Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplaneprocessen

Detaljplaneprocessen

Vid planläggning kan man använda antingen standard-, utökat- eller samordnat    förfarande. Vid valet utgår kommunen från de förutsättningar som finns angivna i femte kapitlet PBL (2010:900).

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten, är i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

På Boverkets webbsida kan du läsa mer om detaljplaneprocessen

Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2015-02-13
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.