Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

BARN. Ska barn och elever stanna hemma från skolan?

Avseende barn och elever i kommunala förskolor och skolor vidtar kommunen en tydlig försiktighetsprincip. Det innebär att det är viktigt att var och en med symptom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i skolan och på fritiden och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Norrtälje kommun uppmanar därför barn och elever med symptom på luftvägsinfektion att stanna hemma från förskola och skola. För att minska oron bland barn, elever och vårdnadshavare och skapa så trygg arbets- och skolmiljö så att så många barn och elever som möjligt kan gå till skola och förskola, så har kommunen löpande dialog och uppföljningar med ansvariga myndigheter.