Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parkskogar - skog mitt bland husen

I Norrtälje, Rimbo och Hallstavik finns 650 hektar parkskog. Parkskogarna är stadens gröna lungor och gör att vi kan komma nära natur, växter och djur. Träden är inte bara vackra – de ger också skugga och skyddar mot vind och buller.

Solljus genom träd.

Parkskogarna sköts av Skogssällskapet som är kommunens entreprenör. Vart femte år inspekteras skogarna, och därefter görs en gallringsplan. I stort går den ut på att varsamt gallra träd och att röja sly. Vi sparar alltid träd som är särskilt värdefulla för varje område. Det kan till exempel vara större ekar, aspar och lärkträd.

Naturområden med speciell skötselplan

Vissa skogsområden har en egen och mer utvecklad skötselplan. Det kan vara på grund av att området har många och stora ekar eller att det finns fornlämningar. I Norrtälje, Hallstavik och Rimbo finns sex sådana områden.

Regler för parkskogarna

För att kunna ha vackra och livskraftiga skogsområden måste vi följa vissa grundregler. Detta gäller för kommunens parkskogar:

  • Privatpersoner får aldrig ta ned träd eller sly på kommunal mark.
  • Att träd skymmer solen, står i vägen för parabolsignalen eller lämnar löv på tomten eller i hängrännor är inte skäl för nedtagning.
  • Gallring och röjning sker inte under fåglars häckningssäsong.
  • I vissa fall lämnas död ved kvar på platsen. Vissa tycker att det ser skräpigt ut, men det görs för att gynna den biologiska mångfalden.

Upptäcker du ett träd som håller på att falla eller tappa grenar? Finns det risk för att människor eller djur skadas? Ring direkt till Kontaktcenter på 0176-71000! Är faran inte lika akut är det bra om du mejlar till kontaktcenter@norrtalje.se.

Såhär jobbar vi med parkskogarna:

  • Vi strävar efter att trädhöjden närmast fastigheter ska vara låg. 
  • Ett undantag är högre träd som kan utvecklas till särskilt värdefulla träd. De sparas även om de står nära fastigheter.

Träd på kommunens förvaltningsfastigheter (skolor, äldreboenden med mera)

Det är fastighetsavdelningen som ansvarar för träd på kommunens förvaltningsfastigheter. Vi upprättar ingen särskild gallringsplan, utan gallring sker istället efter behov. I övrigt gäller anvisningarna som finns här. Om du har önskemål om beskärning och borttagning av träd kontakta kontaktcenter.

Skogar utanför tätort

Vi äger och förvaltar 2300 hektar produktiv skogsmark utanför tätorterna. Till hjälp att förvalta skogen har vi Skogssällskapet som entreprenör. De ser till så att skogen avverkas, gallras, röjs och återplanteras. Har du önskemål eller synpunkter angående skogar utanför tätort kan du hör av dig till kontaktcenter.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.