Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om coronaviruset, covid-19

Norrtälje kommun och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer. Den här sidan uppdateras måndag till fredag klockan 17.00, helgfria dagar.

Gå till:

Aktuella restriktioner och råd

Provtagning — Vaccination

Other languages — Koronavirus suomeksi

Dagens nulägesbild 26 februari 2021

Skärpta råd. • Begränsa nya kontakter, särskilt riskgrupper • Stanna hemma vid symtom • Besök inte butiker i onödan, undvik trängsel • Håll avstånd • Undvik kollektivtrafik, använd munskydd • Arbeta hemifrån om du kan • Tvätta händerna • Sök vård om du behöver

Vaccinationsläget fas 1 i Norrtälje kommun

Vaccinationerna i fas 1 fortsätter. Den här veckan startade vaccinationerna av personer med hemtjänst och hemsjukvård. Enligt regionens tidplan kan vaccinationerna för fas 2 starta vecka 11, då kan personer som är födda 1941 eller tidigare erbjudas vaccin.

Vaccinationsläget för Norrtälje kommun för vecka 7

 • Fått dos 1: 6,8 procent – 3 538 personer
 • Fått dos 2: 4,72 procent – 2 452 personer

Fas 1 pågår
Den här veckan startade vaccinationerna av personer med hemtjänst och hemsjukvård samt make/maka och sambo. Det handlar om cirka 1 600 personer  exklusive de personer de bor med.

Fas 2
Vaccinationerna planerar att inledas vecka 11, då personer 80 år och äldre

Region Stockholm håller nu på att ta fram ett adresserat utskick med information om vaccinationen till dig som är 65 år och äldre. Det är ett stort utskick som skickas i flera omgångar; först till de som är 80 år och äldre. Det går alltså inte att boka tid nu.

Läs mer om vaccinationsläget i Norrtälje kommun här

Antal bekräftade fall av covid-19

I dagsläget uppgår antalet laboratorietestade fall av covid-19 i Sverige till totalt 657 309 varav 155 151 fall i Stockholmsregionen. Folkhälsomyndigheten rapporterar in nya siffror varje tisdag-fredag.

Källa: Folkhälsomyndigheten torsdagen den 26 februari 2021 klockan 14.00


Beslut om allmänna skärpta råd i Stockholms län

Med start 23 februari 2021 gäller ytterligare råd och restriktioner i Norrtälje kommun. Dessa råd gäller tills vidare.

Alla som vistas i Stockholms län uppmanas att:

o Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar.
o Stanna hemma vid minsta symtom, såsom hosta, snuva, feber.
o Provta dig om du har symtom längre tid än 24 timmar.
o Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.
o Alla i ett hushåll skall stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19. (smittskyddslagen)
o Arbeta hemifrån om du kan.
o Du bör stanna hemma efter utlandsresa i 7 dagar och provta dig på ankomstdagen och på dag 5. Detta behöver ingå i en planering inför eventuell utlandsresa.
o Undvik köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

Kollektivtrafik

o Res bara med kollektivtrafik om du måste.

Andra resor

o Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.

Munskydd

o Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider i kollektivtrafiken så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
o Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte med säkerhet går att undvika. Vi rekommenderar därför munskydd i till exempel affärer och andra butiker. Observera att denna rekommendation inte avser förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd. Generell munskyddsanvändning rekommenderas i nuläget inte i skolmiljön.
o Gällande situationer där trängsel uppkommer – framför allt i vissa miljöer på
arbetsplatser: dessa situationer bör identifieras av berörda verksamheter, arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. Rutiner/riskbedömning för användning av munskydd, inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån bedömt behov.

Arbetsplatser

Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum, och även om du träffar samma arbetskamrater varje dag. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, måste du stanna hemma.

Skolor

Under vecka 6 och 7 har antalet bekräftade fall ökat avsevärt i regionen. Regionen har sportlov vecka 9. Under skollov finns en risk att man trots försiktighet träffar andra personer än de man vanligen träffar, oavsett om detta sker på en resa eller inte. För att bryta eventuella smittkedjor rekommenderas därför för huvudmannen att högstadie- och gymnasieskolor i regionen använder möjligheten till distans- och fjärr undervisning hela vecka 10, d.v.s. veckan efter sportlovet. Undantag från detta gäller som tidigare, d.v.s. särskola, vissa praktiska moment, examina och särskilt utsatta elever.

Allmänna råd från Folhälsomyndigheten

Uppdateras vid nya beslut eller ny inriktning från ansvariga myndigheter och Region Stockholm.

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

För samtliga invånare gäller följande:

 1. Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 2. Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn, kontakta 1177 och boka ett test via appen Alltid öppet
 3. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 30 sekunder.
 4. Håll avstånd till andra, gärna två meter.
 5. Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 6. Håll avstånd till andra om du måste ta bussen.
 7. Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 8. Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Så jobbar kommunens trängselvärdar

Med hjälp av så kallade trängselvärdar finns Norrtälje kommun närvarande ute i samhället för att påminna om att hålla avstånd och följa aktuella råd i syfte att minska smittspridningen. Trängselvärdarna jobbar på olika platser runt om i kommunen där det finns risk för större folksamlingar, exempelvis handelsplatser, busstationer och liknande.

Trängselvärdarna är frivilliga från kommunen och från olika frivilligorganisationer. Det finns tydliga riktlinjer för hur arbetet ska skötas, och inför varje arbetspass får trängselvärdarna tydliga instruktioner om vad som gäller för att genomföra uppdraget på ett säkert sätt.

Här är några exempel på de riktlinjer som gäller:

 • Arbetet är frivilligt
 • Arbetet äger rum utomhus
 • Trängselvärdarna håller fysiskt avstånd till såväl kollegor som invånare
 • Trängselvärdarna har tillgång till plasthandskar och visir
 • Inget informationsmaterial delas ut fysiskt, invånaren får själv förse sig med detta på plats

Här kan du läsa de riktlinjer som trängselvärdarna har att förhålla sig till

Vill du bidra till arbetet med att minska smittspridningen i kommunen? Anmäl dig via Norrtälje hjälper

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Via länken nedan får du tips på hur du ska tänka och agera.

 Läs mer om källkritik på Krisinformations webbplats

Allmänna frågor, ring 113 13

Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symptom, men har allmänna frågor om covid-19. Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor.

Vid symtom, ring alltid 1177 först

När du ringer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Mer information på följande webbplatser
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.