Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Centrumtorget i Hallstavik

Arbetet med ombyggnationen av centrumtorget är i slutfasen, men beräknas inte vara helt klart förrän till våren 2019. Enligt den ursprungliga planen skulle torget ha stått färdigt i slutet av oktober 2018, men ett antal problem under byggnadsarbetet har försenat färdigställandet.

Ombyggnad Hallstavik centrum

Det som återstår av markarbetet, och som under gynnsamma vinterförhållanden är beräknat att bli färdigställt under januari 2019, är gången utanför entrén till biblioteket och sista halvan av parkeringsytan.

Under våren, när tjälen har släppt, kommer torgytan att färdigställas med plantering av träd, buskar och blommor samt att arbetet med fontänen återupptas.

Den största anledningen till försening är att berg upptäcktes i samband med schaktarbete för pumpbrunnen till fontänen. För att undvika sprängningsarbeten i den allmänna och känsliga miljön återgick arbetet till ritbordet för att ta fram en pumpbrunn som är anpassad för de aktuella markförhållandena.

I väntan på nya ritningar från entreprenören bromsades arbetet med schakt av övrig torgyta in, eftersom gjutning av pumpbrunn var en kritisk faktor för att komma vidare med färdigställandet.

På grund av felaktig leverans av två av granitblock till fontänen hann inte gjutningen påbörjas innan det blev för kallt, vilket är anledningen till att området runt fontänen fortfarande hålls avspärrat av säkerhetsskäl. Även undermåliga vattenledningar, gamla rör- och kabelgravar som legat för grunt samt påträffade betongkonstruktioner under marken har varit några av hindren i arbetet.

Upprustningen av centrumtorget har dock passerat de flesta kritiska punkter och det är nu först och främst väderförhållandena som avgör när centrumtorget kan färdigställas. Vi hoppas på gynnsamma förhållanden, så att entreprenören kan fortsätta med återstående markarbeten och plattsättning, så att Hallstaviksborna så fort det går får den torgyta med hög trivselfaktor, grönska och många sittplatser samt med ordning och reda på torghandeln och bra möjligheter för större evenemang som önskats i samråden.

Till Trafik & stadsplanering
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.