Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utanför Norrtälje stad

Direkt utanför den geografiska avgränsingen är det inte lika tätbebyggt som inne i staden och här finns större sammanhängande grönstruktur. Det är viktigt att se områden utanför och innanför avgränsningen i ett samlat perspektiv. Omvandling av mark från till exempel naturmark till bebyggelse direkt utanför avgränsningen kan komma att påverka angränsande grönområden inne i staden på olika sätt, till exempel genom att gröna stråk skärs av. Gröna stråk i staden leder ut till grönområden och grönytor i stadens ytterkanter.

Norrtälje kommuns strategier:

 

  • Innan exploateringsprojekt i områden direkt utanför den geografiska avgränsningen påbörjats ska det aktuella områdets och närområdets funktioner först utredas avseende:
  • rörligt friluftsliv
  • tillgänglighet
  • viktiga ytor ur ett äldre‐ och barnperspektiv
  • ekosystemtjänster
  • naturvärden.

  • Innan exploateringsprojekt i områden direkt utanför den geografiska avgränsningen har beslutats ska hänsyn tas till omkringliggande områden. Hänsyn ska tas på ett sätt som gör att funktioner avseende rörligt friluftsliv, tillgänglighet, viktiga ytor ur ett äldre‐ och barnperspektiv, ekosystemtjänster och naturvärden inte försämras-
  • Grönytor är också viktiga för infiltration och fördröjning av dagvatten. Vid exploatering av befintliga grönytor ska lösning gällande dagvatten hanteras inom eller i exploateringsområdets närhet.
Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2017-06-28
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.