Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utvecklingsinriktning för Norrtälje kommun

I utvecklingsinriktningen beskrivs övergripande hur Norrtälje kommun ska utvecklas i en hållbar takt och ges goda kopplingar till noder i angränsande kommuner och i Östersjöregionen.

Utvecklingsinriktning och målbild

Översiktsplanens utvecklingsinriktning anger en målbild och övergripande inriktning för kommunens utveckling till 2050 avseende bebyggelse, blå och gröna strukturer samt infrastruktur. Utvecklingsinriktningen består dels av en karta samt tillhörande beskrivande texter.

Se hela utvecklingsinriktningen för Norrtälje kommun.

Övergripande principer för Norrtälje kommuns utveckling

Översiktsplanen har även fem övergripande principer som på en strategisk nivå visar kommunens förhållningssätt till kommunens utveckling:

  • Norrtälje kommun ska utvecklas i en hållbar takt och ges goda kopplingar till noder i angränsande kommuner och i Östersjöregionen
  • Ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för näringslivet ska utveckla nya och befintliga företag
  • Hela kommunen ska växa och nya bostäder ska tillkomma i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter
  • Norrtälje stad ska stimulera tillväxt och bidra till positiv utveckling i hela kommunen
  • Övriga orter, landsbygden och skärgården ska kunna utvecklas utifrån sin karaktär och sina förutsättningar
Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2022-05-18
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.