Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Till dig som utförare inom vård och omsorg

Här hittar du information riktad till dig som är utförare av vård- och omsorg i Norrtälje kommun.

Till: Samlad information om coronaviruset

Tillfälliga delegationsbeslut och styrande regelverk med anledning av covid-19.

God vård ska säkerställas i samband med det nya coronaviruset, covid-19

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), vårdbolaget Tiohundra AB samt övriga privata utförare av vård och omsorg i Norrtälje, gör en gemensam kraftsamling för att invånarna ska få en god vård och omsorg under pågående smittspridning av det nya coronaviruset.

Konkret innebär det att personalresurser kommer att omfördelas mellan vård- och omsorgsutförarna. Syftet är att kunna ge största möjliga kvalitet i vården och omsorgen, då den pågående coronapandemin innebär en ökad belastning på akutsjukvården som nu måste vårda fler patienter. Invånarna ska få akut och nödvändig vård och omsorg samtidigt som smittspridningen av coronaviruset ska begränsas.

Läs hela nyheten här

Rekommendationer för skyddsåtgärder i vård och omsorg uppdateras

Folkhälsomyndigheten uppdaterar rekommendationerna för hur skyddsåtgärder och hygienrutiner ska tillämpas i hälso- och sjukvård och omsorg. Rekommendationerna ersätter tidigare rekommendationer för handläggning av misstänkta eller bekräftade fall av covid-19. De kompletterar gällande föreskrifter och ger ett underlag för lokalt utarbetade riktlinjer. 

Läs mer om rekommendationerna här

Samordning och samarbete

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har tagit initiativ till kontinuerliga samverkansmöten med verksamhetsansvariga för husläkarmottagningar, verksamhetsansvariga för kundvalet (det vill säga hemtjänst, hemrehabilitering och basal hemsjukvård), SÄBO, LSS-verksamheter och ASiH (avancerad sjukvård i hemmet).

Framöver kommer möten (digitala sådana) att hållas två gånger i veckan med vård- och omsorgsaktörer för att se hur man på bästa sätt kan agera lokalt kring corona och Covid-19.

Extra personal sökes

Just nu genomför KSON en samordnad rekrytering av extra personal som ska kunna hjälpa alla utförare i Norrtälje kommun.

Se platsannonsen där vi söker extra personal till vård- och omsorg

Webbutbildning basala hygienrutiner – Region Stockholm

Den digitala utbildningen går igenom de moment som all personal inom vård- och omsorgsverksamhet behöver ha kunskap om för att skydda såväl sina patienter som sig själv från vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Alla vård- och omsorgsverksamheter inom kommunerna i länet kan under mars månad ta del av den digitala utbildningen kostnadsfritt. Utbildningen tar cirka 30 minuter och kan genomföras i såväl dator, smartphone som surfplatta.

Följ denna länk för att komma direkt till den digitala utbildningen.

Du behöver ingen inloggningskod.

Material och kommunikation

På vårdgivarguiden hittar du mängder med material.

 • Informationsblad till invånare med information om coronavirus, vikten av att tvätta händerna samt att stanna hemma om man är sjuk. Informationsbladet finns på 11 olika språk. Här finns även telefonnummer till sjukvårdsrådgivning på engelska, finska, arabiska, somaliska och persiska. Välj språk längst upp till höger i dokumentet.
 • Affisch med budskapet ”Tvätta händerna”. Affischen finns på 11 språk. Välj språk längst upp till höger i dokumentet.
 • Affisch med budskapet ”Stanna hemma om du är sjuk. Var rädd om våra äldre och våra sköra”. Affischen finns på 11 språk. Välj språk längst upp till höger i dokumentet.
 • Entréskylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på 8 språk. Välj språk längst upp till höger i dokumentet.

 

Till materialet på Vårdgivarguiden.

  Till Om det nya coronaviruset
  ×

  Tyck till om den här sidan

  Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.