Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Till dig som utförare inom vård och omsorg

Här hittar du information riktad till dig som är utförare av vård- och omsorg i Norrtälje kommun.

Till: Samlad information om coronaviruset

Tillfälliga delegationsbeslut och styrande regelverk med anledning av covid-19.

Så söker invånare vård i sommar

Klicka här för att läsa mer om hur sjukvården fungerar i sommar

Uppdaterad instruktion för skyddsutrustning

Vårdhygien Stockholm har förtydligat instruktionen för när och hur skyddsutrustning ska användas vid olika vårdsituationer.

Klicka här för att läsa mer om den uppdaterade instruktionen

Självprovtagning för covid-19 för medarbetare

Chefer inom vissa verksamheter inom vård och omsorg kan erbjuda medarbetare som är sjuka med hosta, snuva och/eller feber/sjukdomskänsla självprovtagning för covid-19. Om provresultatet är negativt kan medarbetaren återvända till arbetsplatsen när hen är symtomfri.

Klicka här för att läsa mer och vilka verksamheter som omfattas

Behöver din verksamhet hjälp? 

Behöver ni som är vård- och omsorgsutförare hjälp med att få fram skyddsutrustning och material? Här kan ni anmäla er via vårt formulär för att kunna kopplas ihop med ideell kraft eller företag som kan hjälp till med att få fram det ni behöver.

Klicka här för att läsa mer och anmäla behov av hjälp 

Extra vårdplatser klara att tas i bruk vid behov

Antalet patienter på Norrtälje sjukhus med bekräftad och misstänkt covid-19 har de senaste veckorna, som förväntat, blivit allt fler. Sjukhusets intensivvårdskapacitet har utökats, och ett stort antal vårdplatser har reserverats för att kunna vårda covid-19-patienter isolerat.

Tiohundra AB och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har i samverkan därför tagit beslut om att färdigställa en vårdavdelning på Roslagens sjukhus i Norrtälje. Avdelningen får inledningsvis tio vårdplatser och står klar att tas i bruk om behov uppstår. Även privata vårdgivare i kommunen kan komma att bidra med personal vid behov.
Läs mer om de extra vårdplatserna här 

Rekommendationer för skyddsåtgärder i vård och omsorg uppdateras

Folkhälsomyndigheten uppdaterar rekommendationerna för hur skyddsåtgärder och hygienrutiner ska tillämpas i hälso- och sjukvård och omsorg. 

Läs mer om rekommendationerna här

Samordning och samarbete

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har tagit initiativ till kontinuerliga samverkansmöten med verksamhetsansvariga för husläkarmottagningar, verksamhetsansvariga för kundvalet (det vill säga hemtjänst, hemrehabilitering och basal hemsjukvård), SÄBO, LSS-verksamheter och ASiH (avancerad sjukvård i hemmet).

Framöver kommer möten (digitala sådana) att hållas två gånger i veckan med vård- och omsorgsaktörer för att se hur man på bästa sätt kan agera lokalt kring corona och covid-19.

God vård ska säkerställas i samband med det nya coronaviruset, covid-19

Läs hela nyheten om hur vi samordnar god vård och omsorg

Krisstöd för medarbetare

Nu finns krisstöd dygnet runt för vårdens medarbetare. Krisstödet innebär att alla medarbetare kan få psykosocialt krisstöd utan kostnad vilket innebär individstöd, chefsstöd, gruppstöd. Krisspecialisterna kan också komma ut till verksamheter och stödja på plats vid extra behov.

Klicka här för att läsa mer om krisstöd till medarbetare.

E-utbildningar

Här hittar du information om webbaserade utbildningar.

Psykologiskt krisstöd vid covid-19 – Region Stockholm

E-utbildningen är framtagen av Regionalt kunskapscentrum Kris- och Katastrofpsykologi i SLSO och syftar till att ge medarbetare:

  • kännedom om de psykologiska aspekterna och riskfaktorerna utifrån en pandemi- samhällsfarlig smitta, så som covid-19
  • kompetens kring krisstödjande förhållningssätt och bemötande av både vuxna och barn och uppföljningsbehov
  • kännedom om de psykologiska aspekterna av en karantän/social isolering

Klicka här för att komma till utbildningen psykologiskt krisstöd vid covid-19.

Basala hygienrutiner – Region Stockholm

Den digitala utbildningen går igenom de moment som all personal inom vård- och omsorgsverksamhet behöver ha kunskap om för att skydda såväl sina patienter som sig själv från vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Alla vård- och omsorgsverksamheter inom kommunerna i länet kan under mars månad ta del av den digitala utbildningen kostnadsfritt. Utbildningen tar cirka 30 minuter och kan genomföras i såväl dator, smartphone som surfplatta.

Klicka här för att komma till utbildningen basala hygienrutiner. 

Du behöver ingen inloggningskod.

Material och kommunikation

På vårdgivarguiden hittar du mängder med material.

Klicka här för att se generellt informationsmaterial

Klicka här för att se kommunikationsmaterial på andra språk än svenska

Informationsblad riktat till äldre för affischering och spridning i era verksamheter

Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har tagit fram ett informationsblad riktat till äldre och anhöriga. Syftet är att förstärka Folkhälsomyndighetens rekommendationer till äldre. Använd gärna materialet, både för att affischera och sprida i era verksamheter. Materialet sprids bland annat via kommunens äldreombudsman till föreningar och organisationer. 

Klicka här för att se informationsblad till äldre som är framtaget av Norrtälje kommun och KSON

    ×

    Tyck till om den här sidan

    Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.