Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidigare nulägesbilder - dag för dag 2021

Nulägesbilden om arbetet med det nya coronaviruset uppdateras regelbunden.

Till: Samlad information om coronaviruset

Dagens nulägesbild 22 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Flera lättnader för idrott och motion från 25 januari

Från nästa vecka kommer barn och ungdomar som är födda 2005 eller senare att få träna både ute och inne, och vuxna idrottare och motionärer kommer kunna använda utomhusanläggningar. De öppningar som görs genomförs dock gradvis och med begränsningar och det är av yttersta vikt att alla följer gällande regler, rekommendationer och råd. Elitverksamhet undantas och kan fortsätta, utifrån Riksidrottsförbundets definition av elitidrott.

I december stängdes nästan alla kommunens kultur- och fritidsverksamheter till och med den 24 januari. Bakgrunden var regeringens skärpta åtgärder, som infördes i ett mycket allvarligt läge med hög allmän smittspridning och ett väldigt ansträngt läge i vården. Den 18 januari valde kommunen att öppna vissa utomhusanläggningar, som konstgräsplanen vid Sportcentrum och bandybanan, efter en förnyad bedömning av regionens smittskyddsläkare.

Läs hela nyheten på Norrtälje kommuns hemsida 

Många vill vaccinera sig mot covid-19 – både på äldreboenden och bland omsorgspersonalen

Den 7 januari inleddes vaccinationerna mot covid-19 av de äldre som bor vid något av äldreboendena i kommunen. 93 procent ville vaccinera sig och de har nu fått sin första dos vaccin mot covid-19. Parallellt pågår också vaccinationer av vård- och omsorgspersonalen.

Det var totalt  699 av de boende vid äldreboendena som erbjöds vaccin och av dessa valde 655 personer att vaccinera sig. Nu har alla fått sin första dos vaccin och till i mitten av februari är planen att alla boende ska ha fått sin andra dos vaccin. Parallellt pågår vaccinationer av vård- och omsorgspersonal inom samtliga verksamheter i kommunen. Vaccinationer av personalen inleddes den 15 januari.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida

Nya rekommendationer för resenärer som varit i Brasilien

Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har publicerat en ny riskbedömning rörande nya varianter av SARS-CoV-2 – viruset som orsakar covid-19. I sin bedömning pekar ECDC på tre varianter av viruset som länder bör vara extra uppmärksamma på. En variant med ursprung i Storbritannien och en med ursprung i Sydafrika var utpekade sedan tidigare. Nu listar ECDC också en variant med ursprung i Brasilien.

Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla inresande till Sverige som har vistats i Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet ska stanna hemma i väntan på provsvar.

Mycket är ännu okänt om de nya virusvarianterna och forskning pågår för att ta reda på om de till exempel är mer smittsamma än andra varianter.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 547 166 varav 133 990 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 22 januari 2021 klockan 14.00

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 21 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Stegvis ökning av undervisning på plats i Rodengymnasiet

På Rodengymnasiet kommer en succesiv ökning av undervisning i fysiska lokaler ske från och med 25 januari. Bakgrunden till ökningen är de nya rekommendationer för fjärr- och distansundervisning som idag presenterades av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Utbildningsnämndens presidium har med bakgrund av de nya rekommendationerna fattat beslut om växelvis distans- och närundervisning på Rodengymnasiet. Det innebär att årskurs 1 kommer studera på plats i Rodengymnasiets lokaler under vecka 4 och 7, årskurs 2 under vecka 6 och årskurs 3 under vecka 5 och 8.

Som en försiktighetsåtgärd möbleras klassrum för att elever ska kunna hålla avstånd. Även golvmarkeringar placeras ut för att påminna om vikten av att hålla avstånd. Det kommer att göras löpande bedömningar kring huruvida fler åtgärder behövs.

Läs mer på Norrtälje kommuns hemsida 

Munskydd ett av flera sätt att minska smittspridning i kollektivtrafiken

Sedan den 7 januari rekommenderas alla som behöver åka kollektivt att bära munskydd under rusningstid och när det är trångt. Det är ett av flera sätt att minska smittspridningen. Precis som tidigare är dock uppmaningen att bara åka kollektivt om det är nödvändigt. För den som måste åka kollektivt är det viktigt att försöka hålla avstånd.  Efter julledigheterna har resandet ökat. Det är dock betydligt färre som reser kollektivt nu under pandemin än vad som är vanligt.

Läs mer på Regin Stockholms hemsida

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 02

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

Norrtälje kommun aktuell vecka 02

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 13
 • Sjukdomsfall: 83

Totalt i Norrtälje kommun

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 403
 • Sjukdomsfall: 2521

Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att gymnasiet gradvis återgår till undervisning på plats i skolornas lokaler. Utöver detta anser Folkhälsomyndigheten även att barn och unga ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus. Rekommendationen om undervisning på distans ersätts därför från och med måndagen den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade i slutet av höstterminen 2020 distansundervisning i landets gymnasieskolor för att ytterligare begränsa spridningen av covid-19. Det rådande smittläget är fortfarande allvarligt men när smittspridningen nu avtar något finns det skäl att gradvis återuppta närundervisningen – det vill säga undervisning på plats – på gymnasiet beroende på lokalt smittläge.

För att gradvis återgå till närundervisning för övriga elever rekommenderar Folkhälsomyndigheten att maximalt 80 procent av undervisningen ges i form av fjärr- eller distansundervisning. Varje elev bör ges minst 20 procent närundervisning. Rekommendationen gäller till och med den 1 april.

När det gäller högstadieskolorna är det viktigt att så långt som det är möjligt hålla dem öppna under pandemin. Regeringen har tidigare beslutat att ge högstadieskolornas huvudmän ökad flexibilitet, med möjlighet till distans- eller fjärrundervisning som kan användas om övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 542 952 varav 133 406 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 21 januari 2021 klockan 14.00

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 20 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 537 967 varav 132 709 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 20 januari 2021 klockan 14.00

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 19 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Minskad vaccinleverans till regionen

Region Stockholm planerar för vaccinering i regionen baserat på den information som leverantörerna av vaccin aviserar. När antalet levererade doser nu blir lägre än planerat så påverkas inte prioritetsordningen. Däremot kommer de grupper som ska få sin första dos att få den något senare.

Av det vaccin som nu levereras behöver en större andel att användas till andra dosen för de invånare som fått en första dos. Det innebär att de grupper som ska få sin första dos kommer att få den något senare. När vaccinleveranserna ökar igen kommer vaccinationstakten åter skalas upp.

Läs mer om vaccinleveransen på Region Stockholms hemsida

Uppdaterad statistik för vaccinationer mot covid-19

Folkhälsomyndigheten presenterar nu ytterligare data från regionerna om antalet vaccinerade i Sverige. Ingen region har rapporterat problem med genomförandet av vaccinationerna. Till och med den 17 januari hade totalt cirka 147 000 personer vaccinerats mot covid-19 i Sverige enligt de uppgifter som regionerna rapporterat till Folkhälsomyndigheten.

Statistik över vaccinerade mot covid-19

Leveranser av vaccin

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 533 265 varav 131 739 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 19 januari 2021 klockan 14.00

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 18 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Sverige får tillfälligt färre vaccindoser än utlovat

Enligt Folkhälsomyndigheten kommer Sverige att från och med nästa vecka och en tid framöver att få färre leveranser av Pfizers vaccin mot covid-19 än planerat. Inledningsvis handlar det om cirka 25 procent färre vaccindoser. Trots att leveranserna minskar för en tid framöver rekommenderar Folkhälsomyndigheten inte att regionerna ska spara på vaccindoser.Beskedet från Pfizer påverkar alla regioner i Sverige.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

18 januari: Dagsläge covid-19

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. 

-Vi ser en fortsatt minskning av antalet patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård. Man kan dock ännu inte dra slutsatsen om att det är en varaktig nedgång. Det var först förra veckan som de flesta återgick till arbete och skola. Om det innebär att smittspridningen åter ökar kommer vi att se resultatet av det om en till två veckor. Först i form av ökat antal fall som är konstaterat smittade och någon vecka senare i form av ett ökat sjukvårdsbehov. Vaccinationerna mot covid-19 genomförs nu för allt fler personer. Trots det kommer det att ta lång tid innan så många är vaccinerade att vi kan lätta på råd och rekommendationer. Det är viktigt att du fortsatt är mycket försiktig med sociala kontakter utanför det egna hushållet och följer Folkhälsomyndighetens råd, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Antal per 18 januari

 • Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 131 462
 • Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 536

Nu vårdas

 • 75 patienter med covid-19 i intensivvård
 • 484 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
 • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 559 patienter

Vaccination mot covid-19
Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 30 900 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se (öppnas i nytt fönster) om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Läs mer på Region Stockholms hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

Observera att följande statistik är från fredagen den 15 januari, 2021. Folkhälsomyndigheten rapporterar endast tisdag – fredag.

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 523 486 varav 130 531 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 15 januari 2021 klockan 14.00

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Dagens nulägesbild 15 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Organiserad utomhusträning kan börja från 16 januari

Från och med den 16 januari går det återigen att bedriva föreningsledd organiserad träning i skog och mark under förutsättning att det kan ske enligt Folkhälsomyndighetens råd. Gällande idrottsanläggningar för idrott inomhus gäller fortfarande regeringens rekommendation att dessa ska hålla stängda till och med den 24 januari och därefter öppnas.

Från och med den 18 januari börjar länets kommuner att succesivt öppna de utomhusanläggningar som tidigare hållits stängda, till exempel isar och hockeyrinkar utomhus, motionsspår och skidspår. Detta kommer ske i olika takt utifrån olika förutsättningar i kommunerna.

Att följa de nationella allmänna råden är dock fortfarande grundrekommendationen för alla!

Läs mer om Smittskyddsläkarens motivering till beslutet här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 523 486 varav 130 531 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 15 januari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 14 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 1, 2021

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

Vecka 1

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 23
 • Sjukdomsfall: 143

Totalt i Norrtälje kommun

 • Sjukdomsfall/10 000 invånare: 389
 • Sjukdomsfall: 2439

Region Stockholm dagsläget 14 januari 2021

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson ser man just en fortsatt minskning av antalet patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård. Det är bra för varje patient som blir så frisk att hon eller han kan skrivas ut till hemmet och det är bra för vårdens medarbetare som arbetar så intensivt och har gjort det under en längre tid.

Men fortfarande är 81 patienter så svårt sjuka att de behöver intensivvård. Nu är det några kritiska veckor för att se om det blir en uppgång efter en kortare tids nedgång eller om vi kan hoppas på en fortsatt nedgång av sjukvårdsbehovet. Det är därför viktigt att du fortsatt gör allt vad du kan för att bidra till minskad smittspridning

Dagsläget 14 januari

 • Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 129 988
 • Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 469

Nu vårdas

 • Patienter med covid-19 i intensivvård: 81
 • Patienter med covid-19 vi geriatrik och akutsjukhus: 535
 • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 616 patienter

Vaccination mot covid-19 inom regionen

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december hade i måndags 30 900 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

De här grupperna vaccineras nu:

 • Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.
 • Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.
 • Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.
 • Påbörjas denna vecka: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.
 • Påbörjas denna vecka: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se (öppnas i nytt fönster) om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 512 203 varav  129 283 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 13 januari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 13 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Nu inleds vaccinationerna av all omsorgspersonal

Den 7 januari inleddes vaccinationerna mot covid-19 av de äldre som bor vid något av äldreboendena i kommunen. Nu startar också vaccinationerna av all omsorgspersonal. Det meddelar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som operativt ansvarar för det lokala vaccinationsarbetet utifrån Region Stockholms planering.

Först ut att vaccinera de äldre med den första dosen vaccin var äldreboendet Solbacka som drivs av Vardaga.  Den här och nästa vecka, det vill säga vecka 2 och 3 fortsätter vaccinationerna på de övriga 17 äldreboendena som drivs av Tiohundra, Attendo, Kavat Vård och Norlandia Care.

Parallellt med vaccinationerna vid äldreboenden och vaccineringen av omsorgspersonalen, inleds även vaccinationen av prioriterad sjukvårdspersonal vid Norrtälje sjukhus den här veckan.

Läs mer om läget kring vaccination av covid-19 i Norrtälje kommun 

Tre högstadieskolor går över till distansundervisning

Från och med torsdag 14/1 går högstadieeleverna på Roslagsskolan, Svanberga skola och Hallsta skola över till växelvis distans- och fjärrundervisning för resten av vårterminen. De tre skolorna, har efter genomförd riskanalys meddelat att de har problem med trängsel och därför har barn- och skolnämndens ordförande fattat beslut om att de ska övergå till växelvis fjärr- och distansundervisning.

Beslutet har fattats på brådskande delegation och bygger på Förordning om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2020:115) som har kompletterats med nya paragrafer som trädde i kraft måndagen den 11/1. Förändringarna innebär att skolan kan tillämpa växelvis undervisning för högstadieeleverna på grund av trängsel i skollokalerna eller på grund av trängsel i kollektivtrafiken. För att kunna göra detta krävs att alla andra rimliga åtgärder vidtagits för att minska trängseln och att de inte haft tillräcklig effekt.

Läs mer om Norrtälje kommuns beslut här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 512 203 varav  129 283 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 13 januari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 12 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Lokalt besöksförbud på äldreboenden förlängs


Smittspridningen är fortsatt hög i Norrtälje kommun och på äldreboendena är det också fortsatt högt antal smittade. Det tillfälliga lokala besöksförbudet på äldreboenden förlängs därför efter en hemställan från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje till Folkhälsomyndigheten. Beslut  om fortsatt besöksförbud gäller fram till och med den 2 februari 2021.

Läs mer om hemställan och beslut via den här länken

Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare

Efter att Riksdagen den 10 januari beslutade om den nya så kallade så har även Folkhälsomyndigheten nu tagit beslut om ett antal föreskrifter kopplat till lagen. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning. Länsstyrelsen är den myndighet som kommer att utöva tillsyn över föreskrifterna.

Fortfarande gäller dock regeringens rekommendation att vissa kommunala verksamheter bör hållas stängda till och med den 24 januari.

Läs mer om den nya pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter här

Uppdaterad statistik om vaccinationer mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har fått in de första rapporterna om antalet vaccinerade i Sverige. Till och med den 10 januari hade totalt cirka 80 000 personer vaccinerats mot covid-19 i Sverige enligt de uppgifter som regionerna rapporterat till Folkhälsomyndigheten. Troligen har fler vaccinerats eftersom det saknas uppgifter från tre regioner för vecka 1. Statistiken är därför inte komplett men kommer att kompletteras när nya data rapporteras in från regionerna. Det finns ännu ingen statistik per region att redovisa.

Läs mer om rapportering gällande vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndigheternas hemsida

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 506 866 varav  128 227 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens statistik här

Källa: Folkhälsomyndigheten fredagen den 12 januari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 7 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter och kontakter med riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan • Håll avstånd till andra • Undvik kollektivtrafik och trängsel • Arbeta hemifrån så mycket du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Läget i coronapandemin är allvarligt. Vid en snabbinkallad presskonferens på fredagseftermiddagen den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten därför flera skärpningar av de coronarelaterade restriktionerna. Nedan sammanfattas de nya restriktionerna som de formulerades på presskonferensen. I vissa fall har Norrtälje kommun en mer långtgående tillämpning av restriktionerna, vilket kommenteras nedan:

 • Maxantalet för sällskap på restauranger sänks från åtta till fyra personer och alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 20.00 från och med den 24 december. Inom ramen för den smittskyddspakt som Norrtälje kommun initierat tillsammans med det lokala näringslivet förtydligas kravet på maxantal per restaurangsällskap.
 • Maxtak för antal besökare införs på butiker, köpcentrum och gym. Fastighetsägare och butiksinnehavare har ansvar för att se till att trängsel inte uppstår genom att ange maxantal besökare i sina lokaler. Om inte det får planerad effekt kommer regeringen också planera för att stänga ner de verksamheterna. Inom ramen för den smittskyddspakt som Norrtälje kommun initierat tillsammans med det lokala näringslivet förtydligas kravet på maxantal besökare i butiker och gym.
 • Gymnasieskolorna ska bedriva undervisning på distans åtminstone fram till den 24 januari. För att minska riskerna för smittspridning i Norrtälje har utbildningsnämnden beslutat att förlänga den växelvisa fjärr- och distansundervisningen på Rodengymnasiet ända fram till sportlovet.
 • När samhället åter startar den 7 januari riskerar trängseln att öka och Folkhälsomyndigheten ska därför ta fram riktlinjer för att munskydd bör bäras i kollektivtrafiken under vissa tider. Munskydd ska dock aldrig ses som ett alternativ till att hålla avstånd.
 • Alla såväl offentliga som privata arbetsgivare att se till att all ”icke-essentiell” personal arbetar hemifrån den kommande månaden, fram till den 24 januari.
 • All kommunal och regional verksamhet som inte är nödvändig ska hålla stängt till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, idrottshallar och museer. Norrtälje kommun förbereder nu nedstängning av alla idrottsanläggningar även för barn. Kulturskolan bedriver nu sin verksamhet endast digitalt. Övrig kultur- och fritidsverksamhet håller stängt sedan tidigare och bedrivs i vissa fall digitalt.

Folkhälsomyndigheten

Munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari

Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

— Det är mer effektivt att hålla avstånd än att befinna sig nära andra och ha munskydd. Men vi vet att kollektivtrafiken innebär situationer där trängsel kan vara svår att undvika trots rekommendationen om att i första hand välja andra färdmedel. Då kan munskydd vara till nytta, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Läs mer om nyheten här. 

Använd munskydd rätt, se instruktionsfilm här. 

Regeringskansliet

Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen

Beslutet innebär att huvudmannen för en grundskola som är öppen för eleverna kan besluta att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, om det behövs för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19.

Läs mer om nyheten här.

Norrtälje kommun

Grundskolorna i Norrtälje kommun startar som planerat den 11 januari. Rodengymnasiet har fortsatt distansundervisning till och med den 24 januari.

Vaccination mot covid-19 igång på äldreboenden i Norrtälje kommun

Torsdagen den 7 januari inleddes vaccinationen mot covid-19 på äldreboenden i Norrtälje kommun. De kommande två veckorna erbjuds samtliga äldre på äldreboenden i Norrtälje kommun sin första dos av vaccin mot covid-19.

— Det har gått jättefint med vaccinationerna. Idag har vi vaccinerat totalt 54 äldre mot covid-19 på äldreboende Solbacka. Om ungefär tre veckor kommer våra boende att få sin andra dos vaccin mot covid-19 för att få ett så bra skydd som möjligt, säger Maria Ljungberg, verksamhetschef på äldreboendet Solbacka.

Läs mer om nyheten här. 

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 53

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

Norrtälje kommun aktuell vecka 53

Sjukdomsfall/10 000 invånare: 26

Sjukdomsfall: 160

Totalt i Norrtälje kommun

Sjukdomsfall/10 000 invånare: 367

Sjukdomsfall: 2296

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 482 284 varav 125 150 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 7 januari 2021 klockan 14.00

Dagens nulägesbild 5 januari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter och kontakter med riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan • Håll avstånd till andra • Undvik kollektivtrafik och trängsel • Arbeta hemifrån så mycket du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Läget i coronapandemin är allvarligt. Vid en snabbinkallad presskonferens på fredagseftermiddagen den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten därför flera skärpningar av de coronarelaterade restriktionerna. Nedan sammanfattas de nya restriktionerna som de formulerades på presskonferensen. I vissa fall har Norrtälje kommun en mer långtgående tillämpning av restriktionerna, vilket kommenteras nedan:

 • Maxantalet för sällskap på restauranger sänks från åtta till fyra personer och alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 20.00 från och med den 24 december. Inom ramen för den smittskyddspakt som Norrtälje kommun initierat tillsammans med det lokala näringslivet förtydligas kravet på maxantal per restaurangsällskap.
 • Maxtak för antal besökare införs på butiker, köpcentrum och gym. Fastighetsägare och butiksinnehavare har ansvar för att se till att trängsel inte uppstår genom att ange maxantal besökare i sina lokaler. Om inte det får planerad effekt kommer regeringen också planera för att stänga ner de verksamheterna. Inom ramen för den smittskyddspakt som Norrtälje kommun initierat tillsammans med det lokala näringslivet förtydligas kravet på maxantal besökare i butiker och gym.
 • Gymnasieskolorna ska bedriva undervisning på distans åtminstone fram till den 24 januari. För att minska riskerna för smittspridning i Norrtälje har utbildningsnämnden beslutat att förlänga den växelvisa fjärr- och distansundervisningen på Rodengymnasiet ända fram till sportlovet.
 • När samhället åter startar den 7 januari riskerar trängseln att öka och Folkhälsomyndigheten ska därför ta fram riktlinjer för att munskydd bör bäras i kollektivtrafiken under vissa tider. Munskydd ska dock aldrig ses som ett alternativ till att hålla avstånd.
 • Alla såväl offentliga som privata arbetsgivare att se till att all ”icke-essentiell” personal arbetar hemifrån den kommande månaden, fram till den 24 januari.
 • All kommunal och regional verksamhet som inte är nödvändig ska hålla stängt till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, idrottshallar och museer. Norrtälje kommun förbereder nu nedstängning av alla idrottsanläggningar även för barn. Kulturskolan bedriver nu sin verksamhet endast digitalt. Övrig kultur- och fritidsverksamhet håller stängt sedan tidigare och bedrivs i vissa fall digitalt.

Folkhälsomyndigheten

Munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.

Läs mer här. 

Regeringskansliet

Tillfällig pandemilag ger fler befogenheter för åtgärder om smittskydd

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt. Lagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2021.

Läs mer här. 

Antal personer med covid-19 per kommun eller stadsdel vecka 52

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är folkbokförda. Även personer som bor på äldreboende i annan kommun räknas därmed som boende där de är folkbokförda.

Norrtälje kommun aktuell vecka 52

Sjukdomsfall/10 000 invånare: 32

Sjukdomsfall: 199

Totalt i Norrtälje kommun

Sjukdomsfall/10 000 invånare: 341

Sjukdomsfall: 2137

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 437 379 varav 118 357 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten 4 januari 2021 klockan 14.00

 

Till Om coronaviruset, covid-19
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.