• Stanna alltid hemma om du har feber, hosta, snuva eller ont i halsen. Stanna hemma tills du är helt frisk och två dagar extra.
  • Det är besöksförbud på alla äldreboenden i landet.
  • Du som anhörig bör undvika onödiga besök hemma hos äldre och andra sårbara människor, och du ska aldrig göra ett besök om du har förkylningssymtom, även lindriga. 
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har tvål och vatten.
  • Om du rör dig utanför hemmet, håll avstånd till andra människor för att skydda både dig själv och andra.
  • Tänk igenom om din resa inom Sverige verkligen är nödvändig. 
  • Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till vissa länder. Här kan du läsa om de senaste riktlinjerna gällande resor.