Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

BARN. Gäller inte skolplikten?

Generellt gäller skolplikten, dock väljer Norrtälje kommun att, avseende barn och elever i kommunala förskolor och skolor, vidta en tydlig försiktighetsprincip. Det innebär att det är viktigt att var och en med symptom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i skolan och på fritiden och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Har man symtom ska man stanna hemma, kontakta 1177 Vårdguiden samt rektor för samtal om hur skolgång kan ordnas hemifrån under eventuell inkubationstid. Känner du som vårdnadshavare stark oro utifrån att ni vistats i riskområden? Eller av annat skäl känner oro och vill hålla ditt barn hemma? Då kan du kontakta skolan för dialog kring frånvaro och andra praktiska frågor kring skolgången.