Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om Västertorpsskogen

I Västertorpsskogen planeras för byggnation av bostäder, förskola och gruppboende.

Arbetet med detaljplanen för Västertorpsskogen startade under våren 2019. Planprocessen kommer att pågå under flera år och först efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kommer en byggnation kunna påbörjas. Bygget kommer att ske i etapper och byggstart är planerad till att starta under 2023.

Tidsplan

  • Samråd 1 kv. 2022
  • Granskning 4 kv. 2022
  • Antagande 1 kv. 2023
  • Laga kraft 1 kv. 2023

Genomförande allmän plats

Kommunen bedömer att genomförandet av allmän plats och VA kan påbörjas 4 kvartalet 2023.

Genomförande kvartersmark

Etapp 1 Tre kv. 2024
Etapp 2 Två kv. 2025
Etapp 3 Fyra kv. 2025

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen får laga kraft.

Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2022-05-09
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.