Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Elsparkcyklar i Norrtälje - det här gäller

Ny lagstiftning gäller för elsparkcyklar från och med den 1 september 2022. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Elsparkcyklar

Omfattningen av elsparkcyklar i Norrtälje är idag förhållandevis begränsad. Det finns endast ett etablerat företag som hyr ut elsparkcyklar. Utöver det finns dock också privatägda elsparkcyklar. Det förhållandevis begränsade antalet elsparkcyklar medför att de problem som kan följa i spåren av bruket av elsparkcyklar också är på hanterlig nivå. Det finns dock anledning att förutse att antalet elsparkcyklar i bruk kommer att öka stadigt. Därför finns motiv för att informera om vilka trafikregler som gäller elsparkcyklar.

Vad är en elsparkcykel

En elsparkcykel klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. Uppfyller inte elsparkcykeln kraven för att klassas som cykel ligger närmast tillhands att den klassas som moped. Är elsparkcykeln snabbare eller starkare än en cykel men inte uppfyller kraven som ställs på en moped kan den inte klassas som vare sig cykel eller moped. Då får fordonet inte köras på allmän väg utan endast inom ett inhägnat område.

Straff för överträdelser

I samband med köp eller användning av elsparkcykel finns därför all anledning att förvissa sig om vad elsparkcykeln klassas som. Det är nämligen så att det alltid är föraren som ansvarar för att fordonet uppfyller ställda krav. Vid de flesta överträdelserna av någon av bestämmelserna döms föraren till böter. Men fängelse finns också i straffskalan om överträdelsen kan bedömas som grov vårdslöshet. En överträdelse kan också påverka förutsättningarna för att få ett körkortstillstånd.

Trafikregler

Här har vi sammanfattat vad du bör tänka på när du kör en elsparkcykel som är klassad som cykel, för din och andras skull.

  • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.
  • Det är inte tillåtet att framföra elsparkcykel på gångbanor eller torg.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men vi rekommenderar att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.
  • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.
  • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
  • Anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har, kurvor, underlag och sikt.
  • Kör i högst gångfart när du kör på gågator eller i ett gångfartsområde
  • Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för andra trafikanter. Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.
  • Det är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett betryggande sätt.

Ny lagstiftning gäller för elsparkcyklar från och med den 1 september 2022.

Senast ändrad: 2022-12-20