Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn och ungdomar är personer under 18 år som söker asyl i landet utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare i mottagarlandet.

Migrationsverket anvisar vilken kommun som ska ta emot barnet och socialnämnden i kommunen beslutar om lämpligt boende. Den anvisade kommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen.

Norrtälje kommun är en anvisningskommun sedan hösten 2010 och har avtal med Migrationsverket kring mottagande av ensamkommande barn.

Socialförvaltningen i Norrtälje kommun har en avdelning som arbetar med boende för ensamkommande barn. Avdelningen består av fem verksamheter, varav fyra är så kallade HVB-boenden (hem för vård- eller boende) med plats för drygt 80 ensamkommande barn och ungdomar i åldrar mellan 14 och 17 år. Verksamheterna är belägna i Nysättra, Vigelsjö, Hysingsvik samt Nordrona. En av verksamheterna är ett så kallat stödboende som kan erbjuda upp till nio ungdomar ett träningsboende. Stödboendet är beläget i Grindområdet.

Arbetet med barn och ungdom handlar om att tillgodose deras behov av en trygg livsmiljö, daglig omsorg och stöd. Det handlar även om att aktivt arbeta med barnens och ungdomarnas integrering i det svenska samhället, fokus ska vara att boendestödet ska ge ungdomarna goda kunskaper om det svenska samhället, normer och värderingar.

Norrtälje kommun anlitar även AB Vårljus för att driva boende för ensamkommande barn på entreprenad. Vårljus ungdomsboende på Väddö hyr lokaler av Väddö Folkhögskola. På boendet bor både asylsökande ungdomar samt ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT). Målsättningen i boendet är att ge den unge ett adekvat vuxenstöd och att skapa en så välfungerande vardag som möjligt. Varje ungdom har en egen kontaktperson bland personalen samt följer en individuell plan med tätt samarbete med socialtjänsten.

Verksamhetens mål är att ge de ensamkommande barnen en trygg och lärorik tid med förutsättningar till egen försörjning och delaktighet i samhället.

Verksamheten delfinansieras av statliga medel från Migrationsverket.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.