Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dags att ansöka om anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar

15 januari 2020

Norrtälje kommun har skapat ett anläggningsbidrag om totalt 21 miljoner kronor för åren 2018 - 2020 för att öka takten på cykelvägnätsutbyggnaden på landsbygden. Ansökningstiden för att få bidrag 2020 går ut den 31 januari 2020.

barn och vuxen med cyklar på väg över landsväg

Syftet med bidraget är att skapa en levande landsbygd och möjliggöra för ett hållbart resande, då det idag ofta saknas säkra och attraktiva cykelvägar.

Anläggningsbidraget riktar sig till enskilda väghållare och föreningar som kan söka anläggningsbidrag för att i egen regi anlägga nya gångvägar och cykelvägar på landsbygden. Bidrag kan även ansökas för upprustning till högre standard av befintlig gångväg och cykelväg.

Läs mer om anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar här.

Varför skriver vi det här?

Ett av våra övergripande mål är att Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt. Genom att föreningar kan söka om bidrag för att bygga gång- och cykelvägar vill vi underlätta för invånarna att välja klimatsmarta transportsätt samt främja utvecklingen av landsbygden.

Läs Mål och budget här.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.