Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Frågor och svar från Migrationsverket

Frågor och svar från Migrationsverket

Fråga: Hur många asylsökande kommer till i Sverige och Stockholms län just nu?

Svar: Migrationsverket har de senaste dagarna gått in i ett nytt läge med 1500- 2000 asylsökande per dag i hela landet. Under 2015 vecka 45 sökte omkring 10 173 personer asyl i Sverige, av dessa var 2 818 ensamkommande barn. I region Stockholm var det 2 291 personer varav 487 ensamkommande barn.

 Fråga: Vilka är det som kommer till Sverige och Stockholms län?

Svar: De personer som kommer till Sverige just nu kommer framför allt från Syrien, Afghanistan, Irak. De tar olika vägar för att nå hit, både via färjor och längre resvägar igenom Europa.

Fråga: Vad är skillnaden på de som söker asyl i Sverige och de som befinner sig i Sverige utan avsikt att söka asyl utan vill vidare?

Svar: Migrationsverket hjälper alla människor som söker asyl i Sverige. Migrationsverket ser till att ordna boende för de som behöver hjälp med det och ekonomiskt bistånd. Övriga samhällsaktörer, så som polis och kommun, ansvarar för dem som inte väljer att söka asyl. 

Fråga: Varför måste asylsökande bo på evakueringsplatser?

Svar: Migrationsverkets egna boendeplatser räcker just nu inte till i alla delar av landet. Vi arbetar kontinuerligt med att öppna nya boenden och att frigöra platser på de boenden vi har. Läget är dock mycket ansträngt och för att ge alla asylsökande tak över huvudet måste vi ta till nya lösningar. Därför har vi i vissa delar av landet börjat använda tillfälliga boendeplatser i kommuner och i andra myndigheters regi, så kallade evakueringsplatser. Det handlar om att de som söker asyl tillfälligt får bo i gymnastiksalar, skolor och andra lokaler som kommunerna kan ställa i ordning.

Fråga: Är Migrationsverkets boendeplatser slut?

Svar: Migrationsverkets boendeplatser räcker just nu inte alltid till i fyra av sex regioner. Därför har Migrationsverket börjat använda de evakueringsplatser som kommunerna tillhandahåller.

Fråga: Vad är kommunernas evakueringsplatser?

Svar: Sveriges kommuner har evakueringsplatser som kan ställas i ordning för boende i samband med kriser, till exempel större bränder eller naturolyckor då människor behöver evakueras från sina hem. Det kan vara idrottshallar, skolor eller liknande som görs om till sovsalar. Länsstyrelserna har på uppdrag av Migrationsverket och i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), under hösten inventerat hur många platser kommunerna kan ställa i ordning och Migrationsverket har nu börjat ta dessa i anspråk. Det är ett tillfälligt boende där ett stort antal asylsökande kan få tak över huvudet medan de väntar på att Migrationsverket ordnar ett mer långsiktigt boende.

Fråga: Hur länge kommer asylsökande att bo i kommunernas evakueringsplatser?

Svar: Tanken är att de asylsökande ska bo på kommunernas evakueringsplaster så kort tid som möjligt. Så snart nya platser blir lediga i Migrationsverkets ordinarie boenden ska de flytta vidare till ett boende som lämpar sig bättre i väntan på beslut om asyl.

Fråga: Vem ansvarar för evakueringsplatserna?

Svar: Kommunerna ansvarar för driften av dessa boenden, till exempel mat, sängutrustning, städning och tolk. Migrationsverket har i övrigt samma ansvar för dessa boenden som för andra tillfälliga boenden.

I detalj:
Migrationsverket ansvarar för asylsökandes resor till kommunala boenden med evakueringsplatser.

Migrationsverket ansvarar för asylsökandes resor från kommunala boenden med evakueringsplatser till Migrationsverkets ordinarie boenden, när vi har ordnat fram nya platser.

Respektive mottagningsenhet ansvarar för information till de asylsökande i respektive evakueringsboende på samma sätt som i Migrationsverkets egna asylboenden.

Kommunerna ansvarar i sin tur för:

  • Att ställa i ordning lokalen.
  • Personalresurser
  • Ordna med sovplatser inklusive madrasser och sängkläder
  • Eventuellt behov av tolk
  • Mat och dryck
  • Städning
  • Hälso- och brandskydd

Kommuner kan sedan begära ersättning från Migrationsverket för boende-, mat-, och personalkostnader.

Fråga: Vart tar de asylsökande vägen sen?

Svar: De asylsökande bor på evakueringsplasterna tills Migrationsverket har hittat ett mer permanent boende åt dem. Det ska inte ta mer än några dagar. Om den asylsökande har familj i Migrationsverkets boenden någonstans i Sverige försöker vi att återförena dem så snart som möjligt.


Fråga: Finns det risk att flyktingar kommer att få bo i tält?

Svar: Ja, när kommunernas evakueringsplatser i form av idrottshallar och liknande inte längre räcker till kommer vi att behöva låta asylsökande bo i tält. Tälten är stora och vinterbonade, de har golv, elektricitet och värme.

I första hand kommer vi använda alla evakueringsplatser som finns tillgängliga.
Länsstyrelserna fortsätter att utreda om det finns fler lokaler som kan användas som evakueringsplatser för att så få asylsökande som möjligt ska behöva bo i tält. Det är viktigt att poängtera att det handlar om evakueringsplatser under några dagar i väntan på att platser blir lediga på Migrationsverkets boenden runt om i landet.

Fråga: Vad gör Migrationsverket för att hinna med att registrera och ta emot alla som vill söka asyl här i Sverige?

Svar: Migrationsverket arbetar med alla tillgängliga resurser för att hinna med. Vi rekryterar ny personal, öppnar nya enheter där asylsökande kan registreras och prioriterar om resurser. Personalen arbetar ofta i skift, sju dagar i veckan för att utnyttja lokaler och teknisk utrustning till max.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.