Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

BARN. Varför kräver inte Norrtälje kommun att föräldrar håller sina barn hemma?

Norrtälje kommun har en skyldighet att erbjuda förskola och skola till alla barn och elever. Enligt Folkhälsomyndigheten kan friska barn och elever gå i förskola och skola även om de har vistats i områden med smittspridning.Norrtälje kommun har dock valt att vidta en tydlig försiktighetsprincip. Det innebär att det är viktigt att var och en med symptom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i skolan och på fritiden och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Norrtälje kommun uppmanar därför barn och elever med symptom på luftvägsinfektion att stanna hemma från förskola och skola. För att minska oron bland barn, elever och vårdnadshavare och skapa trygg arbets- och skolmiljö så att så många barn och elever som möjligt kan gå till skola och förskola så har kommunen löpande dialog och uppföljningar med ansvariga myndigheter.