Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Cykelparkeringstal för bostäder

Cykeltrafik är en viktig del av ett hållbart transportsystem och cykelparkering utgör ett viktigt komplement till bilparkering för att främja hållbart resande med god tillgänglighet.

Cykel, cykelbana

Cykling ger en sundare livsstil som förbättrar folkhälsan och minskar avgaser och utsläpp. Skaran av cyklister blir allt mer varierad och består idag av bland annat elcykelanvändare, snabba cyklister och de som vill cykla i lite lugnare takt.

Cyklisterna ställer allt högre krav på cykelparkering och visar på olika anspråk av utformning för bland annat kort- och långtidsparkering, att kunna låsa fast ramen och cykelservice som luftpumpar. I Sverige är det vanligt att äga cykel och det finns i storleksordningen lika många cyklar som invånare i Sverige.

Ingen zonindelning tillämpas för cykelparkering utan parkeringstalen gäller likartat för hela Norrtälje stad. Parkering för cykel ordnas på kvartersmark likt boendeparkering för bilar. Om inte cykelparkering kan ordnas inom kvartersmark kan i vissa fall de ytor som ligger närmast start- och målpunkten prioriteras för cykelparkering.

Flerbostadshus

För att förenkla för fler att använda cykel ska det finnas god tillgång till väl utformade cykelparkeringar för boende och besökare som ska fördelas mellan lättillgänglig inomhusförvaring och utomhusförvaring i nära anslutning till entrén. Utrymme bör skapas för att underlätta parkering av elcyklar, lastcyklar och cykelkärror med goda låsmöjligheter då användandet av denna typ av fordon är på uppgång.

Tillgång till cykelpump, dörröppnare och liknande rekommenderas. Parkeringstalen för cykel är anpassade till att boende i mindre lägenheter cyklar i högre utsträckning än övriga befolkningen samtidigt som deras bilinnehav är lägre. Småhus Inget parkeringstal finns för småhus. För småhus ordnas cykelparkering inom den egna tomten, i garage eller liknande, i den utsträckning de finner passande.

Småhus

Inget parkeringstal finns för småhus. För småhus ordnas cykelparkering inom den egna tomten, i garage eller liknande, i den utsträckning de finner passande.
 

Parkeringstal för cykel

 
Lägenhet i flerbostadshus - cykelplatser per antal rum (inklusive besök)  
1 rum 1
2 rum 1,5
3 rum 2
4 rum eller fler 2,5
Senast ändrad: 2022-12-29