Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Hälsobringande ekosystemtjänster

Hälsa

Alla tillgängliga grönområden har hälsofrämjande egenskaper. För personer med begränsad rörlighet kan en promenad i den lilla parken utanför huset vara den enda möjligheten till motion. Det finns en mycket tydlig koppling mellan hälsa och närhet till grönområden. För barn är det viktigt med närhet till grönområden för att de ska ha möjlighet att vistas utomhus. I Norrtälje stad finns motionsspår och områden för det rörliga friluftslivet där Färsna, Vigelsjö och Nordrona är större friluftsområden i staden.

Sinnliga upplevelser

Det är platser där man finner lugn och ro, ett andrum i staden. Nordronaområdet, Borgmästarholmen och Färsna är exempel på större sinnliga områden. Men man kan även finna andrum och sinnlig upplevelse på en parkbänk i stadskärnan.

Sociala interaktioner

Platser för social interaktion är där man samlas för exempelvis lek, samtal eller gruppträning. Det är utrymmen där barn och äldre möts. Det är även en möjlighet till social interaktion, motion, rekreation och upplevelser som inte kostar något. Det kan också ge en social samhörighet utan att direkt interagera med någon. Societetsparken är ett exempel på ett område som öppnar upp för sociala interaktioner.

Naturpedagogik

Naturpedagogik återfinns i grönstrukturstrategin i områden som brukas av förskoleklasser, skolklasser och områden som nyttjas av äldre vid äldreboenden. Dessa områden kan ge motorisk träning och samarbetsträning för de minsta barnen speciellt när det finns möjlighet att vistas i olika typer av grönområden. För äldre kan det innebära promenader med betraktelse av årstidskiftningar, se när löven ändrar färg och höra vårfåglar.

Symbolik och andlighet

En plats i naturen som man använder till symbolik och andlighet. Det kan vara områden som inspirerar till sång, musik och konst. I Färsna är det exempelvis midsommarfirande med midsommarstång varje år och på södra bergen är det valborgsfirande med majbrasa.

Senast ändrad: 2017-06-28