Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansök om ny/ändrad infart till fastigheten

Om du ska bygga på en obebyggd tomt och behöver en infart till den eller om du har för avsikt att flytta infart till din fastighet måste du ansöka om det till berörd väghållare.

Kommunens gatu- och parkavdelning är väghållare på de flesta gator inom Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Övriga vägar är statliga eller enskilda. Är du osäker kan du titta på Nationell vägdatabas (välj Administrativa vägdata och Väghållare).

Om du avser att anlägga eller ändra en utfart mot en gata där kommunen är väghållare ska du lämna in en ansökan till gatu- och parkavdelningen.

Varje ansökan prövas individuellt och beslutet baseras på hur trafiksäkerheten och driften påverkas. Oftast är anslutning till en kommunal gata förknippad med kostnader och dessa ansvarar sökande för. Det är dock endast av kommunen godkända entreprenörer som får utföra arbetet.

Villkor som ställs för utfart är följande:

  • det får finnas högst en infart per fastighet
  • högsta bredd är 5 m
  • backning över cykelbana tillåts inte
  • backning ut på huvudgata tillåts inte
  • det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter, där inget högre än 70 cm skymmer sikten.

Här kan du klicka och se en skiss med exempel gällande villkoren runt skymmande sikt.

Ansökan skickas med e-post till Kommunstyrelsen . Ansökan ska innehålla:

  • tydlig ritning/karta
  • fastighetsbeteckning
  • adress
  • dina kontaktuppgifter
Senast ändrad: 2022-10-24
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.