Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parkeringstal för verksamheter

Med verksamheter menas arbetsplatser och verksamheter som attraherar besökstrafik. Arbetsplatser kan bestå av kontor, industrier, skolor och sjukhus samt handel. Handel är den verksamhet som attraherar mest besökstrafik och kan i vissa fall bli mycket omfattande, till exempel externa handelsetableringar.

Parkeringsmöjligheterna vid arbetsplatser kan till stor del påverka bilanvändningen. Parkeringsefterfrågan vid arbetsplatser minskar om det är ont om parkeringsplatser i närområdet och efterfrågan ökar om det finns gott om parkeringsplatser.

För att beräkna parkeringsbehovet för arbetsplatsparkering och besöksparkering används tal för antal sysselsatta och antal besökare. Inom olika verksamheter kan arbetstätheten variera kraftigt, antalet anställda per lokalyta, framför allt inom handel och industri samt var i staden de är lokaliserade. Rekommenderade parkeringstal är att betrakta som utgångspunkt för diskussion med verksamhetsutövaren.

En viktig utgångspunkt vid bedömning av andelen färdmedelsval är vilket upptagningsområde handeln har. Ett externt handelsområde kan ha ett regionalt upptagningsområde och är därmed bilorienterat. En lokal dagligvaruhandel har stort lokalt upptagningsområde och då bör fokus ligga på cykelparkering.

Norrtälje kommun bör vara restriktiv med att öka mängden parkeringsplatser och se en potential i att minska dem. Gröna parkeringstal ska tillämpas för verksamheter som genomför mobilitetsåtgärder för att minska parkeringsbehovet. Åtgärder som uppmuntrar och underlättar användandet av alternativa färdmedel kan vara cykelfaciliteter, ombytes- och duschrum för anställda eller att bistå med gröna resplaner som minskar de anställdas bilanvändande. 

Rekommenderade bilparkeringstal för verksamheter - besökare
Kategori Centralt - bilparkering per 1000 BTA Ytterområde - bilparkering per 1000 BTA
Kontor 2 3
Småindustri - -
Storindustri - -
Detaljhandel 29 36
Stormarknad 29 36

 

Rekommenderade bilparkeringstal för verksamheter - sysselsatta
Kategori Centralt - bilparkering per 1000 BTA Ytterområde - bilparkering per 1000 BTA
Kontor 15 18
Småindustri 12 15
Storindustri 6 7
Detaljhandel 8 10
Stormarknad 7 9
Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2017-01-30
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.