Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Arbetet med detaljplanen för området Bålbroskogen pågår sedan april 2016. Detaljplanen förväntas att vinna laga kraft under våren 2020 och därefter planeras det för byggstart så snart det är möjligt. Det första arbetet som kommer att göras är arbetet med områdets infrastruktur och VA och därefter tillkommande bostadsbebyggelse. Byggnationen av bostäder är uppdelad i tre olika etapper och arbetet förväntas pågå i 5-7 år. 

Senast ändrad: 2022-05-27