Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanliga frågor om Bålbroskogen

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Arbetet med detaljplanen för Bålbroskogen pågår sedan april 2016. Bygget av Bålbroskogen planeras att starta under 2020-2021. Byggnationen av området kommer att vara uppdelad i tre olika etapper och beräknas pågå under 5-7 år.

Vad ska byggas?

I området Bålbroskogen planeras det för cirka 300 bostäder. Det beräknas byggas ungefär 32 radhus och 260 lägenheter i flerfamiljshus, varav minst en tredjedel kommer vara hyresrätter. 

Vad kommer projektet att kosta skattebetalarna?

Projektet finansieras av intäkterna kommunen får genom markförsäljning i projektet. 

Varför byggs Bålbroskogen?

Efterfrågan på bostäder och pontentialen i Rimbo anses vara hög. Utvecklingen av nya bostadsområden i både Bålbroskogen och Västertorpsskogen bidrar till att uppfylla kommunens tillväxtmål i Översiktsplanen. 

Vad betyder utbyggnaden för trafiken?

Planen är att bussarna kommer kunna köra vidare från Rimbo centrum, som i dagsläget är ändhållplats, via Västertorpsskogen och Bålbroskogen och tillbaka till centrum. 

Den ökade tillgängligheten till kollektivtrafik, inte bara i exploateringsområdet utan i hela nordvästra delen av Rimbo, är efterlängtad ur ett planerings- och hållbarhetsperspektiv. Detta för att den ökade kollektivtrafiken skapar förutsättningar för att uppfylla såväl kommunens som den regionala planeringens mål om att bygga i kollektivtrafiknära lägen. 

Vilka bygger?

Markanvisningsavtal finns teckat för delar av området mellan Norrtälje kommun och Credentia AB. För övriga delar finns markanvisningsavtal tecknade mellan Norrtälje kommun och det kommunala bostadsbolaget Roslagsbostäder.