Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Till dig som elev eller vårdnadshavare

Avseende barn och elever i kommunala förskolor och skolor vidtar kommunen en tydlig försiktighetsprincip.

Till sidorna för distansundervisning

Det innebär att det är viktigt att var och en med symptom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i skolan och på fritiden och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Känner du som vårdnadshavare stark oro utifrån att ni vistats i riskområden? Eller av annat skäl känner oro och vill hålla ditt barn hemma? Då kan du kontakta skolan för dialog kring frånvaro och andra praktiska frågor kring skolgången.

27 mars: Eventuellt behov av barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken om skolor och förskolor stänger

Nu är e-tjänsten stängd för att ange ett eventuellt behov av barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken om skolor och förskolor stänger.

Om du inte anmält ett behov av barnomsorg, och där båda vårdnadshavarna ingår i den prioriterade gruppen som anses som samhällsviktiga, kan du göra en anmälan till kontaktcenter@norrtalje.se

För att vi ska kunna behandla din anmälan ska följande uppgifter ingå:

Personliga uppgifter för båda vårdnadshavarna: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress

Yrke: Vilket yrke har du och vilket yrke har barnets andra vårdnadshavare samt arbetsplatsernas  namn och adress

Uppgifter om barnet: I vilken förskola/skola/pedagogisk omsorg går barnet idag? Vilket behov av omsorg har ni idag? Vilket behov av omsorg förväntas du/ni ha vid en eventuell stängning?”

23 mars: Kommunen erbjuder distansstudieplatser till gymnasieelever

Från och med den 24 mars kommer fjärrundervisning på gymnasiet att ske via Microsoft Teams för kommunens gymnasieelever. För att undervisningen ska kunna ske digitalt krävs det att internetuppkoppling finns att tillgå för eleverna. För de elever som inte har tillgång till internetuppkoppling, erbjuds distansstudieplatser i kommunen. De kommunala gymnasieskolorna har inventerat behovet av distansstudieplatser och från och med tisdag den 24 mars erbjuds det 15 distansstudieplatser för de elever som behöver. Eleverna får information från ansvarig mentor om var de ska infinna sig och mellan vilka tider. Om du eller ditt barn är i behov av distansstudieplats men inte erbjudits detta, kontakta ansvarig mentor på skolan.

23 mars: Kommunen undersöker behov av barnomsorg för vårdnadshavare i samhällsviktiga yrken

I dagsläget kan vi inte förutse hur smittspridningen kommer att se ut i Norrtälje kommun framöver. Det finns i nuläget ingen indikation att vi behöver stänga någon förskola eller skola. För att kunna tillgodose det behov som kan komma att uppstå vid en stängning, behöver vi dock göra en förberedande undersökning av behovet av barnomsorg i kommunen för vårdnadshavare som har samhällsviktiga yrken, som definieras utifrån regeringens beslut om samhällsviktiga verksamheter.

Om förskolor och skolor stängs i Norrtälje kommun kommer barnomsorg att erbjudas på förskola eller fritids till barn där vårdnadshavare med enskild vårdnad eller båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga yrken.

Erbjudanden om barnomsorg kommer att gälla oavsett om du har barn inskrivna på en kommunal eller fristående förskola eller fritidshem. Det gäller också för dig som inte nyttjat förskola eller fritidshem tidigare men har ett behov under en period då skolan är stängd och du har ett samhällsviktigt yrke.

De yrkeskategorier som Länsstyrelsen i Stockholm identifierats som samhällsviktiga är:

 • Sjukvård
 • Vård och omsorg
 • Polis
 • Räddningstjänst
 • Barnomsorg och skola
 • Rättsväsendet
 • Personal till transporter av personer och materiel
 • Krisledningspersonal
 • Bevakning
 • Dagligvaruhandel och matproduktion
 • Hamnar och flygplatser
 • Industri
 • Larmcentraler
 • SOS-alarm
 • Sveriges Radio
 • Finansiella tjänster
 • Begravningsverksamhet
 • Sanering
 • Stödfunktioner; kritisk personal inom:

IT och telefoni, HR, kommunikation, nämndsekretariat och registratur, kommunaljuridisk funktion, vatten och avlopp, avfallshantering, stadsnät, el, energiproduktion, telekom.

Här hittar du e-tjänsten

17 mars: Distansundervisning på gymnasiet från den 18 mars

Norrtälje kommun kommer följa Folkhälsomyndighetens rekommendation för gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför fjärr- eller distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset. Norrtälje kommun kommer följa den rekommendationen med undantag för gymnasiesärskolans individuella program  och övergå till fjärr- eller distansundervisning från och med onsdagen den 18 mars 2020.

Elever och vårdnadshavare kommer att få tydlig information under tisdagen den 17 mars, mer information kommer.

13 mars: Information om läget i skolor och förskolor i kommunal regi

Barn-och utbildningskontoret har tillsatt en krisledningsgrupp och jobbar i syfte att säkerställa att undervisning upprätthålls, förskola och barnomsorg ges, samt att skapa trygghet, förhindra spekulation och bidra med hänvisning till fakta. Vårt uppdrag är att säkerställa att eleven får den undervisning den har rätt till samt att bidra till att minska risken för smittspridning genom försiktighetsåtgärder. I dagsläget har vi inte stängt några av kommunens skolor eller förskolor.

Vi uppdaterar kontinuerligt nulägesbilden och genomför riskanalyser för att bedöma beredskapen på våra enheter. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan oavsett om man rest eller inte.

16 mars: Beslut om tillfällig stängning vid Hallstaviks öppna förskola

Beslut om tillfällig stängning av verksamheten vid Hallstaviks öppna förskola har, den 16 mars 2020, tagits av Barn- och skolnämndens ordförande med hänvisning till den rådande situationen och risk för smittspridning i och med coronavirusets spridning i Sverige.

Till Om det nya coronaviruset
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.