Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cykling och cykelvägar

Det ska vara lätt att cykla i Norrtälje kommun. Cykling är både bra för dig, din hälsa och miljön. Om man jämför med andra transportmedel är cykeln ofta dessutom billigare. På Norrtälje kommun jobbar vi för att det ska gå snabbt och säkert att ta sig fram på två hjul. Det gör vi genom att satsa på att utveckla cykelvägar, cykelparkeringar och många snöfria cykelvägar under vintern.

Cykel, cykelbana

Mer än 30 procent av alla cyklister som skadas får huvudskador. En cykelhjälm räddar liv och skyddar många gånger mot skador med allvarliga konsekvenser. Den som är under femton år måste använda cykelhjälm. De vanligaste orsakerna till cykelolyckor är tekniska fel på cykeln, felbedömningar från cyklistens sida eller hinder på körbanan.

Värt att veta om cykling:

 • Trafikregler gäller även för cyklister.
 • Du får cykla på både gågata och ett gångfartsområde men inte med högre hastighet än gångfart. Om du cyklar där har du då väjningsplikt mot de gående. Det är inte förbjudet att korsa en väg på ett övergångställe på cykel, men det är olämpligt. Kliver du av cykeln gäller samma regler som för de gående. En cyklist som korsar en väg har alltid väjningsplikt mot fordon på vägen. Detta gäller även om du cyklar över på ett övergångsställe.
 • Cykeln är ett fordon och ska vara försedd med minst en fungerande broms.
 • Reflexer och ringklocka ska finnas och vara i gott skick.
 • Reflexväst gör dig synligare för andra trafikanter.
 • Vid cykling i mörker, ska du ha bra belysning framåt och ett fast rött ljus bakåt.
 • Underhåll din cykel regelbundet.
 • Cykling ska ske på cykelbana om sådan finns. Om du försiktig, under 15 år och den tillåtna hastigheten är högst 50 km/tim får du dock använda körbanan även om det finns en cykelbana.


På vår kommunkarta kan du hitta alla kommunala gång och cykelvägar i Norrtälje stad, Rimbo och Hallstaviks samhälle.

Här kan du ställa cykeln
Så länge det inte finns vägmärken som säger annat får du parkera din cykel i stort sett var du vill. Men du får inte parkera din cykel så att det blir farligt eller att cykeln hindrar annan trafik, exempelvis - gör det svårt för synskadade och rörelsehindrade att ta sig fram. Cykelparkeringar finns i anslutning till de flesta busstationer i kommunen.

 • Norrtälje busstation, 196 platser, varav 80 med väderskydd
 • Norrtälje vid Campus, 154 platser, varav 114 med väderskydd
 • Rimbo busstation, 102 platser, varav 80 med väderskydd


Cykelpumpar finns i anslutning till ett flertal busstationer i kommunen.

 • Norrtälje busstation
 • Rimbo busstation
 • Hallstavik busstation


För att fler ska välja att cykla även under vintersäsongen satser Norrtälje kommun på att se till att vinterväghålla våra cykelvägar väl. Det gäller i första hand de prioriterade cykelstråken.

Cykling och cykelvägar
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.