Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mitt barn/ungdom har symtom men inte testat sig

Om man inte är testad ska man stanna hemma så länge man har symtom samt två symtomfria dagar. Om man mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan man insjuknade kan man med kvarstående milda symtom gå tillbaka till skolan.

 

Mitt barn/ungdom har haft symtom och testat sig. Resultatet är negativt hur gör vi nu?

Stanna hemma vid symtom och genomför provtagning för covid-19 (PCR-test).
Vid negativt provsvar, som visar att man inte har covid-19, kan man återgå till skolan med kvarvarande lindriga symtom.

Vad gäller om mitt barn får symtom som liknar covid-19 men inte testas?

Barnet ska hållas hemma så länge barnet har symtom samt två symtomfria dagar. Förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dagar utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. Testning kan bli aktuellt om det blir en lokal eller regional ökning av fall. Norrtälje kommun med mer information kring vad som gäller.

Läs mer om testning och när man stannar hemma utan symtom

Läs mer om tydligare information om symtom

Läs mer om förtydliganden på hur länge man ska stanna hemma

Vad kan jag som elev göra för att bidra till en trygg skolmiljö?

  • Undvika kramar och annan närkontakt
  • Tvätta händerna ofta, både hemma och i skolan
  • Cykla eller gå till skolan om du kan
  • Stanna hemma om du är krasslig
  • Håll avstånd

Vad kan jag som förälder göra för att bidra till en trygg skolmiljö?

  • Prata med ditt barn och påminn dem om varje individs ansvar
  • Hjälp dem att undvika kollektivtrafiken om det är möjligt
  • Förklara vikten av att hålla avstånd
  • Hjälp dem att stanna hemma vid symptom
  • Påminn om att tvätta händerna, både hemma och i skolan

Hur ska jag göra för att inte belasta kollektivtrafiken när jag ska ta mig till skolan?

Välj, om det är möjligt, alternativa sätt att ta dig till skolan. Gå, cykla eller egna transportmedel är alternativ till kollektivtrafik.

Mitt barn/jag uppvisar symtom, hur kan hen/jag ta del av undervisningen?

För elever som uppvisar symtom arbetar skolorna med digitala lösningar som gör det möjligt att fortsätta undervisa på distans. Inför höstterminen har Regeringen även gett större handlingsutrymme och flexibilitet till kommuner för att göra det möjligt med lokala anpassningar utifrån lokala förutsättningar, om det behövs.

Mitt barn/jag är i riskgrupp, hur kan hen/jag ta del av undervisningen?

För elever i riskgrupp arbetar skolorna med digitala lösningar som gör det möjligt att fortsätta undervisa på distans. Inför höstterminen har Regeringen även gett större handlingsutrymme och flexibilitet till kommuner för att göra det möjligt med lokala anpassningar utifrån lokala förutsättningar, om det behövs.

Hur sker undervisningen för mig som går i gymnasiet nu till hösten?

Utgångspunkten under hösten är att bedriva undervisning inom gymnasium på plats i verksamheternas lokaler. En rad åtgärder genomförs för att skapa en sådan trygg skolmiljö som möjligt samtidigt som hänsyn tas till kraven på lagstadgad undervisningstid. Gymnasium följer Folkhälsomyndighetens regler och arbetar med visuell kommunikation för att påminna om dessa i lokalerna. Lärare och rektorer på skolor och förskolor har en tät dialog med ledningen för att kunna hantera undervisningen på bästa sätt.

Hur sker undervisning för mitt barn på förskola och grundskola nu till hösten?

Utgångspunkten under hösten är att bedriva undervisning inom förskola och grundskola på plats i verksamheternas lokaler. En rad åtgärder genomförs för att skapa en sådan trygg skolmiljö som möjligt samtidigt som hänsyn tas till kraven på lagstadgad undervisningstid. Förskolor och grundskolor följer Folkhälsomyndighetens regler och arbetar med visuell kommunikation för att påminna om dessa i lokalerna. Lärare och rektorer på skolor och förskolor har en tät dialog med ledningen för att kunna hantera undervisningen på bästa sätt.

Varför får jag förlängd betalningstid på min barnomsorgsfaktura?

Norrtälje kommun har beslutat att senarelägga förfallodagen på vissa typer av kommunala tjänster. Det betyder att du som vårdnadshavare får upp till 90 dagar på dig att betala fakturan.

Jag är permitterad och kommer att jobba oregelbundna tider. Har jag rätt till förskola även de dagar/veckor jag inte arbetar?

Vid permittering har du kvar din anställning och är inte att betrakta som arbetslös. Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det innebär att förskola ska erbjudas under den tid förälder arbetar. Om barnet har ett eget behov av förskola även under den tid förälder inte arbetar kan förälder ansöka om utökad tid enligt nuvarande regler https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/forskola/extra-stod-och-hjalp-i-forskoleverksamhet/

Om dina arbetstider är oregelbundna ta kontakt med rektor för din förskola för att komma överens om hur vistelsetiden på förskolan kan schemaläggas på för barnet bästa sätt.

Om min förskola/fritidshem stängs och jag inte erbjuds annan barnomsorg, måste jag då ändå betala avgift för platsen?

Om stängningen är varaktig, (d.v.s. inte bara enstaka dagar) så kommer du inte att behöva betala avgift för den tid du inte kunnat utnyttja din plats.

Norrtälje kommun följer myndigheternas rekommendationer. I nuläget är verksamheten öppen som vanligt och det finns inga direktiv att friska barn ska vara hemma från förskolan. Det kan förekomma att vissa förskolor vädjar till vårdnadshavare att tillfälligt hålla barnen hemma p.g.a. att det är många i personalen som är sjuka. Men så länge det handlar om tillfälliga uppmaningar ger detta inte rätt till reducerad avgift.

Vi får många frågor om barnomsorg och avgift just nu. I nuläget har Norrtälje kommun inte fattat några beslut om att införa några förändringar i regelverket gällande avgift för eller plats i förskola/fritidshem.

Men läget kan förändras och det kan då bli aktuellt att införa lättnader i regelverket för att underlätta för vårdnadshavarna i den nu rådande situationen. Det kan t ex. handla om att korta uppsägningstider alternativt förlänga den tid en vårdnadshavare kan göra uppehåll i placeringen. Det kan även handla om tillfälliga förändringar av avgiften. Det kan också inträffa att det under en period blir en stängning av alla förskolor med undantag för vissa förskolor som kommer att ha öppet för de vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. I det fallet förskolor stängs kommer kommunen inte att ta ut avgift för plats som inte kan utnyttjas.

 Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad på kommunens webbsida om eventuella förändringar.

BARN. Jag håller mitt barn hemma p.g.a. av nuvarande situation med corona. Kan jag få reducerad avgift?

Norrtälje kommun följer myndigheternas rekommendationer. I nuläget är verksamheten öppen som vanligt och det finns inga direktiv att friska barn ska vara hemma från förskolan. Det kan förekomma att vissa förskolor vädjar till vårdnadshavare att tillfälligt hålla barnen hemma p.g.a. att det är många i personalen som är sjuka. Men så länge det handlar om tillfälliga uppmaningar ger detta inte rätt till reducerad avgift.

Vi får många frågor om barnomsorg och avgift just nu. I nuläget har Norrtälje kommun inte fattat några beslut om att införa några förändringar i regelverket gällande avgift för eller plats i förskola/fritidshem.

Men läget kan förändras och det kan då bli aktuellt att införa lättnader i regelverket för att underlätta för vårdnadshavarna i den nu rådande situationen. Det kan t ex. handla om att korta uppsägningstider alternativt förlänga den tid en vårdnadshavare kan göra uppehåll i placeringen. Det kan även handla om tillfälliga förändringar av avgiften. Det kan också inträffa att det under en period blir en stängning av alla förskolor med undantag för vissa förskolor som kommer att ha öppet för de vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. I det fallet förskolor stängs kommer kommunen inte att ta ut avgift för plats som inte kan utnyttjas.

 Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad på kommunens webbsida om eventuella förändringar.

Jag har förlorat mitt jobb och kommer att få sänkt inkomst. Hur påverkar det min avgift?

Du anmäler ändrad inkomst via e-tjänsten för vårdnadshavare. Då justeras avgiften från det datum ändringen avser, dock högst 2 månader bakåt i tiden. Vilka inkomster som ska räknas in i din avgiftsgrundande inkomst hittar du här: https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/forskola/avgifter-och-taxor-for-barnomsorg/avgiftsgrundande-inkomst/

Norrtälje kommun har också beslutat att senarelägga förfallodagen på vissa typer av kommunala tjänster. Det betyder att du som vårdnadshavare får upp till 90 dagar på dig att betala fakturan.

Jag räknar med att hålla mitt barn hemma fram till vintern p.g.a. nuvarande situation med corona. Kan jag ”pausa” min förskoleplats till våren?

Enligt nuvarande regler gäller att vårdnadshavare ”abonnerar” på en plats och har inte rätt till något uppehåll i placeringen. Avgift utgår för platsen 12 månader per år oavsett lov, semester, sjukdom och annan ledighet. Om en vårdnadshavare, utan att i förväg meddela förskolan, inte nyttjar platsen på en månad ska förskolan avisera vårdnadshavaren om uppsägning av platsen. Uppsägningstiden är därefter två månader, och avgift debiteras vårdnadshavare under hela perioden. Vårdnadshavare kan ansöka skriftligen om dispens för ledighet upp till 3 månader om det finns särskilda skäl, men avgift utgår ändå under hela perioden.

Du har självklart möjlighet att säga upp platsen. Då gäller att uppsägningstiden är två månader. Du kan därefter ansöka om ny förskoleplats från våren, men vi kan då inte garantera att plats kan erbjudas vid samma förskola om det finns flera barn som står i kö till aktuell förskola.

Ska barn och elever stanna hemma från skolan?

Avseende barn och elever i kommunala förskolor och skolor vidtar kommunen en tydlig försiktighetsprincip. Det innebär att det är viktigt att var och en med symptom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i skolan och på fritiden och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Norrtälje kommun uppmanar därför barn och elever med symptom på luftvägsinfektion att stanna hemma från förskola och skola.

Gäller inte skolplikten?

Generellt gäller skolplikten, dock väljer Norrtälje kommun att, avseende barn och elever i kommunala förskolor och skolor, vidta en tydlig försiktighetsprincip. Det innebär att det är viktigt att var och en med symptom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i skolan och på fritiden och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Har man symtom ska man stanna hemma, kontakta 1177 Vårdguiden samt rektor för samtal om hur skolgång kan ordnas hemifrån under eventuell inkubationstid.