Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tjänstegaranti för handläggning av planbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL

Tjänstegarantier är löften till invånare och företag. De ska göra det tydligt vilka förväntningar man kan ha på kommunens tjänster och myndighetsutövning. De tydliggör även vilka eventuella motkrav som gäller för att tjänstegarantierna ska kunna uppfyllas.

Beskrivning

Planavdelningen tillhör organisatoriskt samhällsbyggnadskontoret och arbetar på uppdragav kommunstyrelsen. På planavdelningen arbetar vi till största delen med detaljplaner och planbesked enligt plan- och bygglagen.

Vi ser till att:

Återkoppla till dig inom en vecka från att vi fått in din ansökan om planbesked.

Du ser till att:

Inkomma med kompletta handlingar
Inkomma med kompletteringar på begäran
Kontakta oss om du har frågor gällande ditt ärende

Uppföljning:

Om du inte har fått en återkoppling om att vi tagit emot din ansökan om planbesked inom en vecka (5 arbetsdagar) från att den inkommit så kommer en reducering på avgiften för planbeskedet ges. Om vi inte håller tiden avseende återkoppling enligt denna tjänstegaranti, reduceras avgiften med 2x aktuell timtaxa för varje påbörjad vecka som tidsfrist överskrids.
Kontakt:
Planavdelningen/plankoordinator Lotta Lagergren
plan@norrtalje.se
0176-711 42

Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2021-05-11
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.