Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om Västertorpsskogen

I Västertorpsskogen planeras för byggnation av bostäder, förskola och gruppboende.

I maj 2018 gav politikerna mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att starta en markanvisningstävling för bostadsutveckling i området Västertorpsskogen i Rimbo.

Strax därefter bjöd kommunen in till en marknadsvisningstävling där en exploatör som kunde tillgodose kommunens uppställda krav för exploateringen skulle utses. Tranvik Projekt AB vann tävlingen. I januari 2019 godkände politiken i Norrtälje kommun ett markanvisningsavtal mellan kommunen och Tranvik Projekt AB.

Markanvisningsavtalet innebär att Tranvik Projekt AB har ensamrätt och möjlighet och att förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförandet av bebyggelse på mark som ägs av kommunen. Markanvisningen mynnar ut i ett förvärv av den kommunala marken i samband med att detaljplanen för området vunnit laga kraft.

Arbetet med detaljplanen för Västertorpsskogen startade under våren 2019. Planprocessen kommer att pågå under flera år och först efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kommer en byggnation kunna påbörjas. Bygget kommer troligtvis att ske i etapper och byggstart är planerad till att starta under 2022-2023.

Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2019-02-28
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.