Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parkeringstal för bostäder

En genomsnittlig bil står parkerad 95% av dygnet och kräver flera parkeringsplatser vid olika målpunkter som bostad, arbetsplats och vid olika typer av verksamheter.

Karta över parkeringstal för bostäder.

Parkering kräver mycket yta som konkurrerar med alternativ användning av markens nyttjande. I centrala lägen av staden behöver ibland parkeringsgarage anläggas vilket är kostsamt.

För att bestämma ett parkeringstal är det viktigt att utbud och efterfrågan av parkeringsplatser är i jämvikt. Ett för lågt utbud inom kvartersmark kan tränga ut parkerade bilar på gatumark och ett för högt utbud kan stimulera till ökat bilinnehav. Finns det gott om parkeringsplatser som dessutom ofta är gratis ökar efterfrågan på bil.

Norrtälje kommun har enligt plan- och bygglagen ett ansvar att ta fram riktlinjer för parkering till bostäder och verksamheter. Parkeringstalet utgår från en trestegsmodell. Parkeringstalen gäller endast för lägenheter. Parkering för villa och radhus ordnas inom den egna kvartersmarken.

Steg 1-2, är grundläggande för att kunna beräkna parkeringsbehovet vid nybyggnation. Stegen inriktar sig på att uppskatta rätt antal parkeringsplatser för den kommande bebyggelsen för att få en så god prognos som möjligt.

I steg 3, erbjuder Norrtälje kommun exploatören möjligheten att påverka boende att välja alternativa färdmedel istället för att äga bil. Genom åtgärder som gröna färdplaner, extra goda cykelfaciliteter och bilpool kan parkeringsbehovet minska och ett lägre antal parkeringsplatser behöver byggas.

Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2017-01-30
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.