Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om växelvis distans- och fjärrundervisning på flera högstadieskolor i kommunen

Vilka skolor gäller det?

Onsdagen den 13 januari fattades det beslut om att Roslagsskolan, Svanberga skola och Hallsta skola ska går över till partiell distansundervisning från och med 14 januari och fram till och med 11 juni.

Kommer fler skolor få växelvis distans- och fjärrundervisning

Beslut om att fler högstadieelever ska ha växelvis distans- och fjärrundervisning om behovet uppstår. Varje skola analyserar det lokala läget och rapporterar in till barn- och utbildningskontoret. Det är sedan barn- och utbildningsnämnden, alternativt nämndens ordförande som kan fatta beslut.

Varför införs distansundervisning på högstadiet?

Partiell distansundervisning inför för att minska trängsel och där med risken för smittspridning. Det gäller både inom skolans område och på bussar som eleverna använder för att ta sig till skolan.

Hur definieras trängsel?

Alla skolor med högstadieelever har fått uppdrag att genomföra en riskanalys och beskriva vilka åtgärder de vidtagit för att minska smittspridning och vilka problem man har med trängsel. Varje skola gör alltså sin egen analys om de klarar att undvika trängsel.

Det är trångt på mitt barns skola också, varför låter man inte den skolan gå över till distansundervisning?

Alla skolor med högstadieelever har fått uppdrag att genomföra en riskanalys och beskriva vilka åtgärder de vidtagit för att minska smittspridning och vilka problem man har med trängsel. Hittills (2021-01-13) har tre skolor meddelat att de har problem som gör att de behöver partiell distansundervisning.

Vi har ingen dator till mitt barn hemma och uppkopplingen funkar inte, hur löser kommunen det?

Elever som inte har tillgång till dator och eller internettuppkoppling kommer få möjlighet att få den digitala undervisningen på skolan. Ta kontakt med elevens lärare för att diskutera hur detta ska gå till.

Kommer eleverna få lunch när de har undervisning på distans?

Alla skolorna kommer erbjuda elever lunch. Information om hur de olika skolorna gör och hur eleverna ska få lunch när de läser hemifrån informerar respektive skola via Unikum.

Hur kommer växeldistans- och fjärrundervisningen gå till?

Det är rektor på respektive skola som beslutar om hur undervisningen ska ske, och de tre skolorna har valt olika sätt att minska trängseln i skolorna. Alla elever och vårdnadshavare har fått information i Unikum om vad som gäller på deras skola. Alla elever kommer få vara på skolan i snitt varannan vecka.

Hur länge ska eleverna ha växelvis distans- och fjärrundervisning?

Beslutet gäller från 14/1 till och med 11/6. Men om smittläget förändras kan beslutet hävas tidigare.