Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad 2050

I Norrtälje stad pågår många utvecklingsprojekt och fler är på gång. En fördjupad översiktsplan, så kallad FÖP, ska tas fram för Norrtälje stad med siktet på år 2050.

En fördjupad översiktsplan ska hålla ihop planeringen och ge kommunen en samlad bild av den framtida utvecklingen. Planen ska ge vägledning i beslut om mark- och vattenanvändning för att stadens utveckling ska kunna ske på ett långsiktigt, hållbart och effektivt sätt.

Webbdialog – var med och tyck till!

Olika dialoger planeras under vinter 2019/2020. Bland annat kommer en webbdialog att genomföras vilket innebär att alla invånare får möjlighet att lämna synpunkter på vilka platser inom staden som är bra och vilka som behöver förbättras. Det är en dialog i projektets tidiga skede.

Från och med december 2019 och två månader framåt kommer webbdialogen finnas tillgänglig.

Här hittar du webbdialogen – lämna dina synpunkter här

Tidsplan

Efter webbdialogen kommer flera analyser att tas fram. Bland annat handelsanalys, ekosystemtjänstanalys och bebyggelseanalys. Ett första förslag på fördjupad översiktsplan beräknas kunna visas i slutet av år 2020. Efter samråd sammanställs synpunkter som kommit in från myndigheter, organisationer och privatpersoner.  Analyser och utredningar revideras och ett nytt förslag arbetas fram. Det nya förslaget ställs ut innan det beslutas av Kommunfullmäktige.

  • Samråd: Vintern 2020/2021
  • Utställning: Vintern 2021/2022
  • Antagande: Sommar 2022
Till Norrtälje växer
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.