Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om utsläppet av tallolja

Här får du svar på vanliga frågor om utsläppet.

På vilka platser har tallolja lokaliserats?

Utsläpp har upptäckts på ett flertal ställen längs kuststräckan Singö, Väddö och Björkö. Tidigare städade platser kan ha fått nytt påslag av olja och kan behöva städas igen.

På vår kartfunktion kan du se aktuellt läge gällande upptäckt tallolja samt lägga till ny plats om du ser olja som inte är anmäld.

Klicka här för att komma till kartan i helskärmsläge.

Du kan läsa en instruktion för hur du använder kartfunktionen genom att klicka på länken nedan:

Instruktion för anmälan av förekomst av tallolja.

Är tallolja farligt?

Talloljan är visserligen mindre giftig än mineralolja och biologiskt nedbrytbar över tid, men kan ge allergiska besvär vid hudkontakt. Oljan luktar och vid längre kontakt med oljan, till exempel vid inandning under över tid, kan man få huvudvärk. Talloljan kan också påverka vattenlevande organismer.

Den olja som hamnat på stränderna ska tas bort, vilket kommer att göras i kommunens regi. Även om vi är tacksamma för de insatser som allmänheten gjort tidigare rekommenderar vi inte att du plockar talloljan själv samt håller husdjur borta från den.

Se information under flik Sanera själv? Med försiktighet och med skyddsutrustning

I områden som fått påslag av tallolja är det viktigt att inte trampa runt i oljan, då blir det så kallad sekundärkontaminering, och du bör ha hundar kopplade för att de inte ska få olja på tassarna.

Om du får olja på huden eller om husdjur får det på tassarna; tvätta med såpa eller diskmedel och vatten. Såpa är att föredra eftersom det är naturligt återfettande. Om du får olja på stövlar eller utrustning; tvätta med diskmedel.

Om du hittar skadade fåglar som fått tallolja på sig kan du kontakta Stockholm Viltfågel Rehab (SVR) på telefonnummer 072-569 51 12.

Kommer kommunen rensa områdena?

Kommunen kommer att städa bort tallolja enligt den plan som finns. Vi tror dock att det kommer bli nya påslag under en tid, varför vissa strandremsor kommer att behöva städas flera gånger.

Områden som prioriteras är naturreservat och fågelområden. Också områden som är viktiga för friluftslivet kommer att städas.

Mina kläder har förstörts av talloljan, ersätter kommunen detta?

Nej, kommunen ersätter inte förstörda kläder.

Jag behöver skyddsutrustning, tillhandahåller kommunen detta?

Kommunen tillhandahåller handskar och sopsäckar på följande platser:

  • Brandstationen i Älmsta
  • ICA Älmsta
  • Singö Bybastu

Var kan jag lämna mitt avfall?

Det finns stora kärl på brandstationen i Älmsta, där det går bra att lämna sopsäckar med insamlad tallolja. Det finns också en container vid Singö Bybastu, där talloljan kan lämnas.

Soppåsar som slängs hemma ska lämnas i vanliga soptunnan och inte kompost, och tänk på att inte överfylla kärlet vare sig volym- eller viktmässigt. Fyll inte påsarna mer än att det går att bära dem.

Vi rekommenderar vår karttjänst för att registrera var tallolja finns, så kan vi från kommunen hämta den.

Klicka här för att komma till kartan i helskärmsläge.

Du kan läsa en instruktion för hur du använder kartfunktionen genom att klicka på länken nedan:

Instruktion för anmälan av förekomst av tallolja.

Hur ska jag hantera talloljan?

Vi rekommenderar att anmäla förekomst av via vår kartfunktion, så kan vi från kommunen hämta oljan.

Klicka här för att komma till kartan i helskärmsläge.

Du kan läsa en instruktion för hur du använder kartfunktionen genom att klicka på länken nedan:

Instruktion för anmälan av förekomst av tallolja.

Talloljan går att plocka upp, läggas i sopsäckar och sedan placeras eget sopkärl. Vi vill dock påminna om att använda skyddsutrustning, då talloljan kan vara kladdig och klibbig. Försök att undvika att få oljan på dina skor och kläder, då risken finns att du sprider oljan vidare oljan.

Läs mer under fliken Sanera själv? Med försiktighet och med skyddsutrustning.

Jag har sett stora mängder på en plats som jag inte kan ta hand om, vad ska jag göra?

Ser du stora mängder tallolja på en plats får du gärna anmäla det till oss via vår karttjänst.

Klicka här för att komma till kartan i helskärmsläge.

Du kan läsa en instruktion för hur du använder kartfunktionen genom att klicka på länken nedan:

Instruktion för anmälan av förekomst av tallolja.

Det är viktigt att uppge var, hur mycket (uppskattningsvis hur lång sträcka i naturen samt hur många säckar tallolja som finns) och även kontaktuppgifter, så att Resurspoolen eller Räddningstjänsten kan nå dig vid frågor om var den uppsamlade oljan finns.

Hur gör man rent hund eller annat tamdjur?

Vatten och såpa fungerar bra för rengöring när det gäller hundar och andra tama djur. För ytterligare rengöring kan tamdjur tvättas med diskmedel och sedan smörjas in med något återfettande eller tvättas av med såpa efteråt, eftersom det är naturligt återfettande.

Du kan kontakta kommunens Kontaktcenter på kontaktcenter@norrtalje.se eller 0176-710 00 gällande skadade vilda djur.

Hur gör man med vilda djur som behöver rengöras från tallolja?

Vilda djur får inte tvättas eller hållas i fångenskap av allmänheten, oavsett om de är skadade eller inte. Därför får du inte själv tvätta, ta hem för att försöka sköta eller mata ett vilt djur som har till exempel tallolja på sig.

Ärenden gällande fåglar hänvisas till Stockholms Vildfågel Rehab (SVR), telefonnummer 072-569 51 12, som är de enda som har tillstånd att hantera vilda fåglar i länet. De ger instruktioner samt hämtar fågeln vid behov.

Kontakta kommunens Kontaktcenter på kontaktcenter@norrtalje.se eller 0176-710 00 gällande övriga vilda djur.

Var kommer talloljan från?

Det är fortfarande oklart var talloljan kommer ifrån. Kustbevakningen har inlett en förundersökning för att utreda om ett brott begåtts och försöka härleda källan till utsläppet.

Är det olagligt att släppa ut tallolja i naturen?

Sedan den 1 januari 2021 har enligt lag antalet ämnen som inte får släppas ut i naturen vid så kallade tankrengöringar utökats, men det gäller ännu inte tallolja. Tallolja får fortfarande släppas ut vid tankrengöring om det sker på internationellt vatten.

Sanera själv? Med försiktighet och med skyddsutrustning.

Det har funnits ett stort intresse från invånare att hjälpa till att plocka upp talloljan. Vartefter vi vet mer om utbredning, konsistens och egenskaper kan vi dock se att den största hjälpen är att vi får in rapporter via kartfunktionen, så kommunen kan gå ut och plocka upp.

När du som privatperson plockar upp tallolja kan vi som kommun inte ta ansvar för det arbetet, exempelvis om du skulle skadas. Det har bland annat med försäkringar att göra. Om du väljer att plocka upp talloljan själva gör du det på egen risk och det är då mycket viktigt att du använder skyddsutrustning och inte sprider oljan genom att till exempel trampa i den och orsaka så kallad sekundärkontaminering, då oljan sprids till rena områden.