Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vad betyder utbyggnaden för trafiken?

Vad betyder utbyggnaden för trafiken?

Projektet ger möjlighet att utveckla och stärka kommunikationen för både kollektivtrafik och biltrafik genom sammanläkningen av Västertorpsvägen-Bålbrovägen.

Bussar kommer att kunna köra vidare från Rimbo centrum, som i dagsläget är ändhållplats, via Västertorpsskogen och Bålbroskogen och tillbaka till centrum. Den ökade tillgängligheten till kollektivtrafik, inte bara i exploateringsområdet utan i hela nordvästra delen av Rimbo, är efterlängtad ur ett planerings- och hållbarhetsperspektiv. Detta för att kollektivtrafiken skapar förutsättningar för att uppfylla såväl kommunens som den regionala planeringens mål om att bygga i kollektivtrafiknära lägen.

Senast ändrad: 2019-02-28