Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så bekämpar Norrtälje kommun invasiva arter

Norrtälje kommun bekämpar främst de arter vi är skyldiga att göra enligt EU:s direktiv 1143/2014. Jätteloka är den vanligaste förekommande arten som ska bekämpas enligt detta direktiv.

Invasiva arter

Invasiva främmande arter är arter som med hjälp av oss människor har hamnat på fel plats och inte passar in i sitt nya ekosystem. Här tränger de ut våra inhemska arter och breder snabbt ut sig över stora områden. Det är ett stort hot mot biologisk mångfald men de kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Gemensamt ansvar att förhindra spridning

Vilka arter som klassas som invasiva bestäms av EU:s förordning om invasiva främmande arter, (1143/2014). Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, släppa ut i naturen, transportera, använda och hålla de arter som listas i denna förordning. EU-förordningen är direkt tillämplig för alla i Sverige.

Det innebär att myndigheter, kommuner, fastighetsägare, villaägare, och andra har ett ansvar och en skyldighet att följa reglerna för att förhindra spridning av invasiva arter på EU:s förteckning. Exempelvis är du skyldig att ta bort en sådan art om den finns på din fastighet.

Rapportera invasiva arter på invasivaarter.nu

Vad gör Norrtälje kommun åt invasiva arter?

Norrtälje kommun bekämpar främst de arter vi är skyldiga att göra enligt EU:s direktiv 1143/2014. Jätteloka är den vanligaste förekommande arten som ska bekämpas enligt detta direktiv. Norrälje kommun bekämpar endast invasiva arter på allmän plats där kommunen har skötselansvar samt kommunal skogsmark.

Invasiva arter som förekommer i Norrtälje kommun:

  • Jätteloka
  • Jättebalsamin

Invasiva växter och djur på EU:s förteckning

Vad gör Norrtälje kommun åt parkslide?

Det finns växter som inte är förbjudna som kan skada den biologiska mångfalden i Sverige, till exempel blomsterlupin, parkslide och vresros.

Då parkslide är extremt svår och kostsam att bekämpa och växten ofta triggas igång av åtgärder, låter vi vissa bestånd vara. Det är också stor risk att arten sprids vidare när växtavfall hanteras då endast små fragment kan bilda nya bestånd.

Norrtälje kommun utför bekämpning av parkslide på kommunal mark i följande fall:

  • Då stor risk för spridning föreligger, till exempel vid stora öppna fält.
  • Om växten skapar problem för byggnader och/eller konstruktioner.
  • Vid nyetablerade bestånd.

Läs mer om invasiva arter

På följande sidor finns mer information om invasiva arter.

Senast ändrad: 2022-07-01
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.