Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vad händer när en anmälan om oro kommer in till socialkontoret?

När en anmälan kommit in till socialkontoret görs dels en bedömning av om barnet har behov av omedelbart skydd och dels en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte.

När en anmälan kommer in till oss på socialkontoret gör vi samma dag en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd. Om vi bedömer att barnet är i behov av omedelbart skydd inleder vi en utredning och vidtar åtgärder.

I annat fall görs en förhandsbedömning där socialnämnden tar ställning till om vi ska starta en utredning eller inte. Denna bedömning ska göras inom två veckor från det att anmälan kommit in. Under förhandsbedömningen tar vi på socialkontoret kontakt med dem som behövs för att kunna bedöma om en utredning ska påbörjas eller inte. Det kan till exempel handla om kontakt med anmälare, barnet, vårdnadshavare och skola.

Om socialnämnden beslutar att inleda en utredning om barnets behov ska denna utredning vara slutförd inom fyra månader från det att anmälan kommit in.

Förhandsbedömningar och utredningar utförs av våra socialsekreterare och bedrivs enligt Socialstyrelsens utredningsmetod Barn Behov i Centrum – BBIC. Syftet med utredningen är att klargöra vilka behov av stöd och hjälp som barnet har och kan leda till ett beslut om insats från socialnämnden.

Den som berörs av utredningen har rätt till insyn i utredningsmaterialet. Den som berörs av utredningen skyddas också från insyn enligt regler i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) – OSL.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.