Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny översiktsplan 2050

Norrtälje kommuns gällande översiktsplan antogs 2013. Sedan dess har flera delar av planen förverkligats, samtidigt som omvärlden utvecklats. Förutsättningarna har förändrats och våra framtidsmål har blivit skarpare. Därför ska en ny översiktsplan tas fram. Norrtälje kommun har påbörjat arbetet med att fram en ny översiktsplan, Översiktsplan 2050. Arbetet påbörjades i början av 2021 och den färdiga översiktsplanen beräknas bli antagen under våren 2024.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. I översiktsplanen anger Norrtälje kommun en övergripande riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för bostadsbyggnation i form av bygglov och detaljplaner.

Planen ger även vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska nyttjas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen finns redovisningar för hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse, för en hållbar utveckling inom kommunen.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte juridiskt bindande, utan den ska visa kommunens långsiktiga intention och planeringsinriktning.

Läs Plan- och bygglagen på Riksdagens webbsida.

Norrtälje kommun om 30 år

Norrtälje är en attraktiv kommun som fortsätter växa. I den nya översiktsplanen ska vi blicka närmare 30 år framåt i tiden och sätta nya mål att arbeta mot i framtiden. Kommunen har en ständigt ökande befolkning, vilket förutsätter att vi tillgodoser behovet av bostäder och arbetsplatser och att den kommunala servicen utvecklas. Planeringen av den byggda miljön måste också skapa möjligheter för att minska vår påverkan på den omgivande miljön och på klimatet.

Läs om utvecklingsinriktningen för Norrtälje kommun här.

Hur tas en översiktsplan fram?

Processen att ta fram en översiktsplan är tidskrävande och pågår ofta under minst ett par år. Det börjar med en tidig dialog innan ett första förslag tas fram. Därefter följer ett samråd där synpunkter samlas in, förslaget förfinas och kan sedan ställas ut för granskning där synpunkter åter samlas in. Till sist kan ett förslag antas av kommunfullmäktige.

Ett samrådsförslag utarbetas under 2022 och presenteras under det samråd som planeras till perioden december 2022 till mars 2023.

Läs mer om processen för att ta fram en översiktsplan.

Kontakt

För frågor gällande översiktsplanen, processen, hur man lämnar in synpunkter med mera skriver du till följande e-postadress:

oversiktsplan2050@norrtalje.se

Du kan också ringa kommunens Kontaktcenter på 0176-710 00 för att komma i kontakt med översikstplaneringen.

Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2022-05-18
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.