Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur snöröjs min gata?

Det är Norrtälje kommun som ansvarar för alla gator och vägar i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Övriga vägar ansvarar Trafikverket och olika vägsamfällighetsföreningar för.

Klicka på din ort för att komma till kartan över snöröjningsprioritering:

I våra kartor får du en överblick över vilka särskilda gator som gäller och hur vi vinterväghåller dessa. Om du klickar på din gata så får du information vilken standard som ligger på din gata och hur den snöröjs.

Teckenförklaring vinter

Randigt betyder att gatan halkbekämpas med salt, oftast busslingor. De gröna gatorna är prioriterade gång- och cykelvägar. Rött betyder att hela ytan vintervägålls och rosa är en förhöjd standard, tung trafik. När gatan är gul betyder det att både gång- och körbana vinterväghålls och på de blå gatorna vinterväghålls bara körbanan inte gångbanor.

Undantagen är Västra vägen genom Norrtälje, Väg 77 och 280 i Rimbo, som Trafikverket ansvarar för samt för infarter till fastigheter som inte är kommunens. Om du vill felanmäla snöröjningen på de vägar som Trafikverket ansvarar för ringer du 0771- 921 921. 

Har du synpunkter på snöröjningen som Norrtälje kommun utför kan du höra av dig till Kontaktcenter.

Gäller det enskilda vägar lämnas synpunkter och felanmälan till ansvarig vägförening/vägsamfällighet.

Mer om snöröjning
Till Trafik & stadsplanering
Senast ändrad: 2022-10-24
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.