Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur många fler platser möjliggörs på yrkesutbildningar tack vare det utökade bidraget?

Antagningen till yrkesstudierna beslutas av Norrtälje kommuns vuxenutbildningsorganisation. De nya antagningsreglerna kommer att gälla från den 1 juli 2021 och det kommer att vara möjligt att ansöka under våren 2021. Men redan till vårterminen 2021 kommer fler platser möjliggöras. Det utökade antalet platser finansieras med både kommunala och statliga medel. Ett tillskott från kommunen med en miljon kronor möjliggör i kombination med statlig finansiering 50 ytterligare yrkesvuxplatser.

Varför får yrkesutbildningar utökat bidrag av kommunen och staten?

Coronapandemin har kraftigt försämrat arbetsmarknaden, och det bidrar till att antalet sökande till studier inom Komvux ökar. Antalet platser kommer därför utökas för att möjliggöra att fler som söker får möjlighet till arbetsmarknadsrelevant yrkesutbildning. Till höstens första utbildningsstart var det 30 procent fler sökande än ifjol vid samma tid. Riksdagen har beslutat om ett tilläggsuppdrag som innebär att vuxenutbildningen från den 1 juli i år ska arbeta mer med kompetensförsörjning och yrkesväxling.

Hur mycket pengar består det nya stödpaketet av, för föreningar?

För att möjliggöra föreningssatsningen utökas den redan anslagna budgeten för samlingslokalhållande föreningar med ytterligare en halv miljon kronor, så att totalt cirka 2 450 000 kronor kommer att kunna fördelas.

Vilka kan ta del av det nya stödpaketet kommunen tagit fram för föreningar?

Samlingslokalhållande föreningar som inte kunnat ansöka om statligt stöd kommer att kunna ta del av stödet, baserat på de beskrivningar de har till följd av pandemin. Kultur- och fritidskontoret kommer att handlägga ansökningarna enligt etablerade rutiner och bidragsregler inför Kultur- och fritidsnämndens beslut om bidragen den 10 december.

Var någonstans på äldreboendet sker besöken?

Besöken sker i den boendes lägenhet, i speciellt avsedda besöksrum eller utomhus då risken för smittspridning är lägre ute i det fria. Det är boendets lokala rutiner som visar på vilka möjligheter boendet har att kunna erbjuda besök på ett säkert och hållbart sätt.

Hur ska jag gå tillväga om jag vill besöka någon på ett äldreboende?

Kontakta alltid personalen på äldreboendet innan ett besök för att ta reda på vilka lokala rutiner som gäller på just det äldreboendet. De lokala rutinerna är anpassade utifrån respektive verksamhets möjligheter att kunna ta emot besök på ett säkert sätt med den äldres bästa i åtanke. Samarbetet mellan boende, personal och närstående är mycket viktigt för att skapa ett hållbart och säkert sätt att ta emot besök. 

De lokala rutinerna är framtagna i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök på ett särskilt boende för äldre under covid-19. Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens äldreboenden.

Hur kan jag som besöker ett äldreboende förebygga smittspridning?

Det gäller att:

  • Stanna hemma om du har det minsta tecken på symtom.
  • Fråga personalen om vilka rutiner som gäller på boendet.
  • Tvätta händerna ofta och noga, nys och hosta i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Håll avstånd till andra som vistas på boendet, både inomhus och utomhus.
  • Var inte för många som besöker en person på boendet samtidigt.

Vad ska jag tänka på inför ett besök på ett äldreboende?

Till att börja med gäller det att alltid följa de allmänna råden och rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta tecken på symtom. Ålder är en betydande riskfaktor för allvarlig sjukdom i covid-19 och vi har alla ett ansvar att skydda äldre mot smitta.. Det är viktigt att alltid ta kontakt med personalen på äldreboendet för att höra vilka rekommendationer de har för besök på just deras boende.

Vad händer om Regeringen fattar beslut om ökad publik för idrottsevenemang?

I Norrtälje kommun har föreningar alltid fått arrangera idrottsevenemang själva. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det arrangören av verksamheten som ska göra en riskbedömning inför olika event och vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för att covid-19 sprids. Kommunen bistår med lokaler och ytor och påverkas därför inte av ett beslut om ett ökat publikantal.

Vad gör Norrtälje kommun för att coronasäkra kultur- och fritidsaktiviteter?

Riskbedömningar görs inför varje evenemang utifrån de restriktioner som finns från Folkhälsomyndigheten. Vid konserter eller andra föreställningar kommer dessa genomföras utan paus för att undvika trängsel, trängselvärdar kommer att finnas på plats och servering av mat och dryck kommer inte heller ske för att undvika köer och trängsel. Evenemang som sker på fritidsgårdarna kommer att kräva en föranmälan, detta för att ha koll på antalet deltagare.

Jag har bokat tid för testning men jag kommer inte kunna gå. Vad ska jag göra?

Det är viktigt att du bokar av så att någon annan kan få din tid. När efterfrågan ökar och det uppstår väntetider blir det viktigare än någonsin att påminna om vilka som bör boka provtagning och vilka som inte bör göra det. Därför är det viktigt att avboka så någon med symtom kan få din tid.

Mitt barn under sex år visar symtom på corona. Vad ska jag göra?

I nuläget rekommenderas inte testning av barn under sex år, därför måste du som vårdnadshavare följa hur symtomen utvecklas. Vid lindriga besvär ska ditt barn stanna hemma så länge hen verkar sjuk samt ytterligare 48 timmar utan symtom. Vid mer uttalade symtom som inte blir bättre efter några dagar ska du låta hen stanna hemma i minst sju dagar. När barnet mot slutet av en sådan sjukdomsperiod känt sig friskt under 48 timmar kan du låta hen gå till förskolan igen.

Mitt antikroppstest visar att jag har antikroppar. Kan jag leva som vanligt nu?

Nej, det betyder att risken att du kan smitta andra är mindre. Du måste fortsätta följa de generella rekommendationerna om att hålla avstånd, att avstå från större sociala sammanhang, att tvätta händerna ofta och att stanna hemma när du känner dig sjuk.

Jag har varit frisk i 14 dagar och vill kolla om jag har antikroppar. Hur gör jag?

För att få veta om du har haft sjukdomen bokar du test på 1177.se. Du kan tidigast boka ditt test 14 dagar efter att du är helt frisk och du behöver vara 15 år eller äldre. Barn provtas inte.

Varför är det särskilt viktigt att testa personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet?

Att testa personer med symtom på̊ covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att de som jobbar inom samhällsviktig verksamhet snabbare ska kunna återgå̊ i arbete och för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna upprätthållas.

Läs mer här om samhällsviktiga verksamheter

Så här går testningen till

Hit vänder du dig för att ta ett test vid pågående symtom

Varför ska man testa sig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna samt barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass som har symtom för covid-19 PCR-testas för att se om de har en pågående infektion. I det fall resultatet är positivt kan man snabbt påbörja smittspårning och därmed bromsa smitta.

LHär kan du läsa mer om testning

Jag har symtom på covid-19, vad ska jag göra?

Stanna hemma vid symtom och genomför provtagning för covid-19 (PCR-test). Vid negativt provsvar, som visar att man inte har covid-19, så kan man återgå till arbetet när man är feberfri och i övrigt känner sig frisk.

Om man inte är testad ska man stanna hemma så länge man har symtom samt två symtomfria dagar. Om man mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan man insjuknade kan man med kvarstående milda symtom gå tillbaka till jobbet. Region Stockholm rekommenderar dock att man testar sig om man har symtom, detta för att snabbt bryta en smittkedja om resultatet är positivt.

Se förtydliganden på hur länge du ska stanna hemma

Jag tillhör riskgrupp, Har hemtjänst och är orolig över att bli smittad av hemtjänstpersonal som kommer till mig. Vad gör hemtjänsten för att minimera smittspridningen?

Vänd dig till din hemtjänstutförare för att få information om hur de arbetar med frågan. Klicka här för att se kontaktuppgifter till hemtjänstutförare. 

Jag vill inte ta emot hemtjänsten på grund av corona. Hur gör jag?

Vänd dig till din hemtjänstutförare eller mottagningsenheten för att meddela att du vill avsluta hela eller delar av ditt hemtjänstbeslut.
Klicka här för att se kontaktuppgifter till hemtjänstutförare. 

Mottagningsenheten:  

0176–714 17 eller e-post bistandsavdelningen@norrtalje.se.

Måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar 09.00 – 12.00 och 13.00  15.00 samt tisdagar 10.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00.

Jag tillhör riskgrupp och känner mig isolerad i hemmet eftersom jag inte kan träffa vänner/familj, gå på restaurang, konserter och andra sociala evenemang som jag brukar. Hur kan jag få stöd och sällskap utan att gå ut?

Vänd dig till Norrtälje kommun och Norrtäljehjälper.se för att få kontakt med en frivilligorganisation som erbjuder socialt stöd. Sociala kontakter kommer ske via telefon och dator.

Jag har blivit kallad till undersökning på sjukhus som jag i vanliga fall klarar av att ta mig till med kollektivtrafik. Jag tillhör riskgrupp och ska inte åka kollektivt. Hur tar jag mig till undersökningen?

Vänd dig till den vårdgivare som kallat dig till undersökningen för att fråga om den är nödvändig att genomföra eller om den kan skutas upp. Vänd dig även till vårdgivaren gällande möjlighet att få sjukresa. Patienter som är 70 år eller äldre och behöver besöka vård och behandling, har från den 15 april rätt till sjukresor. Det gäller även personer som i vanliga fall kan resa med kollektivtrafiken. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av Covid-19. 

Jag tillhör riskgrupp och ska inte gå och handla eller göra apoteksärenden. Hur gör man för att få hjälp?

Via norrtäljehjälper.se kan du få hjälp med exempelvis matinköp eller uthämtning av mediciner. Om inte detta är ett alternativ går det bra att kontakta mottagningsenheten för att ansöka och stöd och insatser. Mottagningsenheten har ingen särskild snabbhandläggning för dessa ansökningar, utan prioriterar ärenden och utreder ansökningar enligt vanliga rutiner. Klicka här för att se mottagningsenhetens kontaktuppgifter.

Vem tillhör riskgrupp för covid-19?

Enligt Folkhälsomyndigheten kan vissa grupper få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra fallen.

Läs mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hur gör kommunen med grundskola och förskola?

Det finns en allmän beredskap för att hantera förändringar inom verksamheten, men i nuläget fortsätter verksamheten som tidigare. 

Hur kan Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg säkerställa att inte smitta sprids till utsatta grupper såsom äldre?

För att minska smittspridning råder besöksförbud på Norrtälje sjukhus. Det påverkar även den som är medföljare vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar. Kontakta avdelningen eller mottagningen på Norrtälje sjukhus för att få veta mer. Läs mer här.

För all personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra att utsättas för smitta. Vi följer Socialstyrelsen och Vårdhygien Stockholms basala hygienrutiner. Alla som ska flytta in till ett äldreboende provtas också för covid-19.  

Har ni resurser att hantera situationen om smittan sprider sig på ett äldreboende?

Vårdhygien Stockholm har utarbetat särskilda rutiner för att hantera personer som är smittade och bor på ett äldreboende. Verksamheterna ska alltid följa basala hygienrutiner enligt Socialstyrelsen och Vårdhygien Stockholms rutiner.

Hur agerar Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg om en vård- och omsorgstagare är orolig att smittas av exempelvis hemtjänstpersonal?

Våra vård- och omsorgstagare ska känna sig trygga. Tillsammans med våra utförare tar vi ett gemensamt ansvar genom olika insatser och försiktighetsåtgärder för att skydda äldre personer som är sårbara från att smittas. Samtliga vård- och omsorgsverksamheter i Norrtälje kommun följer de riktlinjer som ansvariga myndigheter ger.

Personal som har ett eller flera av symtomen feber, hosta, snuva eller ont i halsen, även i mild form, stannar hemma och undviker att träffa andra tills man är symptomfri och därefter i ytterligare två dagar. För personal finns särskilda rutiner för hur man ska agera och skydda andra.

Vård- och omsorgsverksamheterna i Norrtälje kommun genomför sin verksamhet exempelvis utifrån Region Stockholms Vårdhygienrutiner inom hemtjänst och Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS samt följer Socialstyrelsens och Vårdhygien Stockholms basala hygienrutiner.

Hur ser smittskyddet ut i Norrtälje kommun?

Norrtälje kommun samverkar vid behov med Smittskydd Stockholm som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till, och mellan människor. Arbetet är regionövergripande och sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Arbetet som sker hos Smittskydd Stockholm regleras av smittskyddslagen.

 

Kan Norrtälje kommun bekräfta om det finns konstaterade fall av coronaviruset i kommunen?

Smittskydd Stockholm bekräftar och redovisar antalet smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Här kan du ta del av statistiken https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/. Smittskydd Stockholm betonar dock vikten av att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, ha noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden vid de kommande högtiderna. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor.

Om en person själv berättar om hen är smittad, kan inte Norrtälje kommun bekräfta då?

Om personen själv berättar är det upp till honom eller henne att berätta om övriga personliga förhållanden. Det är ingen information som Norrtälje kommun kommunicerar ut.

Får Norrtälje kommun information om smittade i kommunen?

Smittskydd Stockholm informerar endast kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen ger inte Smittskydd Stockholm Norrtälje kommun information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan bli föremål för exempelvis provtagning. Om Norrtälje kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen kommer därför inte att lämna ut några uppgifter om invånare som är smittade.

Vad gäller för medarbetare i Norrtälje kommun?

  1. Vid minsta förkylningssymptom, håller vi oss hemma.
  2. Om vi har barn som visar symptom, tar vi hem barnet från förskola/skola.
  3. Om vi som kommunanställda har möjlighet att jobba hemifrån, gör vi det.
  4. Vi undviker onödiga besök och resor.
  5. Vi tvättar händerna ofta och noggrant.