städa upp efter dig

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på samt vilka trivselregler som gäller

Nulägesbild 10 augusti

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 82 972 varav 23 754 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 10 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 6 augusti

Mycket vatten går åt nu på sommaren

Just nu är vi många som vistas i Norrtälje kommun, det innebär att det går åt stora volymer dricksvatten. Precis som i många delar av landet har även Norrtälje kommun låga grundvattennivåer. Det innebär att vattnet kan ta slut i brunnarna och att kvaliteten på dricksvattnet kan bli sämre. Du som har egen brunn behöver därför fundera över hur du kan minska din vattenförbrukning.

Det gäller även om du har kommunalt vatten, trots att det kan finnas gott om vatten i sjön som det kommer ifrån, kan vattenverken bara rena och producera en viss mängd dricksvatten i taget. Särskilt varma sommardagar är det viktigt att tänka på att vara sparsam med dricksvatten.

Här kan du läsa mer om vad du själv kan göra för att spara på vattnet

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 81 967 varav 23 575 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 6 augusti 2020 klockan 14.00

Nulägesbild 5 augusti

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 81 540 varav 23 528 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 5 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 4 augusti

Nytt självhjälpsprogram ger stöd vid oro

Region Stockholm har tagit fram ett självhjälpsprogram för dig som är 18 år och äldre och upplever oro i samband med covid-19. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och finns tillgängligt på 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster. Programmet görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal och ger dig verktyg att förstå och hantera din oro. Behandlingen består av fem moduler som innehåller text, film, animationer, övningar och hemuppgifter att fylla i. Varje modul tar ungefär tre dagar att arbeta med.

Är du osäker på om du behöver en vårdkontakt eller kan pröva ett självhjälpsprogram, kontakta 1177 på telefon eller din vårdcentral för råd. För dig som känner stark oro och har svårare psykiska besvär, ta kontakt med en vårdcentral eller den psykiatriska vården. Vid akuta psykiatriska tillstånd ring 112.

Här kan du läsa mer om  självhjälpsprogrammet

Åtta av tio fortsätter att följa rekommendationerna

Kantar Sifos senaste enkätundersökning som genomförs på uppdrag av MSB visar på att allt färre tror att de själva kommer att bli smittade, ungefär var fjärde person. Detta är en halvering i jämförelse med siffrorna i mars och april. Samtidigt följer åtta av tio rekommendationerna. Däremot visar undersökningen på en fortsatt hög oro för att arbetslösheten i samhället ska öka samt att företag kommer få allvarliga ekonomiska problem.

Syftet med undersökningen är att löpande undersöka allmänhetens uppfattning och beteenden i samband med covid-19. Sedan 21 mars i år har drygt 14 000 personer svarat på enkäten. Målgruppen är allmänheten mellan 18 till 79 år och urvalet har dragits slumpmässigt från Kantar Sifos online-panel.

Via länken finner du den senaste rapporten från Kantar Sifos enkätundersökning 3 augusti 2020

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 81 181 varav 23 427 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 4 augusti 2020 klockan 14.00

Nulägesbild 3 augusti

Gott om tider för test av covid-19

Nu finns det gott om bokningsbara tider att testa sig för att se om du är smittad av covid-19, med så kallade PCR-tester. Du kan enkelt göra detta en vecka framåt i tiden på någon av de drive-in enheter som finns på olika platser i stockholmsregionen. Har du inte möjlighet att ta dig till en drive-in station så finns även möjlighet till egenprovtagning i hemmet. Misstänker du att du är sjuk, gå in på 1177.se för att få mer information. Du kan även ringa 1177 för att få hjälp.

På 1177 .se kan du läsa mer om provtagningen, de olika testerna samt hur du bokar tid.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 81 012 varav 23 396 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 3 augusti 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 31 juli

Lägesrapport Stockholms region

Rapporten som innefattar 27 juli till och med klockan 11.30 den 30 juli visar att 138 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det är 20 färre nysmittade än vid den rapporterade perioden i lägesrapporten den 27 juli.

Testning av misstänkt covid-19 smitta samt av förekomst av antikroppar genomförs av allt fler invånare. Testerna är kostnadsfria för länets invånare och ökar stadigt för varje vecka.

Från och med vecka 25 tills måndagen den 27 juli har 96 043 testats för misstänkt smitta i Region Stockholm (PCR-tester). Under samma period sjönk andelen smittade från 13,9 procent (vecka 25) till 3,5 procent av de som testats (vecka 30).

Från och med vecka 25 tills måndagen den 27 juli har det även genomförts 267 582 antikroppstester varav 16,9 procent var positiva. Dessutom är det nu 52 996 som har en bokad tid för provtagning och det finns 127 380 lediga tider att boka.

Läs mer om läge i rapporten från Region Stockholm

Ska du resa utomlands?

Som resenär har du ett eget ansvar för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Som myndighet har UD ett ansvar att erbjuda information och vägledning. 

Med UD resklar-app så kan du hålla koll på hur läge är dit du ska resa. Appen använder platstjänster och pushnotiser för att snabbt kunna skicka ut den senaste informationen du behöver för ditt resmål.

 

Läs mer om resklar-appen och hur du laddar ner

Nulägesbild 30 juli

Lägesrapport från Tiohundra 30 juli om coronaviruset

Tiohundra och Norrtälje sjukhus är i normalläge sedan den 9 juli efter en lång tid med förhöjd beredskap med anledning av covid-19.

 • 1 patient vårdas för konstaterad covid-19 på vårdavdelning på Norrtälje sjukhus. Vi fortsätter med provtagning vid misstanke om covid-19.
 • Ingen patient med covid-19 är inlagd på intensivvårdsavdelningen. 
 • Inga bekräftade fall av covid-19 i Tiohundras omsorgsverksamheter.

Högt tryck på övrig vård

Återgången till normalläge innebär inte att faran är över. Dessutom innebär sommarperioden alltid högt tryck på sjukvården när kommunens befolkning tredubblas. Vårdplatstillgången är också begränsad på Norrtälje sjukhus under sommaren. 

– Vi har ett tungt sommartryck. Vi ber våra patienter att i första hand rådgöra med 1177 och sin vårdcentral för tillstånd där man inte behöver omedelbar vård. Till exempel vid ett rodnat fästingbett där du misstänker borrelia, ska du inte till akutmottagningen.

Då är det oftast lämpligare att söka till vårdcentralen nästa vardag. Vi ber också om förståelse för att vi kan behöva hänvisa de som semestrar här i Roslagen hem till den vårdcentral där de är listade. Vi använder det så kallade hänvisningsstödet för att hitta rätt vårdnivå, det är gemensamt för hela Region Stockholm, säger Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare och denna vecka tf VD i Tiohundra.

Här kan du läsa hela lägesrapporten från tiohundra

Fortsätt arbeta hemma om det finns möjlighet

Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige och en viktig del i att minska smittspridningen är att hålla avstånd och ha få nära kontakter. Om våra kontakter åter ökar finns en stor risk för en ny spridning under hösten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet. Rekommendationen gäller så länge som de allmänna råden gäller, i nuläget till och med den 31 december 2020.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation för hösten

UD häver avrådan från icke nödvändiga resor

UD häver avrådan från icke nödvändiga resor till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien. Beslutet träder i kraft den 30 juli

Avrådan förlängs till och med 12 augusti för Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Österrike samt Storbritannien.

Läser mer om ändringen

Nulägesbild 29 juli

Så söker du sjukvård i Norrtälje i sommar

Sjukvården är till för alla, men i år är det extra hög belastning på vården på grund av covid-19. Följ därför dessa råd om du behöver söka vård i Norrtälje kommun i sommar. Tillsammans minskar vi smittspridningen och räddar liv. 

Här kan du läsa mer om vad du behöver veta när det gäller sjukvård i sommar

Initiativet Norrtälje hjälper erbjuder stöd i coronatider

Med initiativet vill Norrtälje kommun matcha invånares behov i vardagen med civilsamhällsorganisationers och frivilliga krafters möjligheter att bidra. Tanken är inte att frivilliga insatser ska ersätta, utan komplettera den kommunala servicen. Hittills har ca 200 anmälningar om hjälp inkommit. I genomsnitt får kommunen ett par förfrågningar om dagen.

– Vi vet att i flertalet av de inkommande ärendena uppstår en regelbundenhet mellan behövande och hjälpare, så frivilligorganisationerna sköter den kontakten själva sen, säger Therese Bäckström, projektledare Norrtälje hjälper.

Läs mer om Norrtälje hjälper på kommunens webbplats

Ny undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten genomför nu en tredje nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Undersökningen görs bland cirka 4 000 personer som är slumpvis utvalda från en deltagarpanel. Deltagarna får ta prov på sig själva från näsa, svalg samt saliv. Analysen av proverna visar om det finns en pågående infektion, men inte om personen har haft covid-19 tidigare.

Det går inte att anmäla sig till undersökningen. Deltagarna rekryteras slumpvis från en panel. Resultaten väntas vara klara i början av september.

Läs mer om undersökningen här

Nulägesbild 28 juli klockan 16.00

Fler äldre loggar in på 1177 Vårdguiden

Allt fler personer som är 70 år och äldre använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden. Covid 19-pandemin är en starkt bidragande orsak till ökningen. Av de tio mest besökta sidorna handlade åtta om coronaviruset.

Förutom den allmänna vårdinformationen finns en rad e-tjänster för den som har konto på 1177 Vårdguiden. E-tjänsterna gör det möjligt att lösa många kontakter med vården på distans på dygnets alla timmar, årets alla dagar. Användarna når e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden genom att logga in med bank-id. (Det finns även lösningar för den som inte har bank-id).

Det kostar inget att använda någon av tjänsterna. 73 procent i region Stockholm har konto på 1177 Vårdguiden.

Eftersom personer över 70 år under pandemin uppmanats att hålla social distans är e-tjänsterna en möjlighet att sköta många vårdkontakter utan att utsättas för smittrisk. Den som behöver ett fysiskt besök i vården ska dock vända sig dit. Användandet av e-tjänsterna har ökat i samtliga äldre åldersgrupper.

Läs mer om användandet av Vårdguiden

Lägesrapport Region Stockholm

Region Stockholms lägesrapport visar att antalet svårt sjuka i behov av vård vid sjukhus har gått från 1 100 personer i april till 88 personer i nuläget. 18 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Därutöver vårdas 70 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 88 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 5 874 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 37 fler rapporterat utskrivna sedan den 23 juli.

Läs mer om regionens lägesrapport om arbetet med corona-viruset

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 79490, varav 23123 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 28 juli 2020 klockan 14.00

Nulägesbild 27 juli klockan 16.00 

Provtagning för covid-19

Nu kan du boka tid för provtagning för covid- 19. Bred testning har startat i regionen och gäller för alla i Stockholms region. På 1177 finns ett stort antal provtagningsställen listade där du kan boka tid för provtagning. Även du som har varit frisk i mer än 14 dagar och vill veta om du har haft covid-19 har nu möjlighet att boka tid för antikroppstest.

Information om hur det går till samt bokning hittar du här på 1177

Provtagning görs också på luftvägsmottagningen i Norrtälje, i samband med läkarbesök och på dig som inte har möjlighet att boka provtagning digitalt. 

Information om provtagning på luftsvägsmottagning

Ny vägledning för smittspårning av covid-19

Covid-19 är klassificerad som en allmänfarlig sjukdom och är därmed smittspårningspliktig. Arbetet med smittspårning regleras bland annat av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, som nu upphävs och ersätts av vägledningen.

Då smittspridningen av covid-19 är ojämnt fördelad krävs det en regional anpassning av hur smittspårningsarbetet genomförs. En viktig aspekt är att i en situation med samhällssmitta fokusera resurser på kontakter som sker i miljöer där man vet att det finns en hög risk för smittspridning. Ett prioriterat arbete är att smittspåra i den händelse man får kännedom om fall av covid-19 i miljöer som inkluderar riskgrupper. Utökad smittspårning i hälso- och sjukvård samt omsorg ska alltid göras, oavsett vilken fas i pandemin regionen befinner sig, och sker med personal som har särskild kompetens för smittspårning.

Läs mer om folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning

Nulägesbild 24 juli klockan 16.00 

Sjätte rapporten om sommarens vård från Region Stockholm

Regionens vårdgivare rapporterar om ett stabilt läge även under den senaste veckan. Det finns besvärliga toppar i vissa verksamheter men uppmaningen till alla invånare är att inte dra sig för att söka den vård de behöver. Under juni i år har cirka 275 fler patienter varit inskrivna i avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) jämfört med samma månad förra året. Trots den stora ökningen av kapaciteten är det just nu väntetid för att få avancerad sjukvård i hemmet. Läget kring covid-19 är i stort sett oförändrat, dock syns en mindre uppgång de senaste dagarna av antalet inlagda patienter för covid-19.

Här kan du läsa mer om dagens rapport från Region Stockholm.

Läget inom äldreomsorgen är fortsatt stabilt

Bemanningsläget bland personalen inom äldreomsorgen har under hela våren visat på ett stabilt läge, med enstaka undantag. Chefer inom äldreomsorgen beskriver situationen som helt under kontroll fortfarande. Under en vanlig sommar är det vanligt med personal som är hemma med lättare förkylningar, vikarier som hoppar av och läget ser inte annorlunda ut denna sommar. Smittade eller misstänkt smittade på äldreboenden är nere på noll och det finns inte heller smitta eller misstänkt smitta inom hemtjänsten, hemsjukvården eller hemrehabiliteringen.

Läget kring skyddsutrustning för vården och omsorgen är stabilt. Det finns en god lagerhållning och trygg försörjning bland material och lagret är så pass välfyllt så att det täcker det behov som råder i dagsläget, även vid en eventuell förnyad smittspridning.

Här kan du läsa mer om läget inom äldreomsorgen i Norrtälje kommun.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 78 997, varav 22 997 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 24 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 23 juli klockan 16.00 

Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Tiohundra och Norrtälje sjukhus är i normalläge sedan den 9 juli efter en lång tid med förhöjd beredskap med anledning av covid-19. Antalet smittade fortsätter att minska.

Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter
Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 23 juli kl 9.

 • ​Ingen patient vårdas för konstaterad covid-19 på vårdavdelning på Norrtälje sjukhus. Vi fortsätter med provtagning vid misstanke om covid-19.
 • Ingen patient med covid-19 är inlagd på intensivvårdsavdelningen.
 • Ett bekräftat fall av covid-19 i Tiohundras omsorgsverksamheter (inom LSS) och smittspårning pågår.
 • Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.

Här kan du läsa mer om dagens lägesrapport från Tiohundra.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 78 763, varav 22 943 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 23 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 22 juli klockan 16.00 

Gott om ledig kapacitet för PCR och antikroppstester

Det är viktigt att den som misstänker pågående sjukdom i covid-19 bokar ett så kallat PCR-test för att se om det finns en pågående sjukdom i covid-19. Det finns gott om ledig kapacitet för PCR-test. Under de senaste veckorna har även nya provtagningsställen öppnat för den som vill ta ett kostnadsfritt test för att se om de har antikroppar mot covid-19. Den 21 juli finns det 75 639 lediga tider som är möjliga att boka för att ta reda på eventuell tidigare sjukdom i covid-19.

Här kan du läsa mer om testerna och även boka tid.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 78 504, varav 22 880 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 22 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.

Nulägesbild 21 juli klockan 16.00 

Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19

Tidigare har ett test som visar att man bär på antikroppar mot covid-19 behövts för att en person ska kunna sägas ha någon form av immunitet. Folkhälsomyndigheten gör nu bedömningen att även personer som haft covid-19-infektion som bekräftats med PCR-prov och tillfrisknat har en mycket låg risk att bli sjuka igen i åtminstone sex månader framåt. Även om alla som varit sjuka i covid-19 inte utvecklar mätbara nivåer av antikroppar i blodet så har dessa personer troligen utvecklat någon form av immunsvar.

Om man bedöms ha någon form av immunitet enligt kriterierna i den nya vägledningen och är helt fri från symtom som tyder på covid-19 betyder det att man har mindre risk att smittas, och därmed också mindre risk att föra smittan vidare till andra i samhället. Det innebär också en möjlighet att umgås med andra personer – även inomhus – oavsett om man själv eller personerna man vill träffa tillhör en riskgrupp. Observera att varje person alltid måste göra en egen riskbedömning innan man umgås med andra, och att de generella smittskyddsåtgärder som gäller i samhället och på arbetsplatser måste följas även i fortsättningen. Inom hälso- och sjukvården måste hygienrutiner och rutiner kring personlig skyddsutrustning också fortsätta att följas.

Här kan du läsa mer om vägledningen som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 78 166, varav 22 780 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 21 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 20 juli klockan 16.00 

Femte rapporten om sommarens vård från Region Stockholm

Regionens vårdgivare rapporterar om ett stabilt läge under veckan. Det finns besvärliga toppar i vissa verksamheter men uppmaningen till alla invånare är att inte dra sig för att söka den vård de behöver. Vårdplatserna är fler än i juli förra året.

Chefläkarna rapporterar om en stabil vecka i vården. I några verksamheter har det varit mer ansträngt, till exempel inom kirurgi och ortopedi (som tex vissa operationer och skador på ben och fötter). Vården fokuserar främst på den nödvändiga och akuta vården. Det gäller både inom akutsjukvården och på vårdcentraler.

Under 100 patienter vårdas för covid-19 mot 1100 när det var som mest i april. Platserna inom akutsjukvården är fler än förra året men färre inom den geriatriska vården. Inom båda områdena finns lediga platser.

Här kan du läsa hela rapporten från Region Stockholm.

Ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige

Regeringen har, den 17 juli, beslutat om en ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringen innebär att den som är bosatt i Serbien eller Montenegro inte längre ska undantas från inreseförbudet. Beslutet ligger i linje med ministerrådets uppdaterade rekommendation till EU:s medlemsstater. Ändringarna träder i kraft den 19 juli 2020.

Här kan du läsa mer.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 78 048, varav 22 760 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 20 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 17 juli klockan 16.00 

Sommaren under covid-19

Utbrottet av covid-19 påverkar hur vi kan resa, semestra och umgås i sommar. Krisinformation.se har nu samlat alla myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera.

Här kan du ta del av de restriktioner och rekommendationer som råder under sommaren.

Ny undersökning visar att många oroas för konsekvenserna av covid-19

De flesta tycker att de har ett bra allmäntillstånd under pandemin. Samtidigt oroas många över konsekvenserna av covid-19 och en del äldre personer är oroliga för att inte få vård om de behöver det. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om folkhälsan under pandemin.

Resultatet framkommer i maj månads Hälsorapport, en av flera undersökningar som Folkhälsomyndigheten gör för att följa hälsans utveckling under pandemin i Sverige. Av de drygt 1 400 personer som deltog i studien upplevde hela 93 procent att de hade ett bra allmäntillstånd. En siffra som var högre än väntat eftersom det finns en oro för att den psykiska hälsan ska försämras i befolkningen under pandemin, då många lever ganska isolerat.

Här kan du ta del av hela undersökningen.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 77 281, varav 22 600 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 17 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 16 juli klockan 16.00 

Distansstudier ska minska trängsel i kollektivtrafiken

Till hösten kommer gymnasieskolorna åter att bedriva undervisning i skolans lokaler, men ungdomar som ska åka till sina gymnasieskolor riskerar att öka belastningen på kollektivtrafiken på sina håll. Nu gör regeringen det därför möjligt för gymnasieskolor att under vissa förutsättningar kombinera undervisning på plats i skolans lokaler med fjärr- eller distansundervisning.

Här kan du läsa mer.

Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter. Tiohundra och Norrtälje sjukhus är i normalläge sedan den 9 juli efter en lång tid med förhöjd beredskap med anledning av covid-19. Antalet smittade fortsätter att minska.

Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 16 juli kl 9. Inom parentes anges antalet vid föregående två veckors lägesrapporter, 9 juli respektive 2 juli.

 • 5 (3, 7) patienter vårdas i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.
 • Ingen (ingen, 1) patient med covid-19 är inlagd på intensivvårdsavdelningen.
 • Totalt är 2 (3, 2) IVA-platser belagda.
 • Inga bekräftade fall av covid-19 i Tiohundras omsorgsverksamheter.

Här kan du läsa mer om dagens rapport från Tiohundra.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 76 877, varav 22 467 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 16 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 15 juli klockan 16.00 

Restaurangpuck ger friare väntan på akuten

På grund av rådande coronapandemi, där vi ska hålla avstånd till varandra och det höga tryck som råder på akuten på Norrtälje sjukhus under somrarna, har behovet ökat på ett öppnare väntrum. Akuten har nu infört restaurangpuckar där du kommer in på akuten, får en puck och kan sedan sätta dig var du vill. Pucken ringer sedan när det är din tur. Genom detta arbetssätt ges patienterna en större rörelsefrihet när de väntar och riskgrupper slipper sitta trångt.

Här kan du läsa mer om restaurangpuckarna på akutmottagningen på Norrtälje sjukhus.

Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till länder i Europa

Efter den 15 juli 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Andorra, Polen och Tyskland. Samtidigt införs avrådan från icke nödvändiga resor till Schweiz från och med den 15 juli, och gäller till och med den 29 juli 2020.

Här kan du läsa mer om de aktuella råden kring resor inom EU.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 76 492, varav 22 382 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 15 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 14 juli klockan 16.00 

Gå in på 1177.se för att boka test för antikroppar

Den som vill testa sig behöver inte hålla reda på vilka leverantörer som utför testningen utan kan gå in via 1177.se. Där finns listor på de enheter som erbjuder provtagning och där går det att söka efter lediga tider. Tiderna blir hela tiden fler men intresset är mycket stort och vissa provtagningsställen blir fullbokade.

Här kan du läsa mer om antikroppstest och boka tid.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 76 001, varav 22 171 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 14 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 13 juli klockan 16.00 

Mobil röntgen i Norrtälje kommun

På grund av coronasituationen så uppmanas äldre att inte röra sig för mycket ute i samhället. Därför har Tiohundra och Norrtäljemodellen 2.0 tagit fram ett nytta arbetssätt, mobil röntgen. Sköra äldre kan då slippa uppsöka sjukhus för att undersökas. Den boende kan ligga kvar i sin säng på äldreboendet och röntgensjuksköterska assisteras av boendets egen personal. På så vis kan den patienten känna en ökad trygghet. Röntgenbilderna skickas sedan trådlöst till en röntgenläkare som kan granska dessa precis som vanligt. Även om undersökningen visar att sjukhusvård krävs, så innebär röntgen i hemmet en stor fördel då patienten kan läggas in direkt på en vårdavdelning, utan att först behöva vänta på akuten.

Här kan du läsa mer om mobil röntgen.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 75 826, varav 22 142 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 13 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 10 juli klockan 16.00 

Fjärde rapporten om sommarens vård från Region Stockholm

Under veckans chefläkarmöte rapporterar chefläkarna om ett stabilt läge i vården men stundtals ansträngt. I förlossningsvården är läget ansträngt med många barn som föds samtidigt. Färre invånare behöver nu vård vid sjukhus för covid-19. Runt 150 patienter med covid-19 vårdas vid sjukhus i länet, varav 26 i intensivvård. I april var det 1 100 patienter som vårdades vid sjukhus i länet för covid-19.

Vården fokuserar nu främst på den nödvändiga och akuta vården. Fler patienter söker vård för andra sjukdomar än covid-19. Men fortfarande är antal besök generellt i vården betydligt lägre än motsvarande period förra året. Även om antalet videobesök inom primärvården ökat kraftigt under pandemin motsvarar inte dessa tidigare antal fysiska besök.

Här kan du läsa mer om dagens rapport från Region Stockholm.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 74 898, varav 21 907 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 10 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 9 juli klockan 16.00 

Trygghetsvärdar införs för att påminna om förhållningssätt

Under sommarveckorna kommer representanter från kommunen att gå som trängselvärdar på platser som förväntas bli välbesökta. De kommer att fungera som informationsspridare och påminna om Folkhälsomyndighetens aktuella råd, allt för att bidra till minskad smittspridning.

Två heldagar i veckan är det tänkt att trängselvärdarna - som arbetar i par ska - vara ute, utrustade med informationsmaterial, plasthandskar, handsprit, vattenflaskor och griptänger för att på ett avståndssäkert sätt kunna delge information.

Här kan du läsa mer om trygghetsvärdarna.

Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Tiohundra och Norrtälje sjukhus har haft förhöjd beredskap sedan den 17 mars med anledning av covid-19. Då antalet smittade minskat de senaste veckorna går Tiohundra tillbaka till normalläge torsdagen den 9 juli.

Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 9 juli kl 8. Inom parentes anges antalet vid föregående två veckors lägesrapporter, 2 juli respektive 25 juni.

 • 3 (7, 4) patienter vårdas i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.
 • Ingen (1, 2) patient med covid-19 är inlagd på intensivvårdsavdelningen. Totalt är 3 (2, 5) IVA-platser belagda.
 • Inga bekräftade fall av covid-19 i Tiohundras omsorgsverksamheter.

Här kan du läsa mer om dagens rapport från Tiohundra.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 74 333, varav 21 705 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 8 juli klockan 16.00 

Coronaanpassad version av Konst i ån 2020

I år sker Konst i ån digitalt. Detta på grund av rådande coronasituation. Alla konstverken i ån har i år försetts med en QR-kod som med hjälp av kameran i mobiltelefonen kan avläsas. Du får då upp ett ljudspår om varje konstverk och konstnär. Går man hela sträckan och scannar koderna, får man då en hel guidad tur i mobilen. För den som väljer att stanna hemma finns även alla ljudspår, en guidad visning längs med ån samt filmer där konstnärerna berättar mer om sig själva i sin egen ateljé.

Utställningen pågår till 16 augusti.

Här kan du läsa mer om årets Konst i ån.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 73 858, varav 21 629 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 8 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 7 juli klockan 16.00 

Coronasäker pristagarceremoni av årets Kulturpris

 Kommunens kulturpris har delats ut sedan 1972 och tilldelas en person eller grupp som bidragit med betydelsefulla insatser för Norrtälje kommuns kulturliv. I vanliga fall brukar ceremonin ske med publik på en plats i Norrtälje, men på grund av rådande coronasituation har pristagarceremonin inte kunnat ske på vanligt vis. I år har den filmats och finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Klara Kristalova är årets Kulturpristagare och här kan du se ceremonin och även läsa mer om henne.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 73 344, varav 21 490 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 7 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 6 juli klockan 16.00 

Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till och med den 31 augusti

Det tillfälliga inreseförbudet till Sverige har förlängts till och med den 31 augusti. Detta trädde i kraft i lördags, den 4 juli. Samtidigt har regeringen beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer. Tidigare har bland annat EU-medborgare och deras familjemedlemmar samt personer med uppehållstillstånd i Sverige tillåtits att resa in i Sverige, om syftet har varit att återvända till sina hem. Det nya beslutet innebär att kravet på att inresan ska göras i syfte att återvända hem tas bort. Inresa tillåts därmed för bland annat EU-medborgare och personer med uppehållstillstånd oberoende av i vilket syfte resan görs. Kravet på att återvända hem har också tagits bort för deras familjemedlemmar.

Kretsen av personer som kan resa in har också utökats genom att personer som är bosatta i vissa angivna länder utanför EU nu undantas från inreseförbudet.

Här kan du läsa mer om det tillfälliga inreseförbudet.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 73 061, varav 21 444 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 6 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 3 juli klockan 16.00 

Kartläggning av avlidna till följd av covid-19 i Stockholms län

Fram till och med den 12:e juni har 2123 personer i Stockholms län avlidit till följd av covid-19. Smittskydd Stockholm och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har kartlagt vilka som drabbats. Rapporten är den första i en serie som syftar till att underlätta regionens arbete mot covid-19 och andra negativa folkhälsokonsekvenser av pandemin. Rapporternas mål är att ge snabba kunskapsunderlag baserade på de folkhälsodata som genereras i länet under pandemin samt på den senaste kunskapen internationellt.

I rapporten konstateras att covid-19 högst troligt kommer att bli den vanligaste dödsorsaken när 2020 sammanfattas. Fler har redan avlidit i år till följd av covid-19 än som avled av hjärtinfarkter och stroke tillsammans ifjol. Det visar Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Här kan du läsa mer om kartläggningen av avlidna till följd av covid-19 i Stockholms län.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 71 419, varav 20 933 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 3 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 2 juli klockan 16.00 

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna ska hjälpa caféer och restauranger att motverka spridning av covid-19. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka smittskyddsåtgärder som serveringsställen ska vidta för att förhindra smittspridning.

En viktig åtgärd är att undvika trängsel. Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs. Allmänt rekommenderar Folkhälsomyndigheten lite mer än en armlängds avstånd till andra människor.

Här kan du läsa mer om de nya föreskrifterna och allmänna råden.

Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter (siffrorna är uppdaterade torsdagen den 2 juli kl 9. Inom parentes anges antalet vid föregående två veckors lägesrapporter, 25 respektive 18 juni):

 • 7 (4, 9) patienter vårdas i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.
 • 1 (2, 1) patienter med covid-19 får intensivvård. Totalt är 2 (5, 4) IVA-platser belagda.
 • Inga smittade i Tiohundras omsorgsverksamheter.
 • 14 patienter är inskrivna i det mobila sjukhusanslutna teamet.

 
Kapacitet på Norrtälje sjukhus under sommaren

Vårdplatstillgången på Norrtälje sjukhus är begränsad under sommaren och sjukhuset har den senaste veckan haft mycket hög beläggning, med enstaka överbeläggningar. Inriktningen är som tidigare att upprätthålla akut och nödvändig vård med största möjliga kvalitet. Samtidigt som kommunens befolkning tredubblas innebär coronaviruset fortfarande en extra belastning för sjukvården. Det är viktigt att alla, både fast- och fritidsboende, fortsätter följa myndigheternas rekommendationer och dessutom tar det extra försiktigt på semestern. De mobila teamen fortsätter sin verksamhet med hembesök för att avlasta sjukhuset.

Här kan du läsa mer om Tiohundras lägesrapport från idag.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 70 639, varav 20 759 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 1 juli klockan 16.00 

Nu ringer Ringhjälpen invånare över 80 år i hela kommunen

Det började med ett pilotprojekt i Hallstavik, nu är det dags för nästa fas. Ringhjälpen är ett initiativ i samarbete med Norrtälje hjälper i syfte att kartlägga, kontakta och åtgärda hjälpbehov för den äldre riskgruppen.

Ringhjälpen är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) samt innovationsprojektet Norrtäljemodellen 2.0. Satsningen sker i flera steg: Först skickas ett brev ut till målgruppen där mottagaren informeras om satsningen, att personen kommer att bli kontaktad inom kort för att höra efter om ett hjälpbehov finns. Personen som ringer upp är också mycket tydlig med att informera om att inga känsliga person- eller bankuppgifter kommer att efterfrågas under samtalet.

Här kan du läsa mer om initiativet Ringhjälpen.

Ny restauranglag ska bidra till minskad spridning av covid-19

Den 1 juli 2020 träder en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Det innebär att serveringsställen såsom restauranger, barer och caféer enligt lag får ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Lagen innebär också att det är kommunerna som får ansvar för att både bedriva tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud om det behövs för att lagen ska följas. Kommunerna får alltså möjlighet att stänga serveringsställen om lagen inte följs.

Här kan du läsa mer om den nya restauranglagen.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 69 692, varav 20 547 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 1 juli 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 30 juni klockan 16.00 

Sommarens kulturprogram i Norrtälje

 Med anledning av den rådande coronasituationen så ställer kultur- och fritidsverksamheterna om i Norrtälje i år. Norrtälje museer och Norrtälje konsthalls program är i år anpassat och sker på nya, mer digitala sätt. Konst i Ån kommer exempelvis ske helt digitalt i år. Du kommer kunna ta del av utställningen digitalt på plats vid varje konstverk genom din mobil.

Hör mer om årets sommarprogram här.

Så kan resultat från antikroppstester användas

 Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för antikroppspåvisning vid covid-19. Vägledningen tydliggör vad ett positivt antikroppstest bedöms innebära för individen, bland annat att personer över 70 år och personer som tillhör en riskgrupp kan umgås med familj och nära vänner i större utsträckning.

Baserat på den kunskap som finns i dag är det troligt att så kallade IgG-antikroppar mot covid-19 helt eller delvis ger ett skydd mot en ny infektion med allvarliga symptom. I den uppdaterade vägledningen bedömer Folkhälsomyndigheten att ett positivt antikroppstest sannolikt ger ett skydd i upp till ett halvår från att personen fått sitt testresultat. Men med ökad kunskap kan detta komma att uppdateras.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens vägledning för antikroppspåvisning av covid-19.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 68 451, varav 20 171 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 30 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 29 juni klockan 16.00 

VA- & bygglovshandläggare åker ut i kommunen

På grund av den rådande coronasituationen har kvällsöppet på kommunhuset varit stängt sedan en tid tillbaka. Under vecka 27 öppnar vi dock upp för något mer personliga möten, då handläggare åker till olika platser för att svara på frågor.

Vi tar givetvis hänsyn till de rådande riktlinjerna för minskad smittspridning av coronaviruset. Det innebär bland annat att vi ses utomhus och att vi är noga med att hålla avstånd till varandra. Besök oss inte om du inte är helt frisk. Du som tillhör riskgrupp bör i första hand kontakta oss via telefon eller e-post och inte genom besök.

Här kan du läsa mer och var handläggarna kommer vara under veckan.

Region Stockholm stödjer företag att ställa om med anledning av coronapandemin

 Många små och medelstora företag lider till följd av Coronapandemin. Därför har nu Region Stockholm valt att stödja två projekt med totalt 1,9 miljoner kronor för att hjälpa företag att ta sig ur krisen och lyckas ställa om för att överleva. Det handlar om allt från stödprogram anpassade utefter det enskilda företagets utmaningar, till att kunna ställa om och återigen rikta blicken mot den internationella marknaden för möjligheten att expandera.

Här kan du läsa mer om Region Stockholms projekt för att stötta företag under coronapandemin.

Regeringen presenterar hur universitet och högskola förstärks under hösten

 Lärosäten ska tillfälligt kunna hyra ut bostäder till alla grupper av studenter, universitet och högskola förstärks med fler platser inför hösten och Universitetskanslersämbetet ska följa upp konsekvenser för högskolans verksamhet under coronapandemin. Det presenterade Regeringen idag som åtgärder som införs inför starten av universitet och högskolor till hösten.

Läs mer om hur högskolor och universitet stärks här.

Läs mer om tillfällig uthyrning av bostäder här.

Läs mer om Universitetskanslersämbetets arbete kring de konsekvenser som drabbat högskolans verksamhet här.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 67 667, varav 19 892 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 29 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 26 juni klockan 16.00 

Anders Lijsing är en av hjälparna under krisen

När krisen kom gick Anders Lijsing med i en Facebookgrupp som erbjuder hjälp till personer i riskgrupper. Där fick han kontakt med en dam och har under tre månaders tid bistått med inhandling och leverans av livsmedel och förbrukningsprodukter.

Anders är en av många hjältar under coronakrisen. Läs mer om Anders insats under coronapandemin här.

Andra rapporten om sommarens vård från Region Stockholm

 Nu minskar antalet bemannade vårdplatser vid akutsjukhusen. Samtidigt fortsätter hälso- och sjukvården att fokusera på den akuta och nödvändiga vården. Det innebär bland annat minskade krav på administration, få interna möten och att utbildningar skjuts upp. Vid veckans chefläkarmöte rapporterar chefläkarna ett ansträngt men stabilt läge vid akutsjukhusen efter midsommar.

Chefläkarna rapporterar att värmen är en utmaning för både patienter och medarbetare. Det finns sedan tidigare år beredskapsplaner för åtgärder vid en värmebölja och som nu har uppdaterats och anpassats för covid-19. Antalet patienter som våras för covid-19 minskar och sjukhusen ändrar nu om för en större andel patienter med andra åkommor.

Nu minskar antalet patienter som vårdas för covid-19 och sjukhusen ändrar nu om för en större andel patienter med andra åkommor.

Här kan du läsa mer om rapporten från Region Stockholm.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 65 137, varav 19 164 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 26 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 25 juni klockan 16.00 

Bevattningsförbud i delar av Norrtälje kommun

Vattenförbrukningen just nu mycket hög i större delen av kommunen och vattenverken får jobba hårt för att kunna producera dricksvatten. Samtidigt är grundvattennivåerna låga, vilket kan leda till vattenbrist.

Akut vattenbrist och värmebölja innebär en ytterligare påfrestning och hälsorisk för alla, framför allt för coronavirusets riskgrupper.

För att garantera tillgång till vatten för invånarna under coronasommaren 2020 har Norrtälje kommun infört bevattningsförbud för kommunalt vatten gällande vattenabonnenter tillhörande vattenverken i Norrby och Södersvik, som under vår och sommar hittills legat nära gränsen till maximal kapacitet. Förbudet har som syfte att skapa en säkerhetsmarginal för akuta vattenbehov, för bland annat invånarnas dricksvatten och för räddningstjänstens uppdrag.

Läs mer om de lokala bevattningsförbuden här.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 63 890, varav 18 852 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 25 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige.


Nulägesbild 24 juni klockan 16.00 

Värmebölja och låga grundvattennivåer i Roslagen

Sommaren 2020 innebär att värmeböljor ger en ytterligare påfrestning i en redan av coronaviruset ansträngd situation, eftersom värmestress kan innebära negativa hälsoeffekter. I Roslagen är grundvattennivåerna dessutom ovanligt låga för säsongen, vilket i takt med ökad värme och ökad vattenanvändning kan innebära risk för brist på dricksvatten för en stor del av invånarna. För att hålla nere belastningen på vården är det därför viktigt att vi alla tänker på hur vi agerar.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra vid vattenbrist och uttorkning i Norrtälje kommun.

Eldningsförbud i stora delar av landet

Just nu råder det eldningsförbud i stora delar av landet och därför är det extra viktigt att tänka på hur vi agerar och beter oss. Vi har en varm och torr sommar framför oss och när det är torrt ute är det extra viktigt att tänka på brandrisken. Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen oavsett om du använder campingkök, bärbar grill eller eldplats.

Även om kommunen har beredskap, både avseende olyckor och bränder och inom vården i nuläget, ser vi att detta snabbt kan svänga om. En skogsbrand tar stora resurser i anspråk som behövs på annat håll. En värmebölja kräver alltid sjukvårdskapacitet. Det är därför avgörande att alla tar ansvar för att hålla nere belastningen på vården.

Här kan du läsa mer om hur du ska tänka innan du eldar eller grillar i naturen.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 62 324, varav 18 595 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 24 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 23 juni klockan 16.00 

Folkhälsomyndigheten förbereder för en sommar med både covid-19 och värmebölja

Sommaren 2020 kan värmeböljor komma att innebära en ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation. Beredskap för värmebölja behövs för att minimera hälsoeffekterna av värmestress i befolkningen. SMHI har idag även utfärdat en vädervarning för mycket höga temperaturer i bland annat Norrtälje kommun.

Negativa hälsoeffekter av värmeböljor kan i hög utsträckning förebyggas. Ett systematiskt förebyggande och förberedande arbete sker i många kommuner, regioner och hos privata vårdföretag. Som stöd har Folkhälsomyndigheten en vägledning för framtagande av handlingsplaner för värmebölja. I rådande situation kring covid-19 behöver åtgärder och rutiner för värmebölja ses över och anpassas så att de även följer råden för minskad smittspridning. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har givetvis en kontinuerligt kontakt med kommunens utförare i denna fråga. För att nå alla behöver vid dock även hjälp från er invånare i att ta hand om era nära och kära och säkerställa att de har förutsättningar att hantera en värmebölja.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens råd kring värmebölja och covid-19.

Kommunens allmänna råd vid värmebölja.

Stor majoritet har anpassat sitt beteende under pandemin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar åtgärder som bidrar till att minska smittspridningen. För att få kunskap om hur dessa råd förstås och tas emot samt hur människor ändrar sitt beteende, har myndigheten genom enkätundersökningar följt befolkningens beteendeförändringar och upplevelse av oro sedan covid-19 klassades som en pandemi.

Resultaten visar bland annat att över 80 procent av befolkningen har anpassat vardagslivet på grund av coronaviruset. Under perioden maj-juni för mätningen uppger nästan nio av tio (86-87 procent) av de dessa att de hållit avstånd till andra både inomhus och utomhus. En stor andel uppger också att de undviker att resa med kollektiva färdmedel och att vistas på platser med mycket folk. Vidare uppger en majoritet (76 procent) att de har den information de behöver om myndigheternas hantering av coronaviruset.

Här kan du läsa mer om de undersökningar Folkhälsomyndigheten gjort.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 60 837, varav 18 334 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 23 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 22 juni klockan 16.00 

Sommarjobbare på kommunikationsavdelningen

På måndagen började fem sommarjobbare, mellan 15 och 19 år, att jobba på kommunikationsavdelningen på Norrtälje kommun. Dessa så kallade coronakommunikatörer har fått specialuppdraget att utifrån sina egna kreativa idéer hitta budskap som kan passa den egna målgruppen, det vill säga de yngre invånarna och besökarna som befinner sig i kommunen under sommaren. Coronakommunikatörernas uppdrag är att väcka känslor, skapa engagemang och öka förståelsen för vikten av att följa Folkhälsomyndighetens råd under coronasommaren 2020. Du kan följa coronakommunikatörernas arbete i kommunens olika kanaler, framförallt instagram. De kommer också att gästspela i andra kanaler kommunen använder, såsom Fältsamordnarnas samt Ung Fritids snapchat och så vidare. Sök på #coronakommunikatörer för att följa deras flöde.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 58 932, varav 17 285 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 22 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 18 juni klockan 16.00 

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas165 bekräftade covid-19-fall vecka 24, vilket motsvarar 26 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

På Folkhälsomyndighetens webb kan du läsa mer om antal per kommun och stadsdel

Nya resultat om förekomst av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten genomför ett antal olika undersökningar för att ta reda på förekomsten av covid-19 i Sverige. Resultaten från den andra nationella undersökningen av pågående infektion, med totalt 2 933 deltagare, är nu klara. Undersökningen visar att cirka 0,3 procent av befolkningen hade en pågående infektion med covid-19 när proverna samlades in under perioden 25–28 maj.

Resultaten från de 760 deltagare i undersökningen som är hemmahörande i Stockholm visade att totalt 0,7 procent av befolkningen där hade en aktiv infektion med covid-19 under perioden 25-28 maj. I den förra undersökningen i slutet av april var motsvarande siffra 2,3 procent.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens resultat av undersökning

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 56 043, varav 16 878 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 18 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 17 juni klockan 16.00 

Sommaren utmanar vårt beteende i coronatider

Kantar Sifo mäter sedan 21 mars på uppdrag av MSB människors uppfattningar och beteenden under pandemin. Hittills har drygt 9000 personer besvarat enkäten. Veckans rapport visar bland annat på att:

 • Fler uppger att de följer rekommendationerna i mindre utsträckning nu än för en till två veckor sedan än som säger att de följer rekommendationerna i större utsträckning.
 • Åtta av tio säger att de följer rekommendationerna lika mycket idag som för 1-2 veckor sedan, en siffra som har varit stabil under hela undersökningen.
 • Andelen som ser det som sannolikt att de blir smittade är den lägsta hittills under mätningen.
 • Boende i Stockholm och övriga östra Sverige är överrepresenterade bland dem som uppger att det är ganska eller mycket sannolikt att de blir smittade. Boende i Sydsverige och på Öland och Gotland är underrepresenterade.

Här kan du läsa mer om MSBs undersökning som genomförs av Kantor Sifo

Trängselvärdar införs inför midsommar

Sommaren 2020 kommer inte bli som vanligt och i Norrtälje kommun räknar vi med att minst 180 000 personer kommer att befinna sig inom kommunens gränser. Det innebär en tredubbling av vår befolkning och vi behöver därför hjälpas åt att minska smittspridningen. Därför införs nu trängselvärdar som har i uppgift att påminna om aktuella råd, detta för att underlätta för dig att bidra till minskad smittspridning. Värdarna kommer även dela ut en flyer med information om vad du kan göra för att minska spridningen av coronaviruset. Rollen som trängselvärdar bemannas bland annat av FRG.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 53 323, varav 16 275 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 17 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 16 juni klockan 16.00 

Besöksförbud på äldreboenden förlängs

Det nationella besöksförbudet inom äldreomsorgen förlängs till 31 augusti. Syftet med besöksförbudet är att minska risken för covid-19-smitta. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utöka stödet till äldreomsorgen. Samtidigt som besöksförbudet förlängs så vill regeringen att äldreboendena får stöd för att möjliggöra att äldre och anhöriga ändå kan ha kontakt. Det kan handla om att tillhandahålla skyddsutrustning, anordna besök utomhus eller via digitala verktyg, som surfplattor.

Studie visar tydligt samband mellan ålder och risken att avlida i covid-19

Uppskattningsvis 0,6 procent av alla som smittades med covid-19 kring andra halvan av mars har avlidit. I gruppen 70 plus var dödligheten 4,3 procent, medan den var 0,1 procent bland personer yngre än 70 år. Det visar en studie som Folkhälsomyndigheten har gjort i Stockholms län. Skattningen av antalet döda baseras på ett urval av bekräftade fall som testats i Stockholms län under perioden 21–30 mars 2020. Kunskap om hur stor andel av de smittade som avlider är viktig när man ska bedöma pandemins konsekvenser. 

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 53 323, varav 16 275 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 16 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 15 juni klockan 16.00 

Befarad vattenbrist till midsommar

Vi har märkt av att det går åt mycket vatten just nu, dels på grund av att vi redan nu med anledning av covid-19 är många i kommunen, samt på grund av det vackra vädret. Vattenförbrukningen på kommunala vattenverken under maj månad låg på 80 procent mer än samma period förra året. Vid stora uttag av vatten finns risken att trycket i ledningarna minskar, vilket kan leda till lägre mängder vatten att leverera och i värsta fall kan leda till att en del kan bli helt utan vatten.

Tänk på följande:

 • Vattna med vattenkanna
 • Tänk efter noga innan poolvatten beställs av vattenleverantör. Observera att vatten från egen brunn eller kommunalt vatten inte får användas till att fylla pool eller badtunna
 • Duscha sparsamt
 • Se över att vattenledningar och toaletter inte läcker. 

Vi ber alla som använder sig av vatten, kommunalt eller om du har egen brunn, att hjälpas åt att spara på vattnet så att det räcker till alla i Norrtälje kommun i sommar.

Här kan du läsa mer om vattenbristen samt vad du själv kan göra för att spara på vattnet

Provtagning för alla – räkna med väntetider i början

Idag måndag 15 juni startade bokningen via 1177.se för provtagning avseende covid-19 för alla. Det är redan stort tryck då många vill boka en tid. Nya tider för bokning kommer att släppas varje vecka. Det innebär att många invånare kommer behöva vänta innan de kan få genomföra sin provtagning.

Kapaciteten för att ta prover på alla invånare kommer att byggas på stegvis, det gäller både prover för att pågående infektion (PCR-test) och för tidigare infektion (antikroppar).

Här kan du läsa mer hur det fungerar att boka tid hos 1177

Kraftigt minskad försäljning av antibiotika under covid-19-pandemin

Den statistik som Folkhälsomyndigheten nu sammanställt visar en på kraftig minskning av antibiotikaförsäljningen under våren 2020 i jämförelse med 2019. Under maj i år var försäljningen 31 procent lägre jämfört med maj 2019. Minskningen syns i alla åldrar, men allra mest i åldrarna 0 till 6 år – där var den 76 procent. Minskningen syns i alla regioner i landet.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens statistik kring antibiotika

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 52 383, varav 16 6017 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 15 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 12 juni klockan 16.00 

Alla invånare i Region Stockholm ska få möjlighet att testa sig för covid-19

Alla invånare i Region Stockholm kommer nu att få möjlighet att testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. Från och med måndag kommer invånare kunna börja boka tid samt få svar på frågor om provtagningen på www.1177.se eller på telefon 1177. På webben kommer det även att finnas vägledning för att invånarna ska veta vilket test man ska ta och var. Efterfrågan bedöms vara mycket stor och kapaciteten kommer därför att säkerställas av Karolinska Universitetslaboratoriet.

Här kan du läsa mer om hur testerna och hur det går till

Covid-19 kom till Sverige från flera län

Resultatet av den undersökning som Folkhälsomyndigheten ansvarat för visar att smittan sannolikt kommit in i Sverige från ett flertal olika länder. Kartläggningen av arvsmassan hos SARS-CoV-2 hos hemvändande resenärer har tre huvudsakliga genetiska grupper av viruset identifierats. De tre identifierade genetiska grupperna förekom bland hos resenärer från flera olika europeiska länder och USA redan i slutet av februari och i början av mars.

Det är alltså troligt att smittan kommit in i Sverige från flera olika länder och att den spreds i dessa länder tidigare än vad som först rapporterats. Utöver den redan kända importen av fall från Italien och Österrike visar förekomsten av olika genetiska grupper också att smitta sannolikt introducerades i landet vid ett flertal tillfällen. Denna första undersökning av arvsmassa indikerar att smitta direkt från Asien inte har fått något större fäste i Sverige. Genom kartläggningen av virusets arvsmassa går det inte att dra slutsatser om smittans ursprung.

Här kan du läsa mer om folkhälsomyndighetens undersökning samt de första resultaten

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 49 684, varav 15 673 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 12 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 11 juni klockan 16.00 

Nya allmänna råd inför sommarens resor

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd kring allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin. I smittskyddslagen står det att alla invånare i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, som covid-19. I och med ändringen som träder i kraft den 1 juli publicerar nu Folkhälsomyndigheten de ändrade allmänna råd där man då preciserat det personliga ansvaret, bland annat gällande resor.

För resor gäller det att man i första hand ska gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt ska i första hand välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där man inte kan förboka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, ska därför undvikas.

Här kan du läsa mer om de nya allmänna råden träder i kraft den 13 juni.

Annorlunda skolavslutning och Mitt lovs digitala skollovsaktiviteter

Skolavslutningarna innebär vanligtvis en folkfest med tillhörande tipsrunda, walkabout. Men med anledning av covid-19 hålls i år ingen familjefest på plats däremot kommer tipsrundan regelmässigt att sättas upp. Nytt för i år är att den arrangeras i både Norrtälje stad och Hallstavik.

Talongen laddar man ner i mobilen och som färdigifylld skickas den in digitalt. Prisutdelning sker inom en vecka och i potten finns massor av fina priser från olika lokala aktörer runt om i Norrtälje.

Mitt Lov arrangerar även i år aktiviteter för skolbarn som vill umgås, dessa kommer dock att vara i digital form. Utbudet av aktiviteter är brett och utmanar både den fysiska och mentala förmågan.

Alla aktiviteter är kostnadsfria och i de fall där material behövs skickas det efter anmälan ut via post. Som en frisbee eller pysselmaterial.

Här kan du läsa mer om tipsrundan och hur man laddar ner talongen

Här kan du läsa mer om mitt lov, hur det fungerar och se kalendern

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 48 288, varav 15 425 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 11 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 10 juni klockan 16.00 

Norrtälje kommun söker nu tio ungdomar som vill sommarjobba som coronakommunikatörer

På grund av coronapandemin blir den här sommaren inte som en vanlig sommar. Det gäller inte minst våra yngre invånare som inte kan umgås med sina vänner som de kanske tänkt sig och längtat efter. Det gäller att tänka efter före och undvika större folksamlingar och onödiga resor, och att hålla avstånd till andra. Därför söker kommunen nu tio ungdomar mellan 16 och 19 år som vill hjälpa kommunen att på olika sätt informera om detta.

Coronakommunikatörerna kommer jobba från 27 juni till 7 augusti, uppdelat på två perioder med fem sommarjobbare per period. De unga sommarjobbarnas uppdrag blir att hitta nya kreativa sätt  kommunicera vad som gäller och vad de unga ska tänka på. De kommer att fokusera på att kommunicera i de sociala kanaler de unga använder, det kan även bli genom poddar.

eller live-sändningar, flyers eller genom att själva gå ut på torg och stränder. De kommer att ha stöd och handledning från arbetsledare på kommunens kommunikationsavdelning.

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 140 bekräftade covid-19-fall fram till midnatt mellan 7 – 8 juni, vilket motsvarar 22 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Här kan du läsa mer om antal personer med covid-19 per kommundel eller stadsdel

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 46 814, varav 15 173 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 10 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 9 juni klockan 16.00 

8 av 10 följer fortfarande rekommendationerna

Kantar Sifo har sedan 21 mars på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB varje vecka genomfört en undersökning om människors uppfattningar och beteenden under pandemin. Hittills har 8 124 personer besvarat enkäten. Den senaste rapporten visar att de flesta fortsätter att följa myndigheternas råd i nästan samma omfattning som för en till två veckor sedan. Nedan finns ett urval av vad gruppen svarat gällande oro och förtroende:

 • Fortsatt tendens att människors oro minskar.
 • Ett undantag där oron ökar under de senaste dagarna: oron för att människor i första hand ser om sitt eget hus i tider av oro, att samhällsgemenskapen minskar.
 • Minskande förtroende för de ansvariga gällande hanteringen av coronavirusets utbredning.
 • Sjunkande stöd för att åtgärderna är väl avvägda.

Syftet är att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

På MSB.se kan du läsa mer om undersökningen samt vilka frågor som ställts

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 45 924, varav 14 8971 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 8 juni klockan 16.00 

Nu startar årets firande av studenten 2020

Idag måndag den 8 juni börjar firandet av årets studenvecka för drygt 370 avgångselever på Rodengymnasiet. Studenveckan pågår fram till den 11 juni och avslutas med en digital avslutning den 12 juni. Att ta studenten är en milstolpe i livet, och i år behöver vi alla med anledning av covid-19 hjälpas åt att fira studenten med extra omtanke för varandra. Det innebär att anhöriga inte kommer kunna delta i utspringet på skolans område, istället kommer det att finnas ett digitalt studentfirande för alla att se den 12 juni klockan 12.00. Det digitala firandet kommer vara en film med alla klassernas utspring och detta kommer att publiceras på kommunens hemsidaoch Facebook. Detta gör att alla som kan och vill, får vara med och ta del av tal och utspring.

Här kan du läsa mer om hur årets studentfirande går till

Norrtälje kommun och Datorskolan hjälper fler att bli digitala

Under coronapandemin är det viktigt att kunna använda digitala tjänster via mobilen, surfplattan eller på datorn. För att underlätta för våra invånare har nu Norrtälje biblioteks Digidelverksamhet tagit fram ett antal guider för att underlätta i den digitala vardagen tillsammans med samarbetspartnern Datorskolan. Det innebär även ökade möjligheter för socialt engagemang på nätet, samtidigt som det minskar risken för spridning av coronaviruset. Det här är en hjälp för alla, men framförallt de äldre invånarna.

Digidelhjälpen består av guider med steg-för-steg instruktioner, pedagogiska att använda, som man kan hämta på biblioteket eller få hemskickade. Man kan även få hjälp av en riktig person via telefon eller e-post. Guiderna finns på kommunens bibliotek Stadsbiblioteket, Hallstaviks bibliotek, Väddö bibliotek, Rimbo bibliotek samt Biblioteksbussen.

Här kan du läsa mer om guiderna och hur du kan få hjälp med att komma igång med tjänsten

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 45 133, varav 14 803 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 8 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 5 juni klockan 16.00 

Digitalt firande av nationaldagen 

År 2020 har Norrtälje kommun valt att fira nationaldagen digitalt, för att minska risken för spridning av coronaviruset. Det traditionella firandet i Societetsparken i Norrtälje är inställt och vi hoppas och ser fram emot att kunna ses och fira där igen tillsammans år 2021. Firandet börjar imorgon lördag kl. 14.00
Här finner du mer information om det digitala nationalfirandet samt länken till filmen

Insatser krävs för dämpad smittspridning vid ökat resande

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att häva den avrådan från icke nödvändiga resor som gällt under covid-19-epidemin, från den 13 juni 2020. Det innebär att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum. För att inte spridningen av covid-19 ska öka, och för att sjukvården inte ska bli överbelastad regionalt, krävs fortsatt fokus på att:

 • bibehålla eller förbättra fysisk distansering – det vill säga att människor håller avstånd och inte trängs samt undviker nya kontakter.
 • Arbete pågår i regional samverkan med att utveckla information och kommunikation som tydliggör vad som gäller för både resande och fastboende under sommaren, riktlinjer och råd som särskilt berör sommaraktiviteter, och kontroller av efterlevnaden av gällande regler och rekommendationer på exempelvis campingplatser, i gallerior och på restauranger kan förstärkas.
 • Vidare ses över vilka insatser som krävs för att ytterligare hålla tillbaka smittspridningen, som utökad testning och smittspårning över hela landet och särskilt i regioner som brukar få en tillströmning av turister och sommargäster.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens beslut om att häva restriktionen för inrikes resor

Nu kontaktar vi äldre över 70 år i kommunen

Då  äldre över 70 år under covid-19 pandemin har uppmanats att undvika att röra sig ute där det rör sig mycket människor ökar risken över tid för ensamhet och isolering. Norrtälje kommun har därför startat Ringhjälpen det innebär att alla i kommunen som är över 70 år blir kontaktade för att höra hur de mår och om de behöver hjälp med något. Totalt finns drygt 13 000 personer i Norrtälje kommun som är 70 år eller äldre.

Alla äldre över 70 år får först ett informationsbrev om Ringhjälpen där man också bjuds in att själv ta kontakt om man behöver stöd och hjälp. Ringhjälpen har redan startat genom att 900 hushåll i Hallstavik fått ett informationsbrev och snart har de flesta hushållen nåtts med telefonsamtal.

Här kan du läsa mer om Norrtäljemodellen 2.0 samt hur Ringhjälpen fungerar

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 42 939, varav 14 366 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 5 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 4 juni klockan 16.00 

Så söker du vård i sommar i Norrtälje kommun

I år är det extra hög belastning på sjukvården på grund av covid-19. Följ därför dessa råd nedan om du behöver söka vård i Norrtälje kommun i sommar.

För rådgivning - Kontakta alltid 1177 först

 • Ring 1177 för rådgivning av en erfaren sjuksköterska. Här får du råd och hjälp att välja rätt vårdinstans.

Vid lättare olycksfall eller sjukdomstillstånd

 • Börja alltid med att ringa 1177 eller gå in på 1177.se för råd och vägledning.
 • Du kan också kontakta den vårdcentral där du är listad.
 • Använd gärna digitala möten med din vårdgivare.
 • Husläkarjouren i Norrtälje är tillgänglig på vardagar 16.30 – 20.00 och helgdagar 08.00 – 18.00, telefon 0176–326 900.
 • För dig som har en kronisk sjukdom – kontakta alltid den vårdgivare som är ansvarig för din behandling.

Vid svårare olycksfall eller akuta sjukdomar

 • Ring 112.
 • Akutmottagningen vid Norrtälje sjukhus tar hand om dig med allvarliga och livshotande tillstånd.
 • Närakuten vid Norrtälje sjukhus tar hand om dig som behöver vård som inte kan vänta till nästa dag.
 • Om du är osäker på vart du ska vända dig – Ring 1177 för att bli hänvisad till rätt vårdinstans.

Behöver du förnya recept?

 • Kontakta den vårdgivare som är ansvarig för din behandling eller förnya ditt recept på 1177.se

Har du ett inbokat vårdbesök?

 • En del vårdbesök har skjutits upp i samband med covid-19. Det är dock viktigt att du går på dina inbokade vårdbesök om du inte fått besked om annat.

Nu inleds provtagning för personer inom samhällsviktiga verksamheter

Nu startar provtagning för nyckelpersoner inom samhällsviktiga verksamheter som är hemma och är sjuka. Inom kort kommer berörda arbetsgivare att få information från Länsstyrelsen om hur provtagningen går till. För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete skapas därför förutsättningar för en bred provtagning för att utesluta smitta. Regionen utför provtagningen i länet och Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet.

Samhällsviktig verksamhet kan i korthet beskrivas som verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar om de får störningar eller bortfall i sin verksamhet. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nationellt identifierat vilka yrkesgrupper som ingår i samhällsviktig verksamhet under den pågående pandemin. Vilka verksamheter som är samhällsviktiga kan skilja sig åt mellan regionerna i landet. Listan och kriterierna uppdateras vid behov och publiceras på MSB:s webbplats för Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19. MSB:s webbplats

Länsstyrelsen kontaktar arbetsgivare i Stockholms län som enligt Länsstyrelsens bedömning uppfyller kriterierna för provtagning. Dessa får information kring erbjudandet om att provta medarbetare och instruktioner för hur det går till. Verksamheter kommer att kontaktas löpande alltefter de identifieras. Arbetsgivare som inte blivit kontaktade av Länsstyrelsen kan ta hjälp av det stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet som MSB har tagit fram för att avgöra om de hör till de utvalda kategorierna.

Frågor om vad som avses med samhällsviktig verksamhet ställs till på Länsstyrelsens webb eller via telefon 010-223 11 55 (måndag till fredag 9-17)

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 41 883, varav 14 108 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 4 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 3 juni klockan 16.00 

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 89 bekräftade covid-19-fall fram till midnatt mellan 31 maj och 1 juni, vilket motsvarar 18 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Här kan du läsa mer om antal personer med covid-19 per kommundel eller stadsdel

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk

Region Stockholms telefonlinje på flera språk blir nu nationell. Det innebär att Region Stockholm fortsatt kommer att ansvara för drift av tjänsten, men den är tillgänglig i hela Sverige. Folkhälsomyndigheten kommer att samverka med alla regioner för att ge korrekt och aktuell information om covid-19 på andra språk än svenska för att öka samt säkra att det finns informationsstöd åt dem som inte talar svenska.

Telefonlinjen bemannas redan nu av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna och talar följande språk: arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177 Vårdguiden.

Här kan du läsa mer om Region Stockholms nationella telefonlinje på andra språk

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 40 803, varav 13 877 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 3 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 2 juni klockan 16.00 

Förutsättningar för testning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

Regionerna har nu möjlighet och kapacitet att provta personer med symtom på covid-19 som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Att provta personer med symtom på covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att de som jobbar inom samhällsviktig verksamhet snabbt ska kunna återgå i arbete och att de samhällsviktiga verksamheterna ska kunna upprätthållas.

MSB, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner har även bidragit i arbetet med att bland annat ta fram ett förutsättningar och stöd till arbets- och uppdragsgivare där det framgår vilka verksamheter som räknas som samhällsviktiga. Det kommer även att hjälpa arbetsgivare att bedöma vilka delar av verksamheten är samhällsviktig samt vilken personal som är nödvändig för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.

Här kan du läsa mer om myndigheternas förutsättningar och stöd för test av samhällsviktig verksamhet

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 38 589, varav 12 333 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 1 juni klockan 16.00 

Oro för konsekvenser av coronaviruset

Kantar Sifo mäter sedan 21 mars på uppdrag av MSB människors uppfattningar och beteenden under pandemin. Hittills har drygt 7 300 personer besvarat enkäten. Veckans rapport visar att färre nu, än för några veckor sedan, säger sig uppleva oro över de konsekvenser situationen kan få för mig och min familj.

 • Flest uttrycker oro för samhällsekonomiska konsekvenser: arbetslöshet, att företag får ekonomiska problem, välfärdssystemen.
 • Generellt en tendens till minskande oro.
 • Oron för att sjukvården inte ska ha kapacitet att ta hand om mig eller mina anhöriga är på lägsta nivån hittills under mätperioden.

Sedan den 14 maj ställs en ny fråga om detta i undersökningen:  ”Vad stämmer bäst in på dig angående hur du följer myndigheters och samhällets rekommendationer för att hindra coronavirusets spridning”.

Följer du rekommendationerna:

 • i större utsträckning idag än för 1-2 veckor sedan.
 • lika mycket idag som för 1-2 veckor sedan, eller.
 • i mindre utsträckning som för 1-2 veckor sedan?

Här kan du läsa mer om metoden Kantar på uppdrag av MSB använder sig av

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 37 814, varav 12 208 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 1 juni 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 29 maj klockan 16.00 

Provtagning av patienter för covid-19 inom öppenvården

Nu kan även vårdcentraler och närakuter i Stockholms län, både offentliga och privata, ta prov på patienter för covid-19. Provtagningen gäller de patienter som exempelvis varit sjuka under en lång tid, har andra riskfaktorer eller är äldre med svårtolkade symtom. Detta för att bekräfta eller utesluta pågående eller genomgången infektion.

För att undvika smittspridning kommer vården fortsätta att separera patienter med symtom på luftvägsinfektion från övriga patienter. Hänvisning till annan vårdform får bara göras om det är motiverat av ett akut medicinskt vårdbehov. Provtagning vid närakuter ska enbart utföras på patienter som har fortsatt behov av vård där.

Här kan du läsa mer om hur provtagning inom öppenvården fungerar

Idrottstävlingar och matcher tillåts

Från och med 14 juni gäller nya rekommendationer, detta då Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. Ändringen av de allmänna råden gäller för alla former av idrottsutövande, såväl för yrkesutövare av elitidrott som för motionärer, barn och ungdomsidrott.

Råden om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare tas därmed bort, och nödvändiga resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå tillåts. Däremot kan andra idrottstävlingar på lägre nivå, som innebär att tävlande och funktionärer behöver resa längre sträckor över landet, bara arrangeras ifall nuvarande reserestriktioner hävs.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för smittspridning vid olika idrottsaktiviteter främst uppstår i samband med trängsel och folksamlingar vid sidan av, exempelvis i publiken eller olika evenemang. I dagsläget kommer inte några större matcher med publik att tillåtas, eftersom begränsningen med ett maxantal på 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortfarande gäller.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

Gymnasieskolorna kan öppna till hösten

Folkhälsomyndigheten har idag tagit beslut om att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att gymnasieskolorna kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med höstterminen 2020. Detta ger därmed gymnasieskolor och anordnare av utbildning för vuxna möjlighet att planera för höstterminen och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Det innebär däremot inte några förändringar för de gymnasielever som tar studenten snart.

Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller vårterminen ut men tas bort den 15 juni. Detta ger gymnasieskolor och anordnare av utbildning för vuxna möjlighet att planera för höstterminen och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter.

Här kan du läsa mer om beslutet att dra tillbaka rekommendationerna för distansundervisning

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 36 476, varav 11 911 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 29 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 27 maj klockan 16.00 

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 96 bekräftade covid-19-fall fram till midnatt mellan 24 och 25 maj, vilket motsvarar 15 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Här kan du läsa mer om antal personer med covid-19 per kommundel eller stadsdel

Restriktionerna för 70 år och äldre kvarstår

Folkhälsomyndigheten ändrar i nuläget inte åldersgränsen på 70 år för när äldre personer anses vara en särskild riskgrupp, restriktionerna kvarstår därmed tills vidare. Folkhälsomyndighetens baserar sitt beslut  på en studie där man ställt sjukdomsfall mot ålder, resultatet bekräftar att åldersgränsen fortfarande ligger ”ganska rätt”.

Samtidigt kommer nya råd till de äldre. De ska fortfarande undvika kontakt med andra, men risken för smittspridning utomhus är dock påtagligt lägre. Exempelvis tillåts sociala aktiviteter utomhus där det finns en möjlighet att hålla avstånd, till exempel att träffa barn och barnbarn samt utföra olika aktiviteter där man lätt kan håll avstånd mellan varandra.

Ett ovanligt studentfirande

Barn- och utbildningskontoret har sedan tidigare i samverkan på regional nivå samt lokal nivå med skolledningen på Rodengymnasiet och de fristående skolorna dragit slutsatsen att årets studentfirande inte går att genomföra på ett traditionsenligt sätt. Sedan dess har skolledningen på Rodengymnasiet gemensamt med elevrepresentanter från avgångsklasserna arbetat fram ett detaljerat program på hur ett alternativt firande med utspring kan gå till på kommunens gymnasieskola.

Studentveckan som äger rum den 8-11 juni, avslutas på fredagen med en digital avslutning den 12 juni. Anhöriga får inte delta i utspringet på skolans område, men kommer att ha möjlighet att se en film från klassernas utspring den 12 juni. Att arrangera ett alternativt studentfirande bygger på att alla respekterar aktuella regler om att hålla avstånd till varandra. På Rodengymnasiet är det i år drygt 370 avgångselever.

Här kan du läsa mer om studentveckan, schema för utspring samt vilka regler som gäller

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 35 088, varav 11 573 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 27 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 26 maj klockan 16.00 

Fortsatt stöd för Sveriges strategi under coronapandemin

I veckans mätning som utförs av Kantar Sifo på uppdrag av MSB märks mycket små förändringar. I en ny fråga fångas förändringar de senaste 1-2 veckorna. Resultatet visar på att ungefär en av tio följer rekommendationerna i lägre grad nu än de gjorde för 1-2 veckor sedan. Åtta av tio uppger att de följer rekommendationerna lika mycket idag som de gjorde för 1-2 veckor sedan. Men 6 procent säger att de är bättre på att följa rekommendationerna idag än för 1-2 veckor sedan. Stödet för avvägningen mellan landets folkhälsa och ekonomi är fortfarande stort, drygt sex av tio tycker att åtgärderna är väl avvägda, och sju av tio ser positivt på framtiden.

Undersökningen mäter också förtroende för myndigheter och institutioner, där Folkhälsomyndigheten tillsammans med sjukvården har haft mycket höga förtroendesiffror under hela mätperioden, medan förtroendet för äldreomsorgen ligger runt 20 procent. Målgruppen som får svara på frågorna dras slumpmässigt och är i åldern 18-79 år. Målet är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen startade 21 mars 2020 och den här rapporten sammanfattar resultaten från 21 mars till och med 17 maj (6 664 intervjuer).

Här kan du läsa mer om vilka frågor som ställs samt vilken metod som används

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 34 440, varav 11 271 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 26 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 25 maj klockan 16.00 

Folkhälsomyndighetens råd: Tillfälligt sex en risk

 Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina råd om sex i coronatider. Under sektionen med frågor och svar om viruset finns sedan i fredags en fråga om hur man ska tänka kring sexuella relationer. Myndigheten konstaterar att närhet främjar välbefinnandet och att sex inte är något hinder för symptomfria personer i fasta relationer, men att dejting och tillfälliga sexuella relationer med nya partner däremot utgör en risk för att bli smittad eller smitta andra.

Via folkhälsomyndighetens webbplats finner du fler frågor och svar

Första resultaten från pågående undersökning av antikroppar för covid-19-virus

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningar för att mäta och uppskatta hur många i samhället som har haft covid-19. Blodprover som samlas in från laboratorier i klinisk kemi och klinisk immunologi i nio regioner: Jämtland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro pågår under i åtta veckor under våren 2020. Totalt samlas 1 200 prover in varje vecka för analys av antikroppar. Antikroppar visar att immunförsvaret känner igen viruset SARS-CoV-2.

Analyserna för vecka 18 visar som väntat störst andel positiva antikroppstester i Stockholm. Totalt 7,3 procent av de insamlade blodproverna från personer i Stockholm var positiva i antikroppsundersökningen, vilket kan jämföras med totalt 4,2 procent i Skåne och 3,7 procent i Västra Götaland. Siffrorna speglar det läge som var i epidemin tidigare i april, eftersom det dröjer några veckor innan kroppens immunförsvar utvecklar antikroppar.

När det gäller åldersskillnader visar resultaten att det var vanligast med antikroppar mot covid-19 bland personer mellan 20 och 64 år. Totalt var 6,7 procent av proverna i denna grupp positiva, vilket kan jämföras med 4,7 procent i åldersgruppen 0–19 år och 2,7 procent i åldersgruppen 65–70 år.

Här kan du läsa mer om resultaten från Folkhälsomyndighetens undersökning av antikroppar för covid-19 virus

Nu kan all vårdpersonal i Region Stockholm och en stor del av omsorgspersonalen testas för covid-19 när de är sjukskrivna.

Från vecka 21 finns en lösning där medarbetare som är registrerade för provtagning och har bil, kan ta provet vid någon av de drive-in stationer som startats. I det fallet behövs inga bud som förmedlar provtagningskit, vilket förenklar processen. Samma kriterier för vilka som omfattas av erbjudandet gäller. Förutom att själva provtagningen sker vid en drive-in station är processen densamma som vid egenprovtagning i hemmet. Detta är ett komplement till den provtagning av prioriterad personal som sedan tidigare sker via hemtester av den sjukskrivne.

Här kan du läsa mer om Region Stockholms tester samt hur de går till

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 33 843, varav 11 0271 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 25 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 22 maj klockan 16.00 

Tillträde till Hallstavik utomhusbad regleras på plats

Den 23 maj öppnar Hallstavik utomhusbad och på grund av den rådande situationen med fortsatt risk för spridning av coronaviruset finns det inga garantier för att samtliga besökare släpps in samtidigt. Personal på plats kommer att jobba för att minska risken för smittspridning. Norrtälje kommun ber om alla besökares respekt för att detta arbete kan inkräkta på önskemålet att släppas in på badet.

Offentliga arrangemang fortsatt inställda

Som kommunen tidigare meddelat ställer kultur- och fritidskontoret in alla offentliga arrangemang som kommunen är med och arrangerar. Nu är tiden förlängd och omfattar planerade arrangemang till och med den 30 september 2020. Däremot finns det digitala lösningar för vissa arrangemang och det görs guidningar och visningar utomhus. Mitt Lov kommer i år delvis att genomföras digitalt.

Läs mer om vad som gäller för kultur- och fritidsaktiviteter

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 89 bekräftade covid-19-fall fram till midnatt mellan 17 och 18 maj, vilket motsvarar 14 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Här kan du läsa mer om antal personer med covid-19 per kommundel eller stadsdel

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 32 809, varav 11 020 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 22 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 20 maj klockan 16.00 

Det blir coronaanpassat studentfirande för kommunens studenter

På onsdagen kom kommunens barn- och utbildningskontor och skolledningen på Rodengymnasiet överens med elevrepresentanter om en lösning kring ett alternativt firande av studenten.Det firande som nu planeras innebär att den 8-12 juni blir en studentvecka då fyra avgångsklasser per dag mellan måndag och torsdag kommer att samlas klassvis utomhus vid skolan, där det kommer att finnas partytält och bord som gör det möjligt att hålla avstånd. Tilltugg och dryck kommer att serveras.

Veckan avslutas på fredagen den 12 juni med en digital studentceremoni. Studentfirandet kommer även att livestreamas för de som inte kan delta. Det gäller exempelvis elever i riskgrupper eller som har symptom och därför bör hålla sig hemma.

Läs mer om studentfirandet här

Ny vägledning om smittfrihet efter covid-19

Kunskapen om smittsamhet vid covid-19 är fortfarande begränsad, men flera studier talar för att den är störst i anslutning till insjuknandet och början av sjukdomsförloppet. Men hur länge man smittar efter en bekräftad covid-19 har varit oklart. Därför har Folkhälsomyndigheten tillsammans med en expertgrupp tagit fram en vägledning för hur smittfrihet kan bedömas. Vägledningen kommer att uppdateras allteftersom ny kunskap om SARS-CoV-2 tillkommer.

Här kan du läsa om kriterierna och vägledning för smittfrihet vid covid-19

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymtom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 89 bekräftade covid-19-fall fram till midnatt mellan 17 och 18 maj, vilket motsvarar 14 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Här kan du läsa mer om antal personer med covid-19 per kommundel eller stadsdel

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 30 799, varav 10 783 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 20 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 19 maj klockan 16.00 

Fira med avstånd och omtanke under kommande högtider

Varje år radar vårens högtider upp sig: ramadan med id al-fitr, valborgsmässoafton, första maj och Kristi himmelsfärd med flera. I år kan dessa högtider inte firas som vanligt.

För att minska smittspridningen och rädda liv är det viktigt att vi firar med avstånd och omtanke. Istället för att hyra lokaler, gå till moskén eller kyrkan, är uppmaningen att istället fira hemma med dina nära och kära.

Regeringen har med anledning av coronaviruset, covid-19 förbjudit folksamlingar över 50 personer. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att också undvika privata fester. Vidare avråds från onödiga resor, även inom landet. Socialstyrelsens riktmärke är att det är bäst att inte resa två timmar från sitt hem.

8 råd som hjälper dig att rädda liv

Genom att följa dessa råd kan du minska spridningen av det nya coronaviruset.

 1. Stanna hemma om du har symtom.
  2. Arbeta hemifrån om du kan.
  3. Besök inte äldre personer.
  4.Tvätta händerna ofta, med tvål.
  5. Håll avståndet till andra.
  6. Undvik folksamlingar och fester.
  7. Undvik alla onödiga resor.
  8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

Förskolor hittar kreativa lösningar i coronatider

För att minska smittspridning uppmanas vi alla att hålla två meters avstånd till varandra, vilket innebär en utmaning på förskolorna. Detta då barnen är i behov av närhet och stöd i aktiviteter, men det går att hitta kreativa lösningar. En åtgärd har varit att dela in barnen i mindre grupper och låta lek och undervisning ske utomhus.

Ett exempel är förskolan Körsbäret i Norrtälje stad där pedagogerna genom kreativa lösningar har hittat sätt att få barnen att tänka till kring avstånd och hygien. De har gjort alltifrån att sjunga när de tvättar händerna och att rita teckningar som visar på avstånd mellan varandra, till att göra så kallade coronabollar. Genom att involvera barnen skapar de tillsammans kreativa lösningar så att de lättare kan ta till sig myndigheternas riktlinjer.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 30 799, varav 10 668 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 19 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 18 maj klockan 16.00 

Fortsatt krislägesavtal för IVA-verksamheter

Det krislägesavtal som gäller för IVA-verksamheter inom Region Stockholm kommer att behöva fortsätta att gälla så länge krisläget kvarstår. Även om sjukvårdsbehovet har minskat något är det fortfarande på en mycket hög nivå. För intensivvården är det mer än dubbelt så många patienter som normalt. Det går inte att säga om sjukvårdsbehovet kommer att fortsätta att minska och inte heller i vilken takt. Alla patienter i behov av intensivvård måste kunna få vård även under sommaren.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete med att slutföra semesterplaneringen för att vårdens medarbetare ska få tid för vila och återhämtning under sommarmånaderna. Inom IVA-verksamheterna har medarbetarna arbetat i flera månader med många och långa pass under tuffa arbetsförhållanden. Medarbetarna måste nu få möjlighet till välförtjänt och fyra veckors lagstadgad semester under sommarperioden, vilket ger möjlighet till såväl vila som återhämtning. Samtidigt fortsätter ett intensivt arbete med att tillföra ytterligare personalresurser med både vikarier och medarbetare från de privata vårdgivarna.

Region Stockholm uppmanar alla att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att sjukvårdsbehovet ska minska ytterligare.

Kommunens badstränder har öppnat för säsongen

Från och med den 15 maj är kommunens badstränder öppna för säsongen. Eftersom det här inte är en vanlig vår har badplatserna försetts med tydliga informationsskyltar, som informerar om vikten av att hålla avstånd. Norrtälje kommun har 33 offentliga badplatser runt om i kommunen dit invånare och gäster är välkommen att bada och simma.

På badplatserna finns det offentliga toaletter som får extra tillsyn. Torrdassen utrustas även med våtservetter. WC-anläggningar kommer att ha tvål och vatten. Kommunen har även löpande städning av toaletterna via sin underentreprenör Green.

Lördagen den 23 maj öppnar även Hallstaviks utomhusbad. Här kommer kommunen att tillämpa begränsat antal besökare, för att minska smittspridningen. Personalen kommer också att ha koll på att det inte bli för många besökare samtidigt. Dock gäller även det egna ansvaret att följa myndigheternas råd.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 30 377, varav 10 549 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 18 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 15 maj klockan 16.00 

Regeringen justerar råden något för resor inom landet

Avrådan om icke-nödvändiga resor inom landet kvarstår men justeras något, nu tillåts resor som motsvarar 1-2 timmar med bil från hemorten. Detta meddelades under torsdagen av statsminister Stefan Löfven. Resorna måste genomföras med ”sunt förnuft och stor försiktighet, samt tillsammans med familj eller personer nära familjen som man umgås med dagligen. Det betyder inte att faran är över, understryker statsministern.

Sjukvård för de som bor på äldreboenden

Alla som är i behov av vård ska erbjudas likvärdig vård – oavsett ålder eller var personen bor i Region Stockholm. Med anledning av covid-19 har det diskuterats vilken sjukvård de som bor på äldreboenden bör få. De som bor på äldreboenden är sköra personer. Det är personer som på grund av ålder och/eller sjukdom inte klarar av att bo kvar i sitt tidigare hem utan har flyttat in i ett äldreboende. De riskerar ett mycket allvarligt sjukdomsförlopp om de drabbas av covid-19.

I samband med covid-19 epidemin har Region Stockholm därför stärkt möjligheten att flytta sjukvården från sjukhuset till patienten på äldreboendet. Detta  för att undvika att patienten ska behöva flyttas från hemmet på äldreboendet till geriatriska slutenvården eller ett akutsjukhus. Avancerad sjukvård i hemmet har nu fått ett utökat uppdrag för att förstärka och stödja basal hemsjukvård och läkarinsatser i äldreboenden. Husläkarmottagningarna ska också kunna öka kapaciteten i hemsjukvården.

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring sjukvård på äldreboenden

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 29 207, varav
10 311 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 15 maj 2020 klockan 14.00

Här kan du läsa mer om antal bekräftade fall i Sverige


Nulägesbild 14 maj klockan 16.00 

Förbjudet att åka på studentflak

Från och med 15 maj är det förbjudet att åka på studentflak. Det har Transportstyrelsen beslutat på begäran av Folkhälsomyndigheten. Att färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande är inte tillåtet, enligt Transportstyrelsens föreskrift.

Förbudet gäller till och med 31 december 2020.

Läs mer om Transportstyrelsens beslut på begäran av Folkhälsomyndigheten

Europeisk webbundersökning om covid-19 och narkotikaanvändning

Just nu pågår en europeisk webbundersökning om hur covid-19 och de restriktioner som införts, har påverkat användningsmönstren av narkotika, skador och tillgång till vårdinsatser.

Undersökningen utförs av EU:s narkotikabyrå EMCDDA och Folkhälsomyndigheten hjälper till med att sprida den svenska versionen av enkäten i Sverige. Enkäten syftar till att öka kunskapen om hur narkotikaanvändningen, tillgången till vård- och stödinsatser och om narkotikamarknaden kan ha ändrats i Europa under coronapandemin. Svaren kommer att bidra med viktig kunskap om konsekvenserna av covid-19 för till exempel vårdinsatser och narkotikarelaterade skador, som i sin tur kan bidra till bättre åtgärder framöver.

Här kan du läsa mer om den europeiska webbundersökningen

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 28 582, varav
10 188 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 14 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 13 maj klockan 16.00 

Ny mätning från MSB visar på ändrat beteende

Sifo undersöker på MSB:s uppdrag löpande bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Den senaste undersökningen visar nu att listan över vad människor är mest oroliga för är stabil och det finns en tendens till sjunkande oro över tid, men färre anger att de ändrat sina beteenden. Det visar den senaste undersökningen från Kantar Sifo. De orosmoment i undersökningen som toppar är att arbetslösheten ska öka samt att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem. Drygt  5 000 personer svarat på frågorna i enkäten.

Läs mer om mätningen och listan över vilka frågor som ställts här

Nytt stöd för att möta ökat behov av rehabilitering efter covid-19

Många som vårdats för covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att kunna komma tillbaka efter sjukdomen. Patienter som har vårdats för covid-19 kan vara kraftigt medtagna. Särskilt intensivvård kan bli både långvarig och tuff, speciellt för de som måste vårdas i respirator. Det finns risk att musklerna försvagas, även de som används för att andas, man blir undernärd och en del får även neurologiska och psykiska besvär.

Socialstyrelsen har, som en del i planeringen tagit fram ett verktyg där regioner och kommuner själva kan beräkna hur stort behovet av rehabilitering kan komma att bli. Det kan till exempel handla om att man inför mobila rehabteam.

Läs mer om rehabiliteringen efter covid-19 här

Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige

Resultaten från den första undersökningen av förekomsten av covid-19 på nationell nivå, med totalt 2 573 deltagare, är nu klara. De visar att uppskattningsvis 0,9 procent av befolkningen hade en pågående infektion med covid-19 när proverna samlades in under perioden 21–24 april.

Resultaten från de 679 deltagare i undersökningen som är hemmahörande i Stockholm visade att totalt 2,3 procent av befolkningen där hade en aktiv infektion med covid-19 under 21–24 april. Det är ungefär samma andel som vid en tidigare mätning som genomfördes i månadsskiftet mars–april. Resultaten från undersökningen kommer bland annat användas som underlag för de modelleringar av smittspridning som Folkhälsomyndigheten gör.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens nationella undersökning av covid-19 här

Intensivt arbete att säkerställa tillgång till läkemedel

Det rådande läget i Sverige och omvärlden har inneburit svårigheter med att få tillgång till vissa läkemedel. Bland annat finns brist på läkemedlet propofol som används i stora mängder till patienter som intensivvårdas för covid-19. Tack vare ett nära och intensivt samarbete mellan regionerna, läkemedelsföretag, distributörer, apoteksaktörer, myndigheter och regeringen har akuta bristsituationer kunnat hanteras. Under kommande vecka väntas leveranser av propofol komma till Sverige bland annat från den norska hälso- och sjukvården som kommer att fördelas mellan regionerna utifrån behov. De extra leveranserna från Norge väntas täcka omkring en veckas behov. Utöver detta, görs många insatser för att säkerställa tillgången på propofol inom intensivvården.

Här kan du läsa mer om arbetet med att säkra tillgång till läkemedel

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 27 909, varav
9 998 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 13 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 12 maj klockan 16.00 

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymptom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 80 bekräftade covid-19-fall fram till midnatt mellan 10 och 11 maj, vilket motsvarar 13 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där du bor.

Nya e-tjänster för orosanmälan och ansökan om personligt stöd vid våld i nära relation

I samband med utbrottet av covid-19 har socialkontoret skapat e-tjänster för att göra det enklare att anmäla sin oro för barn. Det finns även en e-tjänst för att ansöka om stöd om man är utsatt för någon form av våld av sin partner. Du kan även lämna anmälan om du är orolig över att en närstående till dig missbrukar.

Via den här länken hittar du de olika e-tjänsterna

Samtliga som flyttar in på SÄBO provtas för covid-19

Efter önskemål om provtagning för covid-19 för personer som flyttar in på SÄBO har Region Stockholms särskilda sjukvårdsledning tagit beslut om att samtliga personer som flyttar in på ett SÄBO ska provtas för covid-19.

Samtliga patienter som inte testats positivt för covid-19 och som skrivs ut från slutenvården till ett SÄBO provtas inför utskrivningen. Provet tas helst dagen före utskrivningen och senast samma dag som patienten lämnar slutenvården. Svar på provet behöver inte inväntas och ska inte fördröja utskrivningen. Om svaret inte anlänt när patienten lämnar slutenvården, ska ansvarig läkare inom SÄBO-läkarorganisationen bevaka provsvaret.

Läs mer om beslutet av provtagning innan flytt till SÄBO här

Krisberedskapsveckan 2020

Krisberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj som genomförs 11-17 maj, har i år anpassats till den pågående coronapandemin. MSB tar därför en ledande roll i genomförandet av Krisberedskapsveckan och ser till att budskapen når ut. MSB har i år valt inriktningen och budskapet – När det behövs som mest hjälps vi åt som bäst.

Här kan du läsa mer om vad som sker under krisberedskapsveckan

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 27 272, varav
9 829 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 12 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 11 maj klockan 16.00 

Klartecken för successiv uppstart av screening

Som en följd av covid-19-pandemin beslutade Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) den 18 mars 2020 att tillfälligt pausa screening för bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer samt för bråck på stora kroppspulsådern i magen. Skälet var bland annat risken för smittspridning.

Inom RSSL görs löpande en analys av vilken vård som kan återgå, efter att ha fått stå tillbaka under den akuta fasen av pandemin. Den samlade bedömningen är att det nu är möjligt för Region Stockholm att successivt starta screeningprogrammet igen. Därför kommer invånare i Region Stockholm återigen att börja kallas till en undersökning.

Här kan du läsa mer om vilka cancerdiagnoser som omfattas

Planerad vård skjuts upp till efter sommaren

Behovet av vård för covid-19 bedöms vara fortsatt stort under sommarperioden. Därför har Region Stockholm beslutat att planerad vård som kan vänta utan allvarliga medicinska konsekvenser fortsatt skjuts upp till och med den 31 augusti. Även sjukvårdspersonal från privata vårdgivare som lånats ut förlängs under sommarperioden.

Under covid-19 pandemin har vårdgivare inom Region Stockholm behövt hantera en helt ny vårdsituation. Hälso- och sjukvården har ställts om mer under de senaste två månaderna än under de senaste tio åren. För att kunna ge god akut och nödvändig sjukvård till de som är i behov av det har Region Stockholm behövt ställa om vården vilket påverkar både vårdutbud och vårdformer.

Här kan du läsa mer om sommarplanering av vård

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 26 670, varav
9 607 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 11 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 10 maj klockan 16.00 

Grundläggande hygienrutiner är viktigast för att skydda äldre inom omsorgen

Covid-19-viruset är nytt, men det finns sedan tidigare god och välgrundad kunskap om hur dropp- och kontaktsmitta ska förebyggas generellt inom vård och omsorg. Det innebär att varje verksamhet ska följa de basala hygienrutiner som Socialstyrelsen tagit fram, I rutinerna står det klart att personal behöver både kunskap och materiel för att inte riskera att sprida smitta.

Folkhälsomyndigheten har nu granskat det vetenskapliga kunskapsläget när det gäller frågan om munskydd och visir kan stoppa smitta från personal som har covid-19-viruset men ännu inte har några tydliga symtom. Det är en viktig faktor då olika moment ofta utföras med fysisk närhet mellan personalen och personen som tas omhand. Folkhälsomyndighetens genomgång är ännu inte helt sammanställd, utan kommer att publiceras inom de närmaste dagarna.

Här kan du läsa mer om folkhälsomyndighetens granskning

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 26 322, varav
9 536 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 10 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 9 maj klockan 16.00 

Grundläggande hygienrutiner är viktigast för att skydda äldre inom omsorgen

Covid-19-viruset är nytt, men det finns sedan tidigare god och välgrundad kunskap om hur dropp- och kontaktsmitta ska förebyggas generellt inom vård och omsorg. Det innebär att varje verksamhet ska följa de basala hygienrutiner som Socialstyrelsen tagit fram, I rutinerna står det klart att personal behöver både kunskap och materiel för att inte riskera att sprida smitta.

Folkhälsomyndigheten har nu granskat det vetenskapliga kunskapsläget när det gäller frågan om munskydd och visir kan stoppa smitta från personal som har covid-19-viruset men ännu inte har några tydliga symtom. Det är en viktig faktor då olika moment ofta utföras med fysisk närhet mellan personalen och personen som tas omhand. Folkhälsomyndighetens genomgång är ännu inte helt sammanställd, utan kommer att publiceras inom de närmaste dagarna.

Här kan du läsa mer om folkhälsomyndighetens granskning

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 25 921, varav
9 461 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 8 maj klockan 16.00 

Grundläggande hygienrutiner är viktigast för att skydda äldre inom omsorgen

Covid-19-viruset är nytt, men det finns sedan tidigare god och välgrundad kunskap om hur dropp- och kontaktsmitta ska förebyggas generellt inom vård och omsorg. Det innebär att varje verksamhet ska följa de basala hygienrutiner som Socialstyrelsen tagit fram, I rutinerna står det klart att personal behöver både kunskap och materiel för att inte riskera att sprida smitta.

Folkhälsomyndigheten har nu granskat det vetenskapliga kunskapsläget när det gäller frågan om munskydd och visir kan stoppa smitta från personal som har covid-19-viruset men ännu inte har några tydliga symtom. Det är en viktig faktor då olika moment ofta utföras med fysisk närhet mellan personalen och personen som tas omhand. Folkhälsomyndighetens genomgång är ännu inte helt sammanställd, utan kommer att publiceras inom de närmaste dagarna.

Här kan du läsa mer om folkhälsomyndighetens granskning

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 25 265, varav
9 227 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 8 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 7 maj klockan 16.00 

Ny statistik om smittade och avlidna i covid-19 bland äldre

Socialstyrelsen har nu börjat ta fram statistik om smittade och avlidna i covid-19 som är 70 år och äldre. Statistiken visar att av de som är 70 år och äldre och som avlidit av covid-19, bodde cirka hälften på särskilt boende, och en fjärdedel av målgruppen hade hemtjänst.

Siffrorna visar att av totalt 19 430 bekräftat smittade med covid-19 i Sverige den 28 april var knappt 40 procent 70 år och äldre. Ser man till antalet avlidna baserat på inkomna dödsorsaksintyg fram till den 28 april var 90 procent 70 år och äldre, vilket motsvarade 1 877 personer. Statistiken kommer att publiceras på myndighetens webbplats onsdagar och fredagar.

Läs mer om Socialstyrelsens nya statistik för smittade och avlidna i covid-19 här 

Norrtäljemodellen säkrar skyddsutrustning till vård och omsorg

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som ansvarar för att det finns en sammanhållen vård och omsorg I Norrtälje kommun, har under coronapandemin tagit initiativ till en förstärkt samverkan mellan alla vård- och omsorgsutförare i Norrtälje.

Tiohundra AB har därför fått i uppdrag av KSON att upprätta en central operativ lagerfunktion för Norrtälje sjukhus samt för övriga sjukvårds- och omsorgsverksamheter i kommunen. Tillsammans med Norrtälje kommun planerar vi för bland annat logistiken kring transporten av skyddsmaterial till utförarna. Tack vare detta är tillgången av nödvändig skyddsutrustning i nuläget säkrad.

Här kan du läsa mer om Norrtäljemodellens  arbetet med skyddsutrustning

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 24 623, varav
9 027 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 7 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 6 maj klockan 16.00 

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägssymptom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 74 covid-19-fall fram till midnatt mellan 3 och 4 maj, vilket motsvarar 12 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstår från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor.

Här kan du läsa mer om antal per kommun eller stadsdel

Vård- och omsorgspersonal skriver historia

Just nu pågår en insamling av berättelser från vård- och omsorgspersonal kallad #icoronatider,
på initiativ av Stockholms läns museum och Stockholms stadsmuseum.

Syftet är att samla in vittnesmål från människor som arbetar mitt i den pågående krissituationen med covid-19. Berättelserna ska bevaras som ett tidsdokument till eftervärlden. Materialet ska bevaras för framtida generationer och kan komma att användas i utställningar, publikationer och till forskning.

Hjälp gärna till att sprida länken så att vi kan samla in så många berättelser som möjligt!

Länk till Stockholms läns museums frågeformulär

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 23 918, varav
8 836 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 6 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 5 maj klockan 16.00 

Aktuellt kunskapsläge om immunitet och antikroppssvar för covid-19

Folkhälsomyndigheten har publicerat ett kunskapsunderlag som sammanfattar det aktuella kunskapsläget om antikroppssvar och immunitet för sjukdomen covid-19.

Trots att kunskapsläget inte är fullständigt klart är det angeläget att tidigt sammanställa den kunskap som finns om sjukdomen när det gäller immunitet och serologi – det vill säga antikroppar i blodet. Antikroppar visar att immunförsvaret känner igen covid-19-viruset.

Det har nu gått drygt fyra månader sedan de första fallen av covid-19 rapporterades från Kina. Under dessa fyra månader har en enorm kunskapsutveckling om sjukdomen skett.

Syftet med kunskapsunderlaget är att ge ett stöd för beslut om hur pandemin fortsatt ska hanteras avseende påvisning av antikroppar och immunitet. Publikationen visar också de kunskapsluckor som fortsatt behöver utredas närmare. Den som har haft covid-19 och som exponeras för viruset igen har skydd mot att insjukna, helt eller delvis. Skyddet tros minska gradvis under första året, och på längre sikt varierar det sannolikt mellan olika individer.

Läs mer om kunskapssammanställningen här

Viktigt att förebygga och stoppa smitta på särskilda boenden för äldre

Personer över 70 år löper störst risk att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Därför är det av största vikt att smittspridning inom äldreomsorgen förebyggs och stoppas. Folkhälsomyndigheten har därför tagit initiativ till att samordna projekt som rör smittspridning av covid-19 inom äldreomsorgen.

Folkhälsomyndighetens roll är att stötta med kunskap och expertis. Andra myndigheter bär också viktiga delar, som Socialstyrelsen som ansvarar för föreskrifter om basal hygien och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsyn.

Läs mer om projektet här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 22 721, varav
8 536 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 5 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 4 maj klockan 16.00 

Möjligt söka extra pengar till kultur och idrott

Kultur- och idrottsutövare har drabbats hårt av den pågående coronapandemin, och därför har regering och riksdag beslutat om ett extra stöd på en miljard kronor.

Stödet som man ansöker om ska gå till verksamheter som förlorat intäkter till följd av situationen med coronaviruset. Det finns tre olika typer av stöd, till enskilda kulturskapare och konstnärer, stöd till filmverksamhet samt stöd till övrig kulturverksamhet.

Här kan du läsa mer om stödet samt hur du ansöker

Kunskaper från enkät ska minska smittspridning på äldreboenden

Verksamhetsansvariga på 227 äldreboenden har svarat på enkäten samt beskrivit de åtgärder de vidtagit. De har också delat med sig av de brister de ser och vill förbättra. Kunskaperna ska nu användas som ett underlag för att ta fram ännu mer effektiva åtgärder.

Verksamhetsansvariga på 227 äldreboenden har svarat på enkäten samt beskrivit de åtgärder de vidtagit för att minska smittspridningen. De har också delat med sig av de brister de ser och vad de vill förbättra. Kartläggningen ska nu användas som ett underlag för att ta fram ännu mer effektiva åtgärder för att skydda de äldre.

En utmaning som många äldreboenden pekar på är svårigheten att skapa säkra avstånd mellan de boende, vilket gäller både äldreboenden med och utan smittade. I enkäten ställdes också frågan om tillgång till skyddsutrustning och av svaren framgår att det fanns tillgång till skyddsutrustning vid nästan samtliga äldreboenden vid tidpunkten för enkätsvaret.

På frågan om medarbetare har arbetat trots luftvägssymptom och/eller feber visar svaren att det förekommit oftare vid de äldreboenden som hade konstaterad smitta. I sammanställningen av enkäten finns också en beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att undvika att få in smittan i fler boenden samt att begränsa smittspridningen på äldreboenden.

Här kan du läsa mer om resultatet från enkäten

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 22 721, varav
8 536 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 4 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 3 maj klockan 16.00 

Så kan du som vuxen hjälpa till under helgen

Valborg och Första maj är en riskhelg i kommunen då många ungdomar vistas på stan och flera provar alkohol för första gången. Därför kommer kommunens fältarbetare att samarbeta med fritidsledarna för att stärka upp arbetet ute på stan. Fältarbetarna och fritidsledarna kommer också att samarbeta med ordningsvakter och polisen.

Här kan även du som vuxen hjälpa till. Under långhelgen är det ett bra tillfälle för både föräldrar och andra vuxna att vara ute på stan och träffa ungdomarna.

Ta en promenad med eller utan ungdomar, promenera med andra tonårsföräldrar i Norrtälje. Vill du komma i kontakt med personal som jobbar under helgen,  ring fältsamordnarna på
tel: 076-6996053.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 22 317, varav 8 405 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 3 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 2 maj klockan 16.00 

Så kan du som vuxen hjälpa till under helgen

Valborg och Första maj är en riskhelg i kommunen då många ungdomar vistas på stan och flera provar alkohol för första gången. Därför kommer kommunens fältarbetare att samarbeta med fritidsledarna för att stärka upp arbetet ute på stan. Fältarbetarna och fritidsledarna kommer också att samarbeta med ordningsvakter och polisen.

Här kan även du som vuxen hjälpa till. Under långhelgen är det ett bra tillfälle för både föräldrar och andra vuxna att vara ute på stan och träffa ungdomarna.

Ta en promenad med eller utan ungdomar, promenera med andra tonårsföräldrar i Norrtälje. Vill du komma i kontakt med personal som jobbar under helgen,  ring fältsamordnarna på
tel: 076-6996053.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra

Studenten i Norrtälje kommun 2020

Alla gymnasieskolor i Norrtälje kommun har med anledning av covid-19 gemensamt beslutat att ställa in det traditionella studentfirandet med utspring, flak med korteger och middagar i gymnasieskolans regi. På de olika gymnasieskolorna kommer det endast bli betygsutdelning i mindre elevgrupper på olika tider.

Det är sedan tidigare klart att det inte blir något traditionellt firande i juni vare sig i Stockholms län eller i Uppsala. Orsaken är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om social distansering. Beslutet att stoppa utspring, även i mindre grupper, är grundat på en bedömning att det skulle innebära en förhöjd smittorisk eftersom det kan bildas större folksamlingar utanför skolorna eller efteråt ute i kommunen. Det olika gymnasieskolornas skolchefer och rektorer säkerställer och arbetar nu för att samverka med de berörda avgångsklasserna om en eventuell senareläggning av studentfirandet.

Läs mer om årets studentfirande här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 22 082, varav 8 334 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 1 maj klockan 16.00 

Så kan du som vuxen hjälpa till under helgen

Valborg och Första maj är en riskhelg i kommunen då många ungdomar vistas på stan och flera provar alkohol för första gången. Därför kommer kommunens fältarbetare att samarbeta med fritidsledarna för att stärka upp arbetet ute på stan. Fältarbetarna och fritidsledarna kommer också att samarbeta med ordningsvakter och polisen.

Här kan även du som vuxen hjälpa till. Under långhelgen är det ett bra tillfälle för både föräldrar och andra vuxna att vara ute på stan och träffa ungdomarna.

Ta en promenad med eller utan ungdomar, promenera med andra tonårsföräldrar i Norrtälje. Vill du komma i kontakt med personal som jobbar under helgen,  ring fältsamordnarna på
tel: 076-6996053.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra

Studenten i Norrtälje kommun 2020

Alla gymnasieskolor i Norrtälje kommun har med anledning av covid-19 gemensamt beslutat att ställa in det traditionella studentfirandet med utspring, flak med korteger och middagar i gymnasieskolans regi. På de olika gymnasieskolorna kommer det endast bli betygsutdelning i mindre elevgrupper på olika tider.

Det är sedan tidigare klart att det inte blir något traditionellt firande i juni vare sig i Stockholms län eller i Uppsala. Orsaken är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om social distansering. Beslutet att stoppa utspring, även i mindre grupper, är grundat på en bedömning att det skulle innebära en förhöjd smittorisk eftersom det kan bildas större folksamlingar utanför skolorna eller efteråt ute i kommunen. Det olika gymnasieskolornas skolchefer och rektorer säkerställer och arbetar nu för att samverka med de berörda avgångsklasserna om en eventuell senareläggning av studentfirandet.

Läs mer om årets studentfirande här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 21 520, varav 8 205 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 1 maj 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 30 april klockan 16.00 

Så kan du som vuxen hjälpa till under helgen

Valborg och Första maj är en riskhelg i kommunen då många ungdomar vistas på stan och flera provar alkohol för första gången. Därför kommer kommunens fältarbetare att samarbeta med fritidsledarna för att stärka upp arbetet ute på stan. Fältarbetarna och fritidsledarna kommer också att samarbeta med ordningsvakter och polisen.

Här kan även du som vuxen hjälpa till. Under långhelgen är det ett bra tillfälle för både föräldrar och andra vuxna att vara ute på stan och träffa ungdomarna.

Ta en promenad med eller utan ungdomar, promenera med andra tonårsföräldrar i Norrtälje. Vill du komma i kontakt med personal som jobbar under helgen,  ring fältsamordnarna på
tel: 076-6996053.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra

Studenten i Norrtälje kommun 2020

Alla gymnasieskolor i Norrtälje kommun har med anledning av covid-19 gemensamt beslutat att ställa in det traditionella studentfirandet med utspring, flak med korteger och middagar i gymnasieskolans regi. På de olika gymnasieskolorna kommer det endast bli betygsutdelning i mindre elevgrupper på olika tider.

Det är sedan tidigare klart att det inte blir något traditionellt firande i juni vare sig i Stockholms län eller i Uppsala. Orsaken är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om social distansering. Beslutet att stoppa utspring, även i mindre grupper, är grundat på en bedömning att det skulle innebära en förhöjd smittorisk eftersom det kan bildas större folksamlingar utanför skolorna eller efteråt ute i kommunen. Det olika gymnasieskolornas skolchefer och rektorer säkerställer och arbetar nu för att samverka med de berörda avgångsklasserna om en eventuell senareläggning av studentfirandet.

Läs mer om årets studentfirande här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 21092, varav 8033 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 30 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 29 april klockan 16.00 

Sommarlovsaktiviteten Kulturkollo flyttas fram

Norrtälje kommun flyttar den populära sommarlovsaktiviteten Kulturkollo från sommarlovet till höstlovet, med anledning av det nya coronaviruset,covid-19. Dessutom ställer kultur- och fritidskontoret in alla offentliga arrangemang som kommunen är med och arrangerar.
Detta gäller till och med den 31 maj 2020.

Gravida med riskfaktorer rekommenderas att vara extra försiktiga

Kunskapen om graviditet och covid-19 är fortfarande under utveckling. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att gravida som har riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och fetma att rådgöra med sin barnmorska eller läkare samt begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Gravida kvinnor generellt verkar inte ha högre risk än andra att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Både WHO och Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa frågan om graviditet och covid-19 noggrant.

Här kan du läsa mer om rekommendationen för gravida

Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägsymptom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 64 covid-19-fall till och den 21 april, vilket motsvarar 10 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstår från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor.

Ny undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten genomför nu en andra nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. En likadan nationell undersökning pågår för närvarande, resultat från den väntas vara klara nästa vecka. Det är samma deltagare i den pågående undersökningen som tillfrågas om deltagande även i den kommande.

Analysen av proverna visar om det finns en pågående infektion, men inte om personen har haft covid-19 tidigare. Undersökningen görs bland cirka 4 000 personer som är slumpvis utvalda från en deltagarpanel. Resultaten väntas vara klara i början av juni.

Här kan du läsa mer om undersökningen 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 20302, varav 7835 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 29 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 28 april klockan 16.00 

Självprovtagning för covid-19 för medarbetare

Chefer inom prioriterade verksamheter inom vård och omsorg kan nu erbjuda medarbetare som är sjuka med hosta, snuva eller feber självprovtagning för covid-19. Är provresultatet negativt kan medarbetaren återvända till arbetsplatsen så snart hen är symtomfri. Det finns i dagsläget kapacitet för 300 provtagningar per dygn.

Läs mer om vilka verksamheter som omfattas på vårdgivarguiden 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 19621, varav 7 622 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 28 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 27 april klockan 16.00 

Självprovtagning för covid-19 för medarbetare

Chefer inom prioriterade verksamheter inom vård och omsorg kan nu erbjuda medarbetare som är sjuka med hosta, snuva eller feber självprovtagning för covid-19. Är provresultatet negativt kan medarbetaren återvända till arbetsplatsen så snart hen är symtomfri. Det finns i dagsläget kapacitet för 300 provtagningar per dygn.

Läs mer om vilka verksamheter som omfattas på vårdgivarguiden 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 19621, varav 7 622 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 28 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 27 april klockan 16.00 

Annorlunda valborg under pandemin

I år måste vi alla hjälpas åt att bromsa spridningen av covid-19. Det innebär att valborgsfirandet måste se annorlunda ut. Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Den som känner sig minsta förkyld ska hålla sig undan andra helt och hållet. 

Samma begränsningar för antalet personer som samlas gäller även för andra högtider under våren, som ramadan med eid al-fitr. Moskéerna har tagit sitt ansvar och håller stängt av smittskyddsskäl, precis som kyrkorna gjorde under påsken och synagogorna under pesach.

Här kan du läsa mer om vad som gäller under Valborg

Håll avståndet både inomhus och utomhus

Under helgen som passerat tog smittskyddsläkaren i Region Stockholm beslut om att stänga verksamheter som trots tidigare påpekanden inte följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

På uteserveringar gäller samma regler som inomhus, och även gästerna måste bidra till att reglerna efterlevs. Att undvika trängsel är något som alla måste tänka på i olika situationer, till exempel när vi handlar mat och i kollektivtrafiken.

Läs mer om smittskyddsläkarens beslut här 

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 18 926, varav 7 378 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 27 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 26 april klockan 16.00 

Fikaring – nytt initiativ för ökad gemenskap

För att upprätthålla sociala kontakter under pågående coronapandemi har vi börjat med fikaring inom kommunens träffpunkter för äldre.

Läs mer om aktiviteten fikaring

Extra viktigt hålla avståndet

Det är helg, många har fått lön – och våren är här. Det kan skapa en känsla av att faran är över, men så är det inte. Nu är det extra viktigt att ta eget ansvar, att göra allt man själv kan för att fortsätta minska risken för att coronaviruset ska spridas. 

När du rör dig bland andra människor, oavsett om det är inomhus eller utomhus, är det extra viktigt att du själv tar eget ansvar för att hålla ett avstånd till andra på minst två meter. Därmed skyddar du dig själv och andra, och på samma gång bidrar du till att butiker, restauranger och serveringar kan upprätthålla gällande riktlinjer. Hjälp även till genom att påminna andra om att ta samma ansvar.

Läs mer här: Ta ansvar – håll avstånd

Hjälp till att sprida de viktiga åtta punkterna, för din egen, dina nära och käras – och framförallt för riskgruppernas skull:

 1. Stanna hemma om du har symtom
 2. Arbeta hemifrån om du kan
 3. Besök inte äldre personer
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål
 5. Håll avståndet till andra
 6. Undvik folksamlingar och fester
 7. Undvik alla onödiga resor
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker

 

Tack för att du är med och bidrar!

Samlade nummer till hjälp och stöd

Behöver du stöd i din nuvarande situation? Norrtälje kommun har samlat alla viktiga nummer på ett ställe och här hittar du alla vägar till hjälp, oavsett vilken typ av hjälp du behöver. Känner du oro för din ekonomi? Känner du dig ensam och vill prata med en medmänniska? Klicka här för alla kontaktuppgifter som kan ge stöd till just dig.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 18 640, varav 7 290 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 26 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 25 april klockan 16.00 

Extra viktigt hålla avståndet

Det är helg, många har fått lön – och våren är här. Det kan skapa en känsla av att faran är över, men så är det inte. Nu är det extra viktigt att ta eget ansvar, att göra allt man själv kan för att fortsätta minska risken för att coronaviruset ska spridas. Vården är hårt belastad, och genom att följa myndigheternas råd kan du bidra till att inte situationen blir värre.

När du rör dig bland andra människor, oavsett om det är inomhus eller utomhus, är det extra viktigt att du själv tar eget ansvar för att hålla ett avstånd till andra på minst två meter. Därmed skyddar du dig själv och andra, och på samma gång bidrar du till att butiker, restauranger och serveringar kan upprätthålla gällande riktlinjer. Hjälp även till genom att påminna andra om att ta samma ansvar.

Hjälp till att sprida de viktiga åtta punkterna, för din egen, dina nära och käras – och framförallt för riskgruppernas skull:

 1. Stanna hemma om du har symtom
 2. Arbeta hemifrån om du kan
 3. Besök inte äldre personer
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål
 5. Håll avståndet till andra
 6. Undvik folksamlingar och fester
 7. Undvik alla onödiga resor
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker

 

Tack för att du är med och bidrar!

Samlade nummer till hjälp och stöd

Behöver du stöd i din nuvarande situation? Norrtälje kommun har samlat alla viktiga nummer på ett ställe och här hittar du alla vägar till hjälp, oavsett vilken typ av hjälp du behöver. Känner du oro för din ekonomi? Känner du dig ensam och vill prata med en medmänniska? Klicka här för alla kontaktuppgifter som kan ge stöd till just dig.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 18 177, varav 7 148 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 25 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 24 april klockan 16.00 

Extra viktigt hålla avståndet

Det är helg, många har fått lön – och våren är här. Det kan skapa en känsla av att faran är över, men så är det inte. Nu är det extra viktigt att ta eget ansvar, att göra allt man själv kan för att fortsätta minska risken för att coronaviruset ska spridas. Vården är hårt belastad, och genom att följa myndigheternas råd kan du bidra till att inte situationen blir värre.

När du rör dig bland andra människor, oavsett om det är inomhus eller utomhus, är det extra viktigt att du själv tar eget ansvar för att hålla ett avstånd till andra på minst två meter. Därmed skyddar du dig själv och andra, och på samma gång bidrar du till att butiker, restauranger och serveringar kan upprätthålla gällande riktlinjer. Hjälp även till genom att påminna andra om att ta samma ansvar.

Hjälp till att sprida de viktiga åtta punkterna, för din egen, dina nära och käras – och framförallt för riskgruppernas skull:

 1. Stanna hemma om du har symtom
 2. Arbeta hemifrån om du kan
 3. Besök inte äldre personer
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål
 5. Håll avståndet till andra
 6. Undvik folksamlingar och fester
 7. Undvik alla onödiga resor
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker

 

Tack för att du är med och bidrar!

 

Samlade nummer till hjälp och stöd

Behöver du stöd i din nuvarande situation? Norrtälje kommun har samlat alla viktiga nummer på ett ställe och här hittar du alla vägar till hjälp, oavsett vilken typ av hjälp du behöver. Känner du oro för din ekonomi? Känner du dig ensam och vill prata med en medmänniska? Klicka här för alla kontaktuppgifter som kan ge stöd till just dig.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 17567, varav 6967 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 24 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 23 april klockan 16.00 

Så följer Norrtäljeborna de åtta råden

En ny undersökning visar att Norrtäljeborna i mycket hög grad följer de åtta råd som myndigheterna tagit fram för att minska smittspridningen av coronaviruset. Det gäller speciellt råden att stanna hemma vid symptom, att undvika att besöka äldre och att undvika onödiga resor. Att undvika folksamlingar och köer samt att hålla avstånd till andra är de två råden där lägst andel följer dem i mycket hög grad, men det är få som inte alls följer dem. Läs mer här.

Bra gensvar på Norrtälje hjälper

Norrtälje kommuns satsning på ”Norrtälje hjälper” har fått ett positivt gensvar. Frivilliga som vill hjälpa till samt hjälpbehövande fortsätter att höra av sig. Behöver du hjälp under den rådande coronasituationen kan du anmäla dig via hemsidan www.norrtäljehjälper.se eller via kommunens kontaktcenter på 0176-71000.

Samlade nummer till hjälp och stöd

Behöver du stöd i din nuvarande situation? Norrtälje kommun har samlat alla viktiga nummer på ett ställe och här hittar du alla vägar till hjälp, oavsett vilken typ av hjälp du behöver. Känner du oro för din ekonomi? Känner du dig ensam och vill prata med en medmänniska? Klicka här för alla kontaktuppgifter som kan ge stöd till just dig.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 16755, varav 6681 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 23 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 22 april klockan 16.00 

Träna bra och träna säkert med kommunens rörelsepepp

Norrtälje kommun och RF-SISU Uppland har tillsammans skapat ett dagligt rörelsepeppande träningspass med tips om hur invånare på ett bra sätt håller kropp och knopp igång, samtidigt som de håller lägsta möjliga risk för spridning av coronaviruset.

Programmet och riktar sig generellt till vuxna, men fungerar mycket bra också för barnfamiljer och för äldre som på grund av coronaviruset inte kan delta i kommunens hälsosatsning Aktiv Senior. Övningarna är tänkta att ge en god daglig motion, oavsett ålder och förutsättningar, med god fysisk marginal enligt de avstånd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar gällande social kontakt.

Här kan du läsa mer om  kommunens rörelseapp

Politiska möten på distans i Norrtälje kommun

Gruppledarna i kommunfullmäktige har skrivit under en gemensam överenskommelse om distansdeltagande och minskad närvaro under fullmäktige och nämnder. Överenskommelsen innebär att mötesnärvaron på plats ska vara så liten som möjligt och ändå beslutsför, det vill säga, 31 tjänstgörande ledamöter på fullmäktige och nio tjänstgörande på nämnder. Vilka ledamöter som närvarar bestäms inom partierna.

Först ut är bygg- och miljönämnden och kultur- och fritidsnämnden i morgon, torsdag. Guider och instruktioner finns utlagda på webben för de förtroendevalda och de informeras även via e-post. Distansmöten i Norrtälje kommun kommer att ske genom en kombination av videosamtal genom Microsoft Teams och kommunfullmäktiges mötessystem Plenum.norrtalje.se.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 16004, varav 6401 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 22 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 21 april klockan 16.00 

Så hjälper vi varandra i utsatta tider

Under den pågående coronakrisen har antalet anmälningar till socialtjänsten i Norrtälje kommun om oro för att barn far illa minskat. Det är ett klassiskt mönster som känns igen under liknande kriser, att orosanmälningar går ned under den akuta fasen, och ökar sedan igen när faran lagt sig.

Därför är viktigt att vi alla fortsätter att lyfta blicken och hjälpas åt så att vi tillsammans kan fånga upp behov av stöd och hjälp. Via länken nedan finns tips på hur du kan bidra.

Läs mer om hur du kan hjälpa till här

Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägsymptom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 54 covid-19-fall till och den 21 april, vilket motsvarar 9 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstår från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor.

Här kan du läsa mer om veckans rapport från Smittskydd Stockholm

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 15322, varav 6189 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 21 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 20 april klockan 16.00

Rapport från undersökning av förekomsten av covid-19 i region Stockholm

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Försvarsmakten genomfört en undersökning av förekomsten av covid-19 i region Stockholm. Resultaten från undersökningen är nu sammanställda. Folkhälsomyndighetens slutsats är att det är mycket viktigt att stanna hemma också vid mycket milda symtom på sjukdom.

Undersökningen omfattade 738 inbjudna deltagare i åldrarna 2 till 86 år som utförde egenprovtagning i hemmet samt återgav eventuella symtom via en enkät. Symtomen kunde vara mycket lindriga. En liknande undersökning bland deltagare i hela Sverige kommer att genomföras där prover insamlas mellan 21–24 april 2020. Den undersökningen omfattar betydligt fler deltagare vilket ger ökad möjlighet att statistisk säkerställa skillnader i symtom mellan positiva och negativa individer.

Läs mer om resultaten från undersökningen här

Fortsatt mycket hög anslutning till barnvaccinationsprogrammet

Den 20 april inleds WHO:s vaccinationsvecka. Det saknas ännu vaccin mot covid-19, men i Sverige fortsätter det allmänna barnvaccinationsprogrammet att ge ett gott skydd mot spridning av andra smittsamma sjukdomar.

Barn och ungdomar kan vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet även under den pågående pandemin med covid-19, men vaccinationen skjuts upp om barnet skulle ha symtom på sjukdom.

Lär mer om vaccinprogrammet här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 14 385, varav 5 826 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 20 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 19 april klockan 16.00

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 14 385, varav 5 826 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 19 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 18 april klockan 16.00

Nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19

Folkhälsomyndigheten presenterar nu den första versionen av nationella strategin för utökad provtagning för covid-19 i Sverige. Uppdraget som kommer från regeringen innebär att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19.

Provtagning och diagnostik gäller i första hand för personer i sjukvård, äldreomsorg och institutionsboende, i andra hand för sjukvårds- och omsorgspersonal och i ett tredje steg även för personer verksamma inom övriga samhällsviktiga funktioner.

För att nå målbilden behöver analyskapaciteten för covid-19 i ett första steg ökas till totalt 150 000 prov per vecka, bedömer Folkhälsomyndigheten. I nuläget finns en nationell kapacitet för diagnostik på cirka 50 000 prov i veckan.

Läs mer om strategin för provtagning av covid-19 här.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 13 822, varav 5 651 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 18 april 2020 klockan 14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 17 april kl. 16

Ändring av de allmänna råden om matcher och tävlingar för barn och unga

Efter dialog med Riksidrottsförbundet och olika idrottsförbund har Folkhälsomyndigheten ändrat de allmänna råden och tydliggjort att matchspel inom barn- och ungdomsidrotten kan genomföras förutsatt att:

 • alla som deltar i aktiviteterna är symtomfria
 • det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • ingen trängsel uppstår

Arrangören ska säkerställa att förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer följs. Detta gäller både inomhus och utomhus. Med barn- och ungdomsidrott avses idrott för barn och ungdomar födda 2002 eller senare

Läs mer om de ändrade allmänna råden här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 13216, varav 5387 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 17 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 16 april kl. 16

Extra vårdplatser klara att tas i bruk vid behov

Antalet patienter på Norrtälje sjukhus med bekräftad och misstänkt covid-19 har de senaste veckorna, som förväntat, blivit allt fler. Sjukhusets intensivvårdskapacitet har utökats, och ett stort antal vårdplatser har reserverats för att kunna vårda covid-19-patienter isolerat.

Tiohundra AB och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har i samverkan därför tagit beslut om att färdigställa en vårdavdelning på Roslagens sjukhus i Norrtälje. Avdelningen får inledningsvis tio vårdplatser och står klar att tas i bruk om behov uppstår.

De extra vårdplatserna på Roslagens sjukhus ska användas för att vårda patienter som har behov av omhändertagande på sjukhus. Patienter med covid-19 kommer i första hand att vårdas på Norrtälje sjukhus. Avdelningen kommer att bemannas av personal från Tiohundras verksamheter. Även privata vårdgivare i kommunen kan komma att bidra med personal vid behov.

Läs mer om de extra vårdplatserna här

Förtydligande gällande orosfrånvaro i grundskolan

Vid Coronautbrottets tidiga skede tillämpade Norrtälje kommun principen om
giltig frånvaro på grund av oro i grundskolan. Utifrån nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten förändrar vi nu våra rutiner för att upprätthålla skolplikten, där endast oro inte kommer att anses som tillräckligt skäl för ledighet.

Om en elev är sjuk görs som tidigare en sjukanmälan. I de fall vårdnadshavare eller elev har oro kopplat till specifik hälso-, livs- eller skolsituation och Coronaviruset ansöker man om ledighet. En ansökan kan beviljas i högst 10 dagar eller avslås, beroende på elevens situation. Om situationen kvarstår görs en ny ansökan efter 10 dagar.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 12540, varav 5206 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 16 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 15 april kl. 16

Antal personer med covid-19 per kommun/stadsdel

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Provtagning sker för personer som är inneliggande eller ska läggas in för sjukhusvård eller i äldreomsorgen och som har luftvägsymptom.

För Norrtälje kommuns del redovisas 40 covid-19-fall till och den  13 april kl.11.30, vilket motsvarar 6 smittade per 10 000 invånare. Smittskydd Stockholm betonar vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, har noggrann handhygien och att avstår från att samlas för olika typer av fester och firanden. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor.

Läs mer om veckans rapport från smittskydd Stockholm

Region Stockholm öppnar fond för pengagåvor

Många företag och privatpersoner vill stödja arbetet med covid-19. Det kan till exempel handla om att bidra med arbetskraft och skyddsutrustning. Allt fler vill också skänka pengar.  Då Region Stockholm är en skattefinansierad verksamhet finns normalt en restriktiv hållning till penninggåvor, men med den speciella situation som nu råder har regionstyrelsen beslutat att inrätta en fond även för pengagåvor.

Läs mer om Region Stockholms fond

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 11927, varav 4990 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 15 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 14 april kl. 16

Längre resor minskade kraftigt under påsken

Resandet under årets påskhelg minskade kraftigt jämfört med tidigare år. Det var dock främst de längre resorna som minskade, resor inom länen hade inte minskat lika mycket. Det visar en analys av data från mobiloperatören Telia.

Läs mer om Telias analys här

Inget traditionellt studentfirande i Norrtälje kommun 2020 

Det gemensamma beslutet har fattats av alla kommuner som ingår i den regionala gymnasieregionen och omfattar både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

Under nästa vecka kommer Rodengymnasiet i Norrtälje kommun att samverka med representanter för elevrådet och de klasser som i år tar studenten för att se vilka möjliga alternativ till ett vanligt studentfirande som kan finnas, till exempel ett senarelagt utspring eller en digital ceremoni. Barn- och utbildningskontoret kommer även att tala med de fristående gymnasieskolorna i kommunen för att se om det är möjligt att alla gymnasier i kommunen agerar likadant.

Läs mer om årets studentfirande här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 11445, varav 4 806 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 14 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 13 april kl. 16

Förtydligande om skydd mot smitta

Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen har i ett gemensamt uttalande tydliggjort det gemensamma arbetet för att patienter, brukare och medarbetare i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning ska, enligt de fyra expertmyndigheterna, vara underlag för regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) välkomnar att expertmyndigheterna är tydliga om en gemensam syn för skydd mot smitta på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Lär mer om nyheten på SKR:s webbsajt

Fritidsgårdar håller öppet under påsklovet

Risken för smittspridning medför att påsklovets aktiviteter för ungdomar anordnade av Norrtäljes kommun kommer begränsas. Fritidsgårdarna håller däremot fortfarande öppet och kommer göra det så pass länge som det finns förutsättningar att erbjuda en trygg miljö.

Mer om fritidsgårdarna och deras öppettider

Stödtelefon för skolelever öppnar

I coronavirusets framfart ökar riskerna för psykisk ohälsa och behov av stöd hos skolelever. Därför öppnas nu Elevhälsans stödlinje, en stödtelefon som är öppen alla helgfria vardagar, inklusive skollov.

Läs om elevhälsans stödlinje här

8 råd som hjälper dig att rädda liv:

 1. Stanna hemma om du har symtom.
 2. Arbeta hemifrån om du kan.
 3. Besök inte äldre personer.
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål.
 5. Håll avståndet till andra.
 6. Undvik folksamlingar och fester.
 7. Undvik alla onödiga resor.
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

 

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning

Information på andra språk

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 10 948, varav 4 575 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 13 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 12 april kl. 16

Förtydligande om skydd mot smitta

Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen har i ett gemensamt uttalande tydliggjort det gemensamma arbetet för att patienter, brukare och medarbetare i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning ska, enligt de fyra expertmyndigheterna, vara underlag för regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) välkomnar att expertmyndigheterna är tydliga om en gemensam syn för skydd mot smitta på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Lär mer om nyheten på SKR:s webbsajt

Fritidsgårdar håller öppet under påsklovet

Risken för smittspridning medför att påsklovets aktiviteter för ungdomar anordnade av Norrtäljes kommun kommer begränsas. Fritidsgårdarna håller däremot fortfarande öppet och kommer göra det så pass länge som det finns förutsättningar att erbjuda en trygg miljö.

Mer om fritidsgårdarna och deras öppettider

Stödtelefon för skolelever öppnar

I coronavirusets framfart ökar riskerna för psykisk ohälsa och behov av stöd hos skolelever. Därför öppnas nu Elevhälsans stödlinje, en stödtelefon som är öppen alla helgfria vardagar, inklusive skollov.

Läs om elevhälsans stödlinje här

Resultat av undersökning, förekomst covid-19 i region Stockholm

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Försvarsmakten genomfört en undersökning för att ta reda på förekomsten av covid-19 i region Stockholm. Av de totalt 1 100 inbjudna individerna mellan 2 och 86 år valde 738 att delta i undersökningen. Proverna analyserades sedan vid Folkhälsomyndighetens laboratorium för att se om proverna innehöll SARS-CoV-2 som är det virus som orsakar covid-19.

Baserat på resultatet uppskattas att 2,5 procent av befolkningen i region Stockholm bar på SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna mellan 27:e mars och 3:e april (95 % konfidensintervall 1,4 – 4,2 %). Undersökningen är en av de metoder som myndigheten använder för att uppskatta hur många som är smittade med covid-19 i samhället.

Läs mer om undersökning här

I år firar vi självklart påsken fast lite annorlunda

Nu har vi många högtider framför oss: påsk, ramadan med eid al-fitr, pesach och flera andra. I år blir det inte som vanligt. Istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning. Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre, som riskerar att bli svårt sjuka, mot covid-19. Genom att följa de åtta råden kan du minska spridningen av det nya coronaviruset.

8 råd som hjälper dig att rädda liv:

 1. Stanna hemma om du har symtom.
 2. Arbeta hemifrån om du kan.
 3. Besök inte äldre personer.
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål.
 5. Håll avståndet till andra.
 6. Undvik folksamlingar och fester.
 7. Undvik alla onödiga resor.
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

 

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning

Information på andra språk

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 10 483, varav 4 397 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 12 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 11 april kl. 16

Fritidsgårdar håller öppet under påsklovet

Risken för smittspridning medför att påsklovets aktiviteter för ungdomar anordnade av Norrtäljes kommun kommer begränsas. Fritidsgårdarna håller däremot fortfarande öppet och kommer göra det så pass länge som det finns förutsättningar att erbjuda en trygg miljö.

Mer om fritidsgårdarna och deras öppettider

Stödtelefon för skolelever öppnar

I coronavirusets framfart ökar riskerna för psykisk ohälsa och behov av stöd hos skolelever. Därför öppnas nu Elevhälsans stödlinje, en stödtelefon som är öppen alla helgfria vardagar, inklusive skollov.

Läs om elevhälsans stödlinje här

Resultat av undersökning, förekomst covid-19 i region Stockholm

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Försvarsmakten genomfört en undersökning för att ta reda på förekomsten av covid-19 i region Stockholm. Av de totalt 1 100 inbjudna individerna mellan 2 och 86 år valde 738 att delta i undersökningen. Proverna analyserades sedan vid Folkhälsomyndighetens laboratorium för att se om proverna innehöll SARS-CoV-2 som är det virus som orsakar covid-19.

Baserat på resultatet uppskattas att 2,5 procent av befolkningen i region Stockholm bar på SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna mellan 27:e mars och 3:e april (95 % konfidensintervall 1,4 – 4,2 %). Undersökningen är en av de metoder som myndigheten använder för att uppskatta hur många som är smittade med covid-19 i samhället.

Läs mer om undersökning här

I år firar vi självklart påsken fast lite annorlunda

Nu har vi många högtider framför oss: påsk, ramadan med eid al-fitr, pesach och flera andra. I år blir det inte som vanligt. Istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning. Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre, som riskerar att bli svårt sjuka, mot covid-19. Genom att följa de åtta råden kan du minska spridningen av det nya coronaviruset.

8 råd som hjälper dig att rädda liv:

 1. Stanna hemma om du har symtom.
 2. Arbeta hemifrån om du kan.
 3. Besök inte äldre personer.
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål.
 5. Håll avståndet till andra.
 6. Undvik folksamlingar och fester.
 7. Undvik alla onödiga resor.
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

 

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning

Information på andra språk

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 10 151, varav 4205 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 11 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 10 april kl. 16

Stödtelefon för skolelever öppnar

I coronavirusets framfart ökar riskerna för psykisk ohälsa och behov av stöd hos skolelever. Därför öppnas nu Elevhälsans stödlinje, en stödtelefon som är öppen alla helgfria vardagar, inklusive skollov.

Läs om elevhälsans stödlinje här

Resultat av undersökning, förekomst covid-19 i region Stockholm

Folkhälsomyndigheten har med stöd av Försvarsmakten genomfört en undersökning för att ta reda på förekomsten av covid-19 i region Stockholm. Av de totalt 1 100 inbjudna individerna mellan 2 och 86 år valde 738 att delta i undersökningen. Proverna analyserades sedan vid Folkhälsomyndighetens laboratorium för att se om proverna innehöll SARS-CoV-2 som är det virus som orsakar covid-19.

Baserat på resultatet uppskattas att 2,5 procent av befolkningen i region Stockholm bar på SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna mellan 27:e mars och 3:e april (95 % konfidensintervall 1,4 – 4,2 %). Undersökningen är en av de metoder som myndigheten använder för att uppskatta hur många som är smittade med covid-19 i samhället.

Läs mer om undersökning här

I år firar vi självklart påsken fast lite annorlunda

Nu har vi många högtider framför oss: påsk, ramadan med eid al-fitr, pesach och flera andra. I år blir det inte som vanligt. Istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning. Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre, som riskerar att bli svårt sjuka, mot covid-19. Genom att följa de åtta råden kan du minska spridningen av det nya coronaviruset.

8 råd som hjälper dig att rädda liv:

 1. Stanna hemma om du har symtom.
 2. Arbeta hemifrån om du kan.
 3. Besök inte äldre personer.
 4. Tvätta händerna ofta, med tvål.
 5. Håll avståndet till andra.
 6. Undvik folksamlingar och fester.
 7. Undvik alla onödiga resor.
 8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

 

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning

Information på andra språk

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 9 685, varav 4 061 fall i Stockholmsregionen.

Källa: Folkhälsomyndigheten 10 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Nulägesbild 9 april kl. 16

Handlare får hjälp att sprida viktiga råd om hur man handlar säkert


Det är viktigt att hålla avståndet i dessa coronatider. Några som behöver hjälp med att sprida detta budskap är kommunens handlare. Därför har Norrtälje kommun tagit fram affischer med syfte att förtydliga budskapet till alla som handlar att inte handla om man är sjuk, att hålla avstånd samt att äldre över 70 stannar hemma och istället tar hjälpa med att handla.

Under den senaste veckan har Norrtälje kommun ökat informationstakten för att förmedla de åtta skarpa råd som Folkhälsomyndigheten gått ut med, allt i syfte att minska spridningen av det nya coronaviruset.  Att följa dessa åtta råd är ett sätt för alla invånare att dra sitt strå till stacken och minska smittspridningen, och via sociala medier kan kommuninvånarna dela med sig av hur de själva bidrar.

Läs mer om Norrtälje hjälper 

I år firar vi självklart påsken fast lite annorlunda

Nu har vi många högtider framför oss: påsk, ramadan med eid al-fitr, pesach och flera andra. I år blir det inte som vanligt. Istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning. Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre, som riskerar att bli svårt sjuka, mot covid-19. Genom att följa de åtta råden kan du minska spridningen av det nya coronaviruset.

8 råd som hjälper dig att rädda liv:

 1. Stanna hemma om du har symtom.
  2. Arbeta hemifrån om du kan.
  3. Besök inte äldre personer.
  4.Tvätta händerna ofta, med tvål.
  5. Håll avståndet till andra.
  6. Undvik folksamlingar och fester.
  7. Undvik alla onödiga resor.
  8. Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter, kollektivtrafik och butiker.

 

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning

Information på andra språk

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 9141, varav 3831 fall i Stockholmsregionen. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 9 april 2020 kl.14.00

Så arbetar Region Stockholm med coronaviruset


Är du intresserad av äldre nulägesbilder?

Skicka e-post till kontaktcenter@norrtalje.se

Till Om coronaviruset, covid-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.