Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Magasinet 19 med flera

Beskrivning

En ny detaljplan ska tas fram som kommer att pröva flerbostadsbebyggelse på del av fastigheten Magasinet 19 med flera. Detaljplanearbetet kommer ingå i det övergripande projektet Övre Bryggårdsgärdet.

Välkommen till digitalt informationsmöte – ny detaljplan för Magasinet 19 

Norrtälje kommuns planavdelning bjuder in till informationsmöte om start för arbete med ny detaljplan för fastigheten Magasinet 19. Fastigheten ligger på östra sidan om Sandgatan och utgörs idag av bilanknutna verksamheter, som bilförsäljning, verkstad, biluthyrning och bensinstation. Området planeras för bostäder och omlokalisering av de bilanknutna verksamheterna ses över vid Görla industriområde, vid E18 och Södra kustvägen.

Syftet med informationsmötet är att berätta bakgrunden till projektet, vad projektet innebär och informera om hur du som närboende kan medverka och påverka din närmiljö under planprocessen.

Tid: Måndag den 23 maj klockan 18.00–19.00.
Plats: Mötet sker digitalt via länken nedan.

Delta i mötet via digitala mötesplattformen Teams.

Mötet kommer att spelas in och publiceras här efteråt för dig som inte kan delta.

Du som inte har möjlighet att delta digitalt kan kontakta uppdragsledare Solveig Lönnervall för bokning av fysiskt möte i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 0176-712 71
E-post: solveig.lonnervall@norrtalje.se

Tidplan för framtagande av detaljplan för Magasinet 19

  • Informationsmöte måndag den 23 maj klockan 18.00-19.00
  • Dialogpromenad onsdag den 1 juni, klockan 15.15-16.15 alternativt 18.00-19.00
  • Samråd – höst/vinter 2022
  • Granskning – vår 2023
  • Antagande – höst/vinter 2023

Masterplan

Masterplan för Övre bryggårdsgärdet

Strategiska styrdokument

Kvalitets- och hållbarhetsprogram  antaget 2021-01-20

Läs mer om byggprojektet Över Bryggårdsgärdet.

Planhandlingar
Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2022-05-12
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.