Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Till dig som elev eller vårdnadshavare

Avseende barn och elever i kommunala förskolor och skolor vidtar kommunen en tydlig försiktighetsprincip.

Det innebär att det är viktigt att var och en med symptom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i skolan och på fritiden och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Viktig information

Gymnasieskolorna kan öppna till hösten

Folkhälsomyndigheten har idag tagit beslut om att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att gymnasieskolorna kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med höstterminen 2020. Detta ger därmed gymnasieskolor och anordnare av utbildning för vuxna möjlighet att planera för höstterminen och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Det innebär däremot inte några förändringar för de gymnasielever som tar studenten snart.

Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller vårterminen ut men tas bort den 15 juni. Detta ger gymnasieskolor och anordnare av utbildning för vuxna möjlighet att planera för höstterminen och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter.

Här kan du läsa mer om beslutet att dra tillbaka rekommendationerna för distansundervisning

Studentfirande i Norrtälje kommun

Nu har skolledning och elevrepresentanter kommit överens om en lösning på hur sistaårseleverna på gymnasiet ska kunna fira studenten. Det blir ett firande i mindre grupper över flera dagar, och det hela kommer även livestreamas.

– Vi har från kommunens sida varit angelägna om att så långt det är möjligt tillmötesgå de blivande studenternas önskemål om att få samlas i sina klasser. När vi sett över olika möjligheter har vi därför tagit fasta på att det viktigaste är att få träffa sina klasskamrater och bedömt att det går att genomföra med bibehållen respekt för myndigheternas riktlinjer om folksamlingar, säger Barn- och utbildningsdirektör Jenny Nordström.

Det firande som nu planeras innebär att den 8-12 juni blir en studentvecka då fyra avgångsklasser per dag mellan måndag och torsdag kommer att samlas klassvis utomhus vid skolan, där det kommer att finnas partytält och bord som gör det möjligt att hålla avstånd. Tilltugg och dryck kommer att serveras. Veckan avslutas med en digital studentceremoni den 12 juni.

Studentfirandet kommer att livestreamas för de som inte kan delta, vilket exempelvis gäller elever i riskgrupper eller som har symptom och därför bör hålla sig hemma.

Är du orolig för att ett barn far illa?

Utbrottet av covid-19 gör att det är lätt att glömma andra viktiga saker. Som att barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. 

Men om du är orolig för att ett barn far illa kan du som vanligt berätta det för oss. Då kan vi enklare hitta fram till barn som eventuellt behöver stöd eller skydd. 

Klicka här för att läsa mer om du misstänker att ett barn far illa

Ny rutin kring orosfrånvaro

Norrtälje kommun ändrar rutinerna för frånvaro i skolan. Vid coronautbrottets tidiga skede tillämpades principen om giltig frånvaro på grund av oro. Utifrån nuvarande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ändrar kommunen rutinerna för att upprätthålla skolplikten, där endast oro inte kommer att anses som tillräckligt skäl för ledighet.

Om ditt barn är sjukt gör du som tidigare en sjukanmälan via e-tjänsten. I de fall du som vårdnadshavare eller ditt barn har oro kopplat till er specifika hälso-, livs- eller skolsituation och coronaviruset ansöker du om ledighet. En ansökan kan beviljas i högst 10 dagar eller avslås, beroende på elevens situation. Om situationen kvarstår görs en ny ansökan efter 10 dagar.

Elevhälsa Online och stödtelefon för elever

Coronapandemin slår hårdast mot de mest utsatta och det är då elevhälsan måste vara som starkast. Därför öppnar Norrtälje kommun Elevhälsa Online - en digital tjänst för att öka tillgängligheten till skolsköterska och kurator för elever i kommunens skolor. 

Här kan du läsa mer och gå till e-tjänsten.

Som ett komplement har även en stödtelefon öppnats för elever, då behovet har ökat. Till stödtelefonen kan elever eller vårdnadshavare ringa när det finns ett behov att prata med någon. Man behöver inte ha något speciellt ärende för att ringa, utan det räcker med att känna ett behov av att få prata med en professionell vuxen som kan stötta och slussa vidare om det bedöms som nödvändigt.

Elevhälsans stödlinje
Telefonnummer: 0176-283441
Öppen alla helgfria vardagar 07.30-18.00, inklusive skollov.

Avslutad e-tjänst för prioriterade yrken inom samhällsviktiga funktioner

Nyligen genomförde vi en kartläggning i syfte att se över behovet av barnomsorg för de av Länsstyrelsen Stockholm prioriterade samhällsviktiga funktionerna vid en eventuell stängning av förskola och skola.

Du som vårdnadshavare fick anmäla dig via den e-tjänst som vi tog fram för att på ett säkert och effektivt sätt kunna korta ner processtiden och få fram ett bedömningsunderlag.

Den tjänsten är nu avslutad och ett analysarbete har startats upp för att göra oss så förberedda det går inför ett eventuellt skarpt läge. Vid en snabb analys ser vi att alla som arbetar inom ett prioriterat samhällsviktigt yrke och som har ett behov av barnomsorg kommer att få det. Vi vill betona att inga placeringar eller urval är gjorda utifrån denna förundersökning. Mer information kommer komma vid ett beslut om stängning.

Distansundervisning för kommunens gymnasium & Komvux

Från den 18 mars sker distansundervisning för kommunens gymnasium & Komvux. Detta efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Gymnasiesärskolans individuella program är undantagna detta beslut.

Från den 24 mars sker fjärrundervisning på kommunens gymnasieskolor och Komvux via Microsoft Teams. Du hittar all praktisk information via respektive lärosätes hemsida: 

De elever som inte har tillgång till internetuppkoppling erbjuds distansstudieplatser i kommunen. Berörda elever får information från sin mentor och om du eller ditt barn är i behov av distansstudieplatser men inte erbjudits detta, kontakta ansvarig mentor på skolan.

Till sidorna för distansundervisning

Grundskola och förskola

Det finns en allmän beredskap för att hantera förändringar inom verksamheten, men i nuläget fortsätter verksamheten som tidigare.

Beslut om tillfällig stängning vid Hallstaviks öppna förskola

Beslut om tillfällig stängning av verksamheten vid Hallstaviks öppna förskola har, den 16 mars 2020, tagits av Barn- och skolnämndens ordförande med hänvisning till den rådande situationen och risk för smittspridning i och med coronavirusets spridning i Sverige.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.