Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Vanliga frågor om Västertorpsskogen

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Detaljplan pågår sedan våren 2019. Byggnationen av Västertopsskogen planeras att starta under 2021. Utbyggnaden beräknas ske under 6 år.

Vad ska byggas?

16 flerfamiljshus med cirka 16 lägenheter i varje. Totalt cirka 270 hyres- och bostadsrättslägenheter. 32 radhus med äganderätt, cirka 10 villatomter. Förskola, gruppboende, matbutik, busshållplats.

Vad kommer projektet att kosta skattebetalarna?

Projektet finansieras av intäkterna kommunen får genom markförsäljningen i projektet.

Varför byggs Västertorpskogen?

Idén om att utveckla Rimbo har funnits länge, men utvecklingen har begränsats av att den nya sträckningen av väg 77 inte har varit fastställd. Nu har Trafikverket beslutat att bygga vägen söder om Rimbo, vilket gör att vi kan påbörja utveckling i de norra delarna.

Efterfrågan på bostäder och potentialen i Rimbo anses vara hög. Initieringen av detta projekt skapar goda förutsättningar att uppfylla tillväxtmålen i översiktsplanen.

Genom att utveckla bostäder och kollektivtrafik tillsammans i samma projekt kan förutsättningar för både fysiska och ekonomiska effektiva lösningar nyttjas.  

Vad betyder utbyggnaden för trafiken?

Projektet ger möjlighet att utveckla och stärka kommunikationen för både kollektivtrafik och biltrafik genom sammanläkningen av Västertorpsvägen-Bålbrovägen. Stockholmsbussarna kommer att kunna köra vidare från centrum (ändhållplats i dagsläget) ut längs Uppsalavägen, upp på Västertorpsvägen, vidare på Bålbrovägen och Rånäsvägen tillbaks till centrum. Den ökade tillgängligheten till kollektivtrafik, inte bara i exploateringsområdet utan i hela västra delen av Rimbo, är mycket eftertraktad ur ett planerings- och hållbarhetsperspektiv då den skapar förutsättningar för att uppfylla såväl kommunens som den regionala planeringens mål om att bygga i kollektivtrafiknära lägen.

Det kollektivtrafiknära läget som busshållplatser för med sig motiverar en högre exploateringsgrad. Samtidigt måste Rimbos karaktär som landsbygdsort respekteras och efterfrågan på villor och radhus beaktas.

Vad händer med befintlig mark?

I Västertorpsskogen skapas en miljö av byggnader i huvudsak av naturmaterial. För att samspela med den omgivande naturen. Stora gröna ytor i den naturliga topografin lämnas.

Vilka är det som bygger?

Tranvik Projekt AB samt kommunen säljer villatomter.