Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad 2050

I Norrtälje stad pågår många utvecklingsprojekt och fler är på gång. En fördjupad översiktsplan, så kallad FÖP, ska tas fram för Norrtälje stad med siktet på år 2050.

En fördjupad översiktsplan ska hålla ihop planeringen och ge kommunen en samlad bild av den framtida utvecklingen. Planen ska ge vägledning i beslut om mark- och vattenanvändning för att stadens utveckling ska kunna ske på ett långsiktigt, hållbart och effektivt sätt.

Dialoger 

Olika dialoger har utförts under vintern 2019/2020. Bland annat har en webbdialog genomförts, vilket innebar att alla invånare hade möjlighet att lämna synpunkter på vilka platser inom staden som är bra och vilka som behöver förbättras. Det går inte längre att lämna synpunkter, men den är fortfarande tillgänglig så att man kan se vilka synpunkter som lämnades. Den kommer att öppnas för synpunkter igen när den fördjupade översiktsplanen är på samråd.

Här hittar du webbdialogen

Tidplan

Ett första förslag på fördjupad översiktsplan beräknas kunna visas i slutet av 2022. Efter samråd sammanställs synpunkter som kommit in från myndigheter, organisationer och privatpersoner. Analyser och utredningar revideras och ett nytt förslag arbetas fram. Det nya förslaget ställs sedan ut innan det kan antas av kommunfullmäktige.

  • Samråd: Kvartal 4 2022
  • Utställning: Kvartal 2 2023

Utredningar och analyser som tagits fram eller pågår i projektet:

Bebyggelse- och stadsbildsanalys

Lokal- och serviceanalys

Gångnät- och stadsrumsanalys

Rekreation- och friytetillgångsanalys

Utbyggnadsstrategi

Social konsekvensanalys

Miljökonsekvensbeskrivning

Kulturmiljöanalys

Dagvatten, skyfall och höga flöden

Ekosystemtjänstanalys

Luktutredning Lindholmens avloppsreningsverk

Bullerkartläggning

Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2022-01-12
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.