Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Testresultateten vi fått visar att smittan är spridd även i vår kommun även om det är viss skillnad i olika delar av kommunen.

Här hittar du några vanliga frågor och svar på provtagning av avloppsvatten.

Varför tar kommunen prov på avloppsvatten?

Vi vill få en indikation på om förekomsten av coronavirus i vårt avloppsvatten vid avloppsreningsverken i Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik ökar eller minskar.

Vad ska vi göra med resultatet?

En indikation på om coronavirus i vårt avloppsvatten ökar eller minskar ger oss en pusselbit i arbetet med att se hur smittspridningen förändras. Genom att tidigt få en indikation på om smittan ökar kan vi förbereda våra inför en eventuell ökad smittspridning.

Hur har provtagningen gått till?

Det är avloppsvatten i våra avloppsreningsverk i Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik som provtagits. Prover tas en gång i veckan sedan november 2020.

Vilka andra kommuner mäter coronavirus i avloppsvatten?

Det görs ibland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Kungsbacka. EU har uppmanat alla medlemsländer att använda den här metoden som en del i sitt analysarbete.  

Går det att jämföra Norrtäljes resultat med andra kommuner?

Den information vi har idag säger att det i dagsläget inte går att göra jämförelser mellan olika reningsverk. Det finns många möjliga felkällor när man jämför: antalet personer, andelen tillskottsvatten och annat.

Vad gör kommunen nu?

Vi tar prover vid tre avloppsreningsverk en gång per vecka och fortsätter med det tills vidare. Vi redovisar sifforna på vår hemsida www.norrtalje.se.

Tar ni prover på alla reningsverk?

Vi valde att ta prov där vi har flest människor anslutna.

Renar verket bort viruset eller följer det med utloppsvattnet?

Eftersom vi inte analyserar virus i utgående vatten vet vi inte säkert. Enligt WHO, Folkhälsomyndigheten och branschorganisationen Svenskt Vatten finns inga tecken på att coronaviruset överlever i dricksvatten och avloppsvatten.

Finns viruset kvar i slammet som läggs ut på åkrarna?

Det finns inget som visar att coronavirus överlever i avloppsvatten.

Visar proverna hur många som är smittade i Norrtälje kommun?

Nej, mängden virus i avloppet kan inte direkt kopplas till mängden smittade. En smittad kan ha olika mycket virus i kroppen.

Är viruset smittsamt i vattnet?

Enligt WHO, Folkhälsomyndigheten och branschorganisationen Svenskt Vatten finns inga tecken på att coronaviruset överlever i dricksvatten och avloppsvatten.

Vad betyder testresultaten?

Testresultateten vi fått visar att smittan är spridd även i vår kommun även om det är viss skillnad i olika delar av kommunen. Men faran är inte över. Pandemin är inte över. Vi behöver fortfarande tänka på att hålla avstånd. Vi vet att det finns smitta och därför ska vi fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer.