Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stränder

Närheten till vattnet är en av Norrtälje stads framträdande landskapskaraktärer. Allmänhetens tillgänglighet till stränderna är en viktig strategisk del av grönstrukturstrategin. Genom att länka samman grönstrukturen med Norrtälje stads vattenområden som Norrtäljeån och Norrtäljeviken kan land‐ och vattenmiljöer samspela. Längs stränder finns badplatser och strandområden som är öppna för allmänheten. Längs stränderna finns ett rikt växt‐ och djurliv som är viktigt att värna om.

Norrtälje kommuns strategier:

  • Stränderna längs Norrtäljeviken, Lommaren och Limmaren ska vara möjliga att uppleva från närliggande gångstråk
  • Strändernas värde för biologisk mångfald och det rörliga friluftslivet ska beaktas.
Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2017-06-28
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.