Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Arbeten på gator, torg och parker

Här kan du se vilka större gatu- och vägarbeten som pågår eller planeras i Norrtälje kommun och som kan innebära  bland annat trafikstörningar, avstängning av gata eller svårigheter att komma fram på trottoarer.

Här finns även information om annan begränsning i framkomlighet på grund av arbeten med vägar och gator, samt information om större arbeten med de parker, planteringar eller grönområden som vi ansvarar för.

Pågående arbeten på gator, torg och parker

  • På Öströms gränd återstår nu endast drygt 2 veckors ledningsarbete. Därefter vidtar avskalning av gatan och sättning av plattor och smågatsten det arbetet beräknas till ca 30 arbetsdagar ytterligare. Totalt beräknas drygt 2 månaders arbete återstå.
  • Från och med vecka 15 städar vi våra gator, torg och parkeringar med bland annat sandupptagning. Var uppmärksam på tillfälliga skyltar om parkeringsförbud för att underlätta för våra arbetsfordon.
  • På grund av den växlande temperaturen under vinter vi har haft så har det blivit många beläggningsskador på våra vägar. Från och med vecka 16 lagas nu potthål och sprickor i Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik samällen.
  • Vecka 15 påbörjar arbeten med ombyggnation av centrumtorget i Hallstavik. Delar av parkeringsplatsen upplåts/stängs under byggtiden. För att ersätta besöksplatser ändrar vi tidsbegränsningen på den södra delen av parkeringen, där det har varit tillåtet att parkera i 24 timmar, till 2-timmar (med P-skiva). Ersätningsparkering för uppställning i upp till 24-timmar anordnas på Odenvägen.
  • På Norra Uppsalavägen mellan Gottstavägen och Ekvägen i Hallstavik byggs en ny gatusektion med bredare gång- och cykelbanor och smalare mittrefug med nya träd. Under byggtiden kan vissa parkeringsplatserna längs med vägen tillfälligt spärras av. Infart till alla verksamheter kommer att säkerställas under hela byggtiden. Arbete beräknas vara klart under juni 2018.
  • Iordningsställande av Sjötullstorget på Roslagsgatan vid Hamnbron kommer att pågå fram till sommaren 2018.
  • Arbeten med nya gång- och cykelvägar längsmed Färsnagatan och Planetvägen beräknas vara klara till sommaren 2018.
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.