Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Gatubelysning

Så här fungerar ansvaret för belysningen av kommunala gator och gång- och cykelvägar.

Norrtälje kommun har ansvar för och bekostar all vägbelysning i tätorterna och också en viss del av gatubelysningen utanför tätorterna. All översyn sker via så kallade skötselavtal.

I Norrtälje och Rimbo har vi avtal med Norrtälje Energi. I Hallstavik finns avtal med Vattenfall Sveanät samt Hallstaviks Elektriska Distributionsförening. Övriga områden sköts av Vattenfall Sveanät.

Enligt avtalen svarar elleverantören för drift och underhåll samt förnyelse av gatu- och vägbelysningar. I åtagandet ingår bland annat att byta ut kvicksilverlampor till högtrycks-natriumlampor, som är mer energisnåla och miljövänliga.

Här kan du se gatubelysningen i vår karta!

Område

Elleverantör

Norrtälje Norrtälje Energi
Norrtälje, Campus Roslagen Campus Roslagen
Rimbo Norrtälje Energi
Hallstavik (Från Franks Färg, förbi centrum till Tommen samt Skärsta Hallstaviks Elverk
Övriga områden Vattenfall
Anmäl trasig eller felaktig belysning här
Senast ändrad: 2023-02-02