Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Om Västertorpsskogen

Efterfrågan på bostäder och potentialen i Rimbo anses vara hög med tanke på  närhet till Arlanda, Uppsala och Stockholm. En utveckling av Västertorpsskogen innebär att fler får möjlighet att bo i ett attraktivt läge, nära kommunikation, service och natur.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Ungefär 300 bostäder, flerfamiljshus, radhus och villor, planeras i Västertorpsskogen. Byggnationen av Västertorpsskogen planeras att starta under 2021. Utbyggnaden beräknas ske under 6 år.

Flerfamiljshusen planeras i 3-5 våningar. I flerfamiljshusens gatuplan planeras någon form av verksamhet eller funktion. Flerfamiljshusen är lågenergihus. Gröna ytor på bergskullen lämnas för lek och rekreation.

Bakgrund

I maj 2018 beslutade politiken att uppdra åt mark- och exploateringsavdelningen att starta ett anbudsförfarande för Västertorpsskogen samt att uppdra åt planavdelningen att starta en detaljplan för Västertorpsskogen. 

Kommunen bjöd i maj 2018 in till anbudsförfarande. Inbjudan var öppen. Syftet med anbudsförfarandet var att under konkurrens utse en exploatör som kan uppfylla kommunens krav/förutsättningar för tävlingen. Tranvik Projekt AB vann tävlingen. I januari 2019 beslutade politiken att godkänna ett med Tranvik projekt AB upprättat markanvisningsavtal.

Detaljplan pågår sedan våren 2019. Genomförandet kommer att pågå i många år och utbygganden kommer att ske i etapper. Byggnationen av Västertorpsskogen planeras att starta i under 2021. 

Till Norrtälje växer
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.