Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Olika former av boende för asylsökande

Olika former av boenden för asylsökanden

Alla människor som söker asyl ska få någonstans att bo – att ordna detta ingår i Migrationsverkets uppdrag, utöver att pröva deras asylansökan. Asylsökande kan välja att ordna ett eget boende, både under asylprocessen och efter besked om uppehållstillstånd, det kan exempelvis vara hos anhöriga eller vänner. Migrationsverket ansvarar för att erbjuda asylsökande boende.

I första hand erbjuder Migrationsverket de asylsökande boende i lägenheter med eget hushåll som Migrationsverket hyr direkt av fastighetsägaren. I andra hand ett kollektivt boende med självhushåll. Det kan till exempel vara korridorboende i vandrarhem, studentboende eller före detta äldreboende. Vid ett kollektivt boende ingår Migrationsverket ett hyresavtal med fastighetsägaren som innebär att verket ansvarar för drift och bemanning.

Asylsökande som fått uppehållstillstånd

De som fått uppehållstillstånd i Sverige ska erbjudas boende i en kommun (kommunplacering). Arbetsförmedlingen ska ordna boendet som är en del av den nyanländas etableringsplan.

Skillnad mellan Migrationsverkets boende och kommunala evakueringsplatser

Skillnaden mellan tillfälliga boendeplatser för asylsökande i Migrationsverkets respektive kommunens regi, det vill säga evakueringsplatser

Tillfälliga boendeplatser i Migrationsverkets regi
När Migrationsverkets egna boenden inte räcker till så kan de sluta ramavtal för tillfälliga boendeplatser som avropas vid behov. Om de bostäderna inte heller räcker till så kan verket direktupphandla tillfälliga boenden.

Tillfälliga boenden som Migrationsverket upphandlar kan till exempel vara vandrarhem, stugbyar och andra anläggningar. Migrationsverket kan också sluta lokalavtal om tillfälliga boenden med till exempel fastighetsägare, kommuner och Försvarsmakten.

Evakueringsplatser i kommunens regi

Med tanke på rådande situation där 1500-2000 personer ansöker om asyl varje dag, behöver verket ha en beredskapsplan för om en akut situation uppstår där myndighetens ordinarie boendeplatser helt enkelt inte räcker till. En del av beredskapsplanen är att kommuner ska kunna hjälpa Migrationsverket med att tillhandahålla evakueringsplatser under en kortare tid om verkets boendeplatser tar slut.

Kommunen ansvarar för boendet

Evakueringsplatserna ska kunna ställas till Migrationsverkets förfogande direkt vid en förfrågan och kommunen ansvarar för driften av boendet.
Det innebär att kommunen står för bland annat:

 

  • Iordningställande av lokalen.
  • Personalresurser
  • Ordna med sovplatser inklusive madrasser och sängkläder
  • Eventuellt behov av tolk
  • Mat och dryck
  • Städning
  • Hälsoskydd och brandskydd.

 Ankomstboenden

Det första boendet den asylsökande kommer till är ett ankomstboende. Där stannar de en kort tid, vanligen en till sju dagar tills de registrerat sin ansökan på Migrationsverket.

Migrationsverket driver ankomstboendet
Det är ett ordinarie ankomstboende som ligger i närheten av en ansökningsenhet. Idag finns ankomstboenden bland annat i Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle och Flen.

Leverantören driver ankomstboendet
Det är ett tillfälligt ankomstboende för asylsökande som inte får plats på Migrationsverkets ordinarie ankomstboenden. Avtal skrivs på några veckor upp till 6 månader med privata leverantörer som även ansvarar för mat och annat praktiskt på boendet. Det kan vara exempelvis tidigare hotell eller vandrarhem.

Kommunen driver ankomstboendet
Om Migrationsverkets och leverantörernas boendeplatser inte räcker till får asylsökande flytta till evakueringsplatser som kommuner ansvarar för. Det kan vara skolor, gymnastikhallar eller militäranläggningar som tillfälligt möbleras om till sovsalar.

Länsstyrelser och kommuner har inventerat var lokaler finns och erbjudit Migrationsverket att använda dem vid behov. Varje kommun har själv ansvar för att ställa i ordning och ta emot asylsökande på evakueringsplatserna. Migrationsverket ser till att fördela asylsökande till platserna så att alla får tak över huvudet. 

Annan myndighet driver ankomstboendet
Det är ett ankomstboende att ha i beredskap om platserna tar slut på övriga ankomstboenden. Om behovet finns ställer myndigheten i ordning beredskapsplatserna som exempelvis kan vara i fängelser.
Dessa kan användas upp till en månad.

Asylboenden

När asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. Boendet kan vara en lägenhet som delas med andra asylsökande; det kan också vara ett kollektivt boende med självhushåll, exempelvis före detta student- eller äldreboende. Migrationsverket hyr dessa lägenheter eller fastigheter.

Vanligast idag är dock boende på en anläggning, exempelvis ett tidigare hotell, vandrarhem eller en stugby, där kost, logi och annat praktiskt sköts av leverantören. Det sker genom ramavtal eller direktupphandlingar.

Den asylsökande är hänvisad till det asylboende där det för tillfället finns plats. Det kan vara i en annan kommun än där den asylsökande registrerats eller där ankomstboendet ligger.

Tältanläggningar i samarbete med MSB

I en extraordinär situation då alla Migrationsverkets boendeplatser är slut kan asylsökande få komma att bo tillfälligt i uppvärmda tältanläggningar.

Det är på uppdrag från regeringen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Migrationsverket uppför tältanläggningar som en del av samhällets gemensamma beredskap för att ta emot de som söker asyl i Sverige.

 

Övriga benämningar

Korttidsboende är detsamma som ankomstboende.

Asylboende, kallas även - långtidsboende, tillfälligt asylboende,
permanent asylboende.

Fördelningsboende - så kallas ibland ankomstboendet i Gävle dit
många asylsökande kommer för att "fördelas" vidare.

Transitboende - används ibland istället för korttidsboende eller
ankomstboende.

Utreseboende eller förvar - de används i huvudsak för att säkerställa
att en person är tillgänglig så att ett beslut om avvisning eller
utvisning kan genomföras

 

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.