Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Vad betyder utbyggnaden för trafiken?

Projektet ger möjlighet att utveckla och stärka kommunikationen för både kollektivtrafik och biltrafik genom sammanläkningen av Västertorpsvägen-Bålbrovägen. Stockholmsbussarna kommer att kunna köra vidare från centrum (ändhållplats i dagsläget) ut längs Uppsalavägen, upp på Västertorpsvägen, vidare på Bålbrovägen och Rånäsvägen tillbaks till centrum. Den ökade tillgängligheten till kollektivtrafik, inte bara i exploateringsområdet utan i hela västra delen av Rimbo, är mycket eftertraktad ur ett planerings- och hållbarhetsperspektiv då den skapar förutsättningar för att uppfylla såväl kommunens som den regionala planeringens mål om att bygga i kollektivtrafiknära lägen.

Det kollektivtrafiknära läget som busshållplatser för med sig motiverar en högre exploateringsgrad. Samtidigt måste Rimbos karaktär som landsbygdsort respekteras och efterfrågan på villor och radhus beaktas.