Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad gäller för övergångsställen i Norrtälje kommun

Övergångsställen finns i första hand för att ge gående en chans att ta sig över hårt trafikerade gator.

Övergångställe i Norrtälje

Sedan 1 maj 2000 gäller att fordonsförare vid ett obevakat övergångsställe har väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. Av förslaget till regeringen från Kommunikationsdepartementet om den ändrade bestämmelsen kan bland annat citeras: ”Övergångsställen bör i huvudsak anläggas för att öka gåendes möjlighet att korsa en gata eller väg med stark trafik. Övergångsställen bör således inte i första hand anläggas av trafiksäkerhetsskäl utan för att öka framkomligheten för fotgängare. Utformningen av de passager som anläggs bör däremot vara sådan att gående och cyklister inte riskerar att dödas eller allvarligt skadas.”

Kommunikationsdepartementets uppfattning grundade sig på forskning som visade att risken att skadas i en trafikolycka är dubbelt så stor när man korsar en gata på ett övergångsställe än på platser utan övergångsställen. En av anledningarna till detta är den falska trygghet som ett övergångsställe kan innebära. Finns ett behov av framkomlighetsskäl att anlägga ett övergångsställe är det därför viktigt att det kan utformas på ett trafiksäkert sätt.

Behovet av ett nytt övergångsställe fastställs utifrån omgivningen, antalet användare och anslutningsarrangemangen. Det är alltså främst en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Förutsättningarna för att inrätta ett säkert övergångsställe undersöks. Målet är att nya övergångsställen inte ska göras i onödan. Om det finns ett motiverat behov för ett nytt övergångsställe och förutsättningarna för ett säkert övergångsställe uppfylls, kan den tekniska planeringen påbörjas.

Krav för att vi ska kunna lägga ett övergångsställe vid en gata:

  • Det ska vara så pass mycket trafik på gatan att det är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångställe.
  • Det ska finnas en tydlig efterfrågan att kunna gå över just där. Det ska finnas målpunkter på båda sidor av gatan.
  • Inga andra övergångsställen ligger i närheten. Övergångställen får inte ligga för nära varandra.
Senast ändrad: 2020-05-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.