Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Användning av kommunal mark

I Norrtälje, Rimbo och Hallstaviks samhälle finns kommunal mark, både skog och parkmark, utanför den egna tomten som ska kunna användas av alla, så kallad offentlig plats.

Används kommunens mark för privat bruk utan tillstånd kallas det för annektering och det är inte tillåtet. Dessutom försvåras skötseln av området då dessa anläggningar oftast står i vägen för våra maskiner och personal. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Vad är offentlig plats?

Med offentlig plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En offentlig plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park. Offentlig platsmark får inte stängas av för allmänheten och får bara tillfälligt upplåtas för enskild verksamhet. Offentrliga platsmarken är inte avsedd för bebyggelse. Om ni har frågor om var gränsen för offentlig plats går, tveka inte att höra av dig till kommunen.

Otillåten dumpning

Att köra ut sitt trädgårdsavfall i skogen är inte tillåtet. Inte heller att sätta upp en kompost utanför tomtgränsen.

Vad är olovlig anläggning?

Med olovlig anläggning menas alla former av anläggningar utanför den egna tomte som du inte har tillstånd för från den som äger marken. Det kan vara staket/planteringar, komposter, jordhögar, grusytor, vedupplag, uppställning av båtar/bilar/husvagnar, skjul, lekstugor, sandlådor, gungställningar, studsmattor, rastgårdar mm.

Vad säger lagen?

Detaljplanen regleras i Plan och bygglagen (PBL) och enligt PBL kan offentlig platsmark ges skydd i detaljplanen. Offentlig platsmark i en detaljplan är gator, vägar, torg, parker och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Detaljplanen är den som styr hur marken ska användas. Enligt 8:e kapitlet i brottsbalken får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Detta gäller även offentligt ägd mark. Privatisering av annans mark betraktas som egenmäktigt förfarande.

Vad gör kommunen?

När kommunen upptäcker att mark annekteras och det finns en uppenbar ägare till den olovliga anläggningen kontaktas ägaren och uppmanas att ta bort alla anläggningar som ligger utanför tomtgränsen och att återställa marken till ursprungligt skick. Om ägaren vägrar vidtas åtgärder såsom att Norrtälje kommun plockar bort anläggning på bekostnad av ägaren, polisanmälan eller böter. Finns ingen uppenbar ägare till den olovliga anläggningen anslår man information på platsen. Efter en viss tid informeras polisen och man plockar bort den olovliga anläggningen. Kommunen förvarar anläggningen och efter ca 3 månader går äganderätten över till kommunen.

Tillfälligt tillstånd

Skulle du behöva förvara något utanför din tomtgräns te x i samband med byggnation eller liknande går det att söka tillfälligt tillstånd. Detta gör du via Polisen.

Senast ändrad: 2022-10-24
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.