Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trafikregler

Här samlar vi några trafikregler som vissa förare kan uppleva svåra att förstå.

Gångfartsområde

Vägmärke gångfartsområde

I Norrtälje kommun finns det ett par gångfartsområden, ett utanför Kvisthamraskolan, ett vid Sjötullstorget och ett utanför Långsjöskolan. Här kör du bil och cyklar på de gåendes villkor.

Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. Detta gäller även cykel, taxi och buss, inga undantag!

Fordon får endast parkeras på markerade parkeringsplatser. Utanför ovannämnda skolor så finns det på- och avstigningsplats. Man får alltså inte parkera för att följa med barnet till skolan eller hämta barnet i skolan.

Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Se upp för barn och visa tydligt att du har märkt dem och att du ger dem tillfälle för trygg passage.

 

Parkeringsförbudsområde

 Vägmärke för parkeringsförbudsområde

Efter att man har passerat denna skylt får fordon inte parkeras annanstans än på markerade platser. Observera att i Norrtälje stadskärna så regleras de flesta kantstensparkeringarna med p-skiva och de flesta större parkeringarna med avgift där registrering i p-automat eller via telefonparkering krävs (de två första timmarna är avgiftsfria). Parkeringsförbud betyder att du får stanna för lastning och lossning samt på- och avstigning, sedan ska du köra iväg. Det är inte tillåtet att sitta i bilen för att vänta på passagerare som ska bara springa och köpa någonting på ett par minuter. Det är förbjudet att stanna före ett övergångsställe, för nära en korsning, på trottoaren eller cykelfältet. Det är också förbjudet att stanna eller parkera mot färdriktningen. Tänk på att inte hindra trafiken - det ska finnas fri bredd bredvid fordonet så att andra fordon kan passera. Har en bil olovligt ställt sig på en gata med parkeringsförbud händer det lätt att nästa förare tror att man får parkera där. I ett sådant område gäller taxan för felparkering på 600 kr.

Fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får dock parkeras på körbana i upp till 3 timmar om de inte bryter mot ovannämnda regler.

 

Tomgångskörning

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut. Detta gäller inte:
• om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö, med undantag för kö till färja,
• om motorn hålls igång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning. Förbudet mot tomgångskörning mer än en minut gäller inom hela kommunen.

Läs mer på Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen...

Senast ändrad: 2018-04-16
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.